På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-05-17 09:30 Nr 2011:120


Småhusbarometern t.o.m. april 2011:

Svagt minskande småhuspriser

Småhuspriserna sjönk med knappt 1 procent på riksnivå mellan de två senaste tremånadersperioderna (februari 2011 – april 2011 jämfört med november 2010 – januari 2011). Vid jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (februari 2011 – april 2011) och motsvarande period 2010 steg priserna med nästan 2 procent.

Den största prisuppgången under den senaste tremånadersperioden redovisas för småhus i Hallands och Örebro län med drygt 2 procent. I 10 av 21 län redovisas sjunkande priser. Västerbotten är det län med en största prisnedgången, minus 6 procent, följt av Östergötland, Dalarna och Västernorrlands län med minus 4 procent. I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna något, medan de sjönk i Stor-Malmö.

Senaste årets utveckling

Småhuspriserna steg med 2 procent på riksnivå mellan den senaste tremånadersperioden och motsvarande period ett år tidigare. I 13 av 21 län redovisas prisuppgångar. Länet med den högsta procentuella ökningen för perioden är Gotland med 11 procent, följt av Norrbotten och Jämtland med uppgång mellan 5 och 6 procent. De län där priserna sjönk som mest är Kronoberg och Västernorrlands län, minus 3 procent. I storstadsregionerna varierar prisuppgångarna mellan 1 och 5 procent.

Medelpriset nästan 2,1 miljoner kronor

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet under den senaste tremånadersperioden är 2 082 000 kronor.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad

Antal köp Medelpris i 1000-tals kr Medeltaxeringsvärde i 1000-tals kr Köpeskillingskoefficient (K/T-tal) Procentuell förändring från föregående månad
1004
3 936 1 970 1 286 1,58  
1005
3 751 2 050 1 336 1,58 0
1006
5 616 2 068 1 342 1,58 0
1007
6 167 1 995 1 286 1,60 +1
1008
5 292 2 078 1 339 1,59 0
1009
6 073 1 911 1 243 1,58 0
1010
4 792 1 962 1 264 1,59 +1
1011
4 858 2 036 1 312 1,59 0
1012
5 197 2 073 1 335 1,59 0
1101
3 343 2 205 1 409 1,59 0
1102
3 171 2 151 1 394 1,57 ‑2
1103
3 093 2 057 1 325 1,58 +1
1104*
3 035 2 035 1 295 1,60 +1

* Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka till nästa redovisning. 

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Fastighetsprisstatisk för den senaste tremånadersperioden (februari – april 2011) jämfört med föregående period (november 2010 – januari 2011) samt föregående år (februari – april 2010)
  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från före-gående period Förändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 429 3 669 1,53 1,52 1,49 +1 +3
Uppsala
326 2 138 1,64 1,64 1,59 0 +3
Södermanland
306 1 723 1,50 1,51 1,52 0 -1
Östergötland
402 1 861 1,55 1,60 1,55 -4 0
Jönköping
394 1 516 1,61 1,63 1,58 -2 +2
Kronoberg
190 1 369 1,55 1,57 1,59 -1 -3
Kalmar
292 1 203 1,72 1,73 1,69 -1 +1
Gotland
51 1 838 1,67 1,69 1,50 -1 +11
Blekinge
179 1 306 1,61 1,59 1,56 +1 +3
Skåne
1 388 2 325 1,55 1,59 1,54 -2 +1
Halland
393 2 377 1,59 1,56 1,54 +2 +3
Västra Götaland
1 588 2 236 1,60 1,59 1,53 0 +4
Värmland
335 1 264 1,59 1,57 1,59 +1 0
Örebro
276 1 346 1,59 1,55 1,55 +2 +2
Västmanland
306 1 680 1,49 1,52 1,50 -2 -1
Dalarna
324 1 128 1,64 1,70 1,66 -4 -1
Gävleborg
259 1 231 1,58 1,59 1,56 0 +1
Västernorrland
255 932 1,64 1,71 1,68 -4 -3
Jämtland
113 1 124 1,77 1,75 1,67 +1 +5
Västerbotten
230 1 205 1,60 1,70 1,60 -6 0
Norrbotten
263 987 1,69 1,67 1,60 +1 +6
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 429 3 669 1,53 1,52 1,49 +1 +3
Stor-Göteborg
895 3 087 1,60 1,57 1,52 +2 +5
Stor-Malmö
619 2 935 1,49 1,53 1,48 -3 +1
Hela landet
9 299 2 082 1,58 1,59 1,55 -1 +2


 

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner
(mer än 50 000 inv.)

