På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-09 09:30 Nr 2012:727


Småhusbarometern t.o.m. april 2012:

Småhuspriserna fortsätter att sjunka

Småhuspriserna sjönk med 1 procent på riksnivå mellan de två senaste tremånadersperioderna (februari – april 2012 jämfört med november 2011 – januari 2012). På årsbasis, den senaste tremånadersperioden (februari – april 2012) och motsvarande period ett år tidigare (februari – april 2011), har priserna sjunkit med 4 procent.

På länsnivå sjönk priserna i 14 av 21 län mellan de två senaste tremånadersperioderna. Den största prisnedgången redovisas i Gotlands län med 9 procent. I Hallands län återfinns den största prisuppgången med 3 procent.
I storstadsregionerna Stor-Göteborg, Stor-Stockholm och Stor-Malmö varierade prisutvecklingen från minus 1 procent till plus 2 procent.

På årsbasis sjönk priserna i 17 av 21 län. Den största prisnedgången återfinns i Uppsala, Jönköping och Gotlands län med 9 procent. Västerbotten är det enda länet med stigande priser. I samtliga storstadsregioner sjönk priserna mellan 2 och 4 procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet var drygt 2 miljoner kronor under den senaste tremånadersperioden.

För närvarande råder kraftig eftersläpning för Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet. Flertalet av de redovisade köpen under senaste tremånadersperioden avser därför månaderna februari – mars 2012. Eftersläpningen är som störst i april, men även för mars är eftersläpningen stor.

 

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad

Antal köp Medelpris i 1000-tals kr Medeltaxeringsvärde i 1000-tals kr Köpeskillingskoefficient (K/T-tal) Procentuell förändring från föregående månad
1104
3 940 2 080 1 331 1,59  
1105
4 358 2 006 1 286 1,59 0
1106
5 261 2 096 1 340 1,59 0
1107
5 303 2 039 1 299 1,61 +1
1108
5 449 2 107 1 347 1,60 ‑1
1109
6 064 1 988 1 278 1,59 0
1110
4 030 1 897 1 245 1,56 ‑2
1111
4 485 1 967 1 309 1,54 ‑2
1112
4 715 2 080 1 383 1,54 0
1201
2 966 2 237 1 472 1,55 +1
1202
2 801 2 060 1 374 1,51 ‑2
1203
1 842 1 995 1 328 1,53 +1
1204 [1]
6 .. .. .. ..

[1] Siffrorna är preliminära, men med anledning av eftersläpningen har uppgifterna för april exkluderats i månadstabellen och diagrammet nedan.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet

I läns- och kommuntabellen nedan avser den senaste perioden till största del månaderna februari och mars med anledning av eftersläpningen i april.

 

Fastighetsprisstatisk för den senaste tremånadersperioden (februari – april 2012) jämfört med föregående period (november 2011 – januari 2012) samt föregående år (februari – april 2011)
  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från före-gående period Förändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
745 3 726 1,49 1,49 1,53 0 -2
Uppsala
180 2 154 1,49 1,59 1,64 -6 -9
Södermanland
143 1 548 1,39 1,44 1,49 -4 -7
Östergötland
205 1 901 1,51 1,53 1,54 -1 -2
Jönköping
202 1 316 1,45 1,55 1,60 -6 -9
Kronoberg
92 1 197 1,51 1,53 1,56 -1 -3
Kalmar
163 1 260 1,58 1,59 1,71 -1 -8
Gotland
28 1 973 1,48 1,63 1,63 -9 -9
Blekinge
75 1 282 1,48 1,47 1,60 +1 -8
Skåne
627 2 208 1,48 1,48 1,54 0 -4
Halland
202 2 294 1,56 1,51 1,61 +3 -3
Västra Götaland
740 2 065 1,51 1,54 1,59 -2 -5
Värmland
150 1 144 1,53 1,54 1,59 -1 -4
Örebro
182 1 328 1,52 1,53 1,58 -1 -3
Västmanland
165 1 778 1,42 1,42 1,48 0 -4
Dalarna
171 1 055 1,65 1,69 1,64 -3 0
Gävleborg
120 1 135 1,58 1,57 1,58 +1 0
Västernorrland
102 990 1,62 1,67 1,65 -3 -1
Jämtland
46 1 252 1,70 1,71 1,79 -1 -5
Västerbotten
148 1 491 1,65 1,64 1,61 +1 +2
Norrbotten
163 1 016 1,68 1,77 1,69 -5 0
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
745 3 726 1,49 1,49 1,53 0 -2
Stor-Göteborg
419 2 905 1,52 1,53 1,59 -1 -4
Stor-Malmö
284 2 755 1,44 1,41 1,49 +2 -4
Hela landet
4 649 2 033 1,52 1,54 1,58 -1 -4


 

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner
(mer än 50 000 inv.)