Kod

Kommun

Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
59 3 353 1,51 1,47 1,52 +3 -1
0126
Huddinge
102 3 779 1,59 1,56 1,54 +2 +3
0127
Botkyrka
90 2 663 1,48 1,50 1,51 -1 -2
0136
Haninge
75 2 904 1,48 1,52 1,44 -2 +3
0160
Täby
90 4 470 1,48 1,48 1,47 0 +1
0163
Sollentuna
70 4 286 1,53 1,52 1,50 0 +2
0180
Stockholm
235 4 096 1,53 1,51 1,48 +2 +4
0181
Södertälje
68 2 518 1,55 1,50 1,49 +3 +4
0182
Nacka
71 5 266 1,61 1,59 1,56 +2 +4
0188
Norrtälje
54 2 120 1,57 1,52 1,55 +4 +1
0380
Uppsala
111 2 870 1,64 1,66 1,59 -1 +3
0480
Nyköping
54 1 823 1,52 1,45 1,51 +5 +1
0484
Eskilstuna
87 1 815 1,48 1,50 1,54 -1 -4
0580
Linköping
114 2 661 1,61 1,57 1,55 +3 +4
0581
Norrköping
124 2 015 1,54 1,66 1,58 -7 -2
0680
Jönköping
142 2 330 1,66 1,72 1,64 -3 +1
0780
Växjö
71 2 097 1,60 1,60 1,62 0 -1
0880
Kalmar
60 1 845 1,61 1,60 1,55 +1 +4
0980
Gotland
51 1 838 1,67 1,69 1,50 -1 +11
1080
Karlskrona
65 1 689 1,58 1,48 1,56 +7 +1
1280
Malmö
172 3 330 1,42 1,43 1,41 0 +1
1281
Lund
84 2 899 1,55 1,57 1,54 -2 +1
1283
Helsingborg
128 3 041 1,56 1,57 1,53 -1 +2
1290
Kristianstad
90 1 446 1,61 1,73 1,62 -7 -1
1293
Hässleholm
63 1 122 1,61 1,79 1,63 -10 -1
1380
Halmstad
119 2 344 1,59 1,49 1,50 +6 +6
1383
Varberg
72 2 322 1,63 1,63 1,61 0 +1
1384
Kungsbacka
104 3 280 1,57 1,54 1,49 +2 +5
1480
Göteborg
313 3 629 1,58 1,59 1,54 0 +3
1481
Mölndal
76 3 238 1,64 1,59 1,49 +3 +10
1485
Uddevalla
29 1 789 1,52 1,56 1,43 -2 +6
1488
Trollhättan
64 1 661 1,55 1,49 1,54 +4 +1
1490
Borås
107 1 781 1,58 1,68 1,60 -6 -1
1496
Skövde
54 1 561 1,61 1,56 1,44 +4 +12
1780
Karlstad
92 1 875 1,56 1,53 1,56 +2 0
1880
Örebro
102 2 110 1,55 1,57 1,55 -1 0
1980
Västerås
154 2 274 1,45 1,52 1,47 -4 -1
2080
Falun
57 1 803 1,69 1,80 1,65 -7 +2
2180
Gävle
86 1 933 1,59 1,68 1,52 -5 +4
2281
Sundsvall
81 1 391 1,60 1,66 1,71 -3 -6
2284
Örnsköldsvik
74 956 1,72 1,79 1,71 -4 0
2380
Östersund
37 1 882 1,71 1,62 1,56 +6 +10
2480
Umeå
79 2 181 1,55 1,50 1,51 +3 +2
2482
Skellefteå
80 906 1,70 1,80 1,63 -6 +4
2580
Luleå
70 1 685 1,75 1,66 1,55 +6 +13

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. maj publiceras
2011-06-16 kl 09.30.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 05


Förfrågningar

Niclas Sjölund
08-506 943 42
fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
08-506 947 78
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.