Kod

Kommun

Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
38 3 452 1,57 1,50 1,51 +5 +4
0126
Huddinge
81 3 263 1,45 1,47 1,58 -1 -8
0127
Botkyrka
37 2 693 1,47 1,49 1,48 -2 -1
0136
Haninge
35 2 622 1,46 1,47 1,49 -1 -2
0160
Täby
31 4 570 1,41 1,46 1,48 -3 -5
0163
Sollentuna
33 4 539 1,52 1,51 1,52 0 0
0180
Stockholm
136 4 603 1,51 1,51 1,53 0 -1
0181
Södertälje
31 2 431 1,42 1,46 1,56 -3 -9
0182
Nacka
40 5 099 1,56 1,54 1,60 +2 -2
0188
Norrtälje
36 2 043 1,48 1,56 1,56 -5 -5
0380
Uppsala
82 2 827 1,57 1,65 1,66 -5 -5
0480
Nyköping [1]
22 1 453 1,37 1,40 1,50 .. ..
0484
Eskilstuna
61 1 597 1,38 1,45 1,47 -5 -6
0580
Linköping
63 2 708 1,59 1,50 1,61 +6 -1
0581
Norrköping
53 2 149 1,58 1,58 1,54 0 +3
0680
Jönköping
61 2 295 1,70 1,64 1,66 +4 +3
0780
Växjö
31 1 761 1,48 1,52 1,60 -3 -7
0880
Kalmar
42 2 022 1,66 1,52 1,64 +9 +1
0980
Gotland
28 1 973 1,48 1,63 1,63 -9 -9
1080
Karlskrona
28 1 562 1,54 1,50 1,55 +3 -1
1280
Malmö
75 3 158 1,36 1,34 1,42 +1 -4
1281
Lund
42 2 982 1,45 1,44 1,56 0 -7
1283
Helsingborg
57 2 915 1,46 1,42 1,54 +2 -5
1290
Kristianstad
55 1 672 1,50 1,58 1,64 -5 -9
1293
Hässleholm
25 903 1,46 1,67 1,60 -12 -8
1380
Halmstad
60 2 414 1,41 1,43 1,59 -2 -11
1383
Varberg [1]
24 2 661 1,70 1,62 1,69 .. ..
1384
Kungsbacka
59 3 065 1,56 1,50 1,59 +4 -2
1480
Göteborg
142 3 416 1,52 1,56 1,57 -2 -3
1481
Mölndal
46 3 190 1,59 1,56 1,63 +2 -3
1485
Uddevalla [1]
23 1 782 1,44 1,49 1,58 .. ..
1488
Trollhättan [1]
21 1 497 1,42 1,43 1,53 .. ..
1490
Borås
47 1 650 1,68 1,58 1,57 +6 +7
1496
Skövde [1]
20 1 802 1,62 1,52 1,62 .. ..
1780
Karlstad
37 1 576 1,57 1,55 1,57 +1 0
1880
Örebro
69 2 093 1,60 1,48 1,55 +8 +3
1980
Västerås
87 2 372 1,40 1,42 1,45 -1 -3
2080
Falun
32 1 409 1,53 1,68 1,67 -9 -9
2180
Gävle
29 2 086 1,55 1,62 1,57 -4 -1
2281
Sundsvall
42 1 481 1,58 1,65 1,64 -4 -4
2284
Örnsköldsvik [1]
24 682 1,63 1,63 1,70 .. ..
2380
Östersund [1]
17 1 859 1,50 1,57 1,73 .. ..
2480
Umeå
67 2 261 1,57 1,47 1,55 +7 +1
2482
Skellefteå
52 1 055 1,67 1,71 1,72 -2 -3
2580
Luleå
42 1 500 1,63 1,70 1,75 -4 -7

[1] För kommunerna Nyköping, Varberg, Uddevalla, Trollhättan, Skövde, Örnsköldsvik och Östersund redovisas ingen prisutveckling. Anledningen är att det endast har registrerats ett fåtal köp för respektive kommun under den senaste tremånadersperioden.

 

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. maj publiceras
2012-06-08 kl 09.30.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 05


Förfrågningar

Niclas Sjölund
08-506 943 42
fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
08-506 947 78
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.