På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-03-17 09:30 Nr 2011:71


Småhusbarometern t.o.m. februari 2011:

Oförändrade småhuspriser

Under de senaste tio månaderna har småhuspriserna varit näst intill oförändrade på riksnivå. Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (december 2010 – februari 2011) och motsvarande period ett år tidigare (december 2009 – februari 2010) har priserna stigit med 3 procent.

Under den senaste tremånadersperioden (december 2010 – februari 2011), jämfört med mätperioden innan (september – november 2010) är priserna oförändrade på riksnivå. De län som haft den största prisuppgången under perioden är Västmanland, Jämtland och Norrbotten med 4 procent. Därefter följer Blekinge och Västra Götalands län med en prisuppgång på 2 procent. I 10 av 21 län redovisas stigande priser, från 1 till 4 procent. Kalmar och Gotlands län är de län med den största nedgången, minus 5 procent. I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg har priserna stigit 1 procent, samtidigt som priserna sjunkit i Stor-Malmö med 1 procent.

Senaste årets utveckling

Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (december 2010 – februari 2011) och samma period ett år tidigare, är prisökningen 3 procent på riksnivå. Det län med den högsta procentuella ökningen för perioden är Gotland med 14 procent, följt av Jönköping med 7 procent. I 18 av 21 län redovisas prisuppgångar. Gävleborgs län är det enda län som har sjunkande priser, minus 2 procent. I storstadsregionerna varierar prisuppgångarna mellan 3 och 4 procent.

Medelpriset i alla län över 1 miljon

Under den senaste tremånadersperioden översteg medelpriset för en småhusfastighet i varje enskilt län för första gången 1 miljon kronor. För hela landet var genomsnittspriset för ett småhus 2 114 000 kronor. Det hittills högsta noterade medelpriset för en period bestående av tre månader.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad

Antal köp Medelpris i 1000-tals kr Medel-taxeringsvärde i 1000-tals kr Köpe-skillings-koefficient (K/T-tal) Procentuell förändring från föregående månad
1002
3 325 2 056 1 368 1,54  
1003
3 855 2 008 1 335 1,54 0
1004
3 934 1 971 1 286 1,58 +2
1005
3 749 2 051 1 336 1,58 0
1006
5 613 2 068 1 343 1,58 0
1007
6 161 1 994 1 286 1,60 +1
1008
5 283 2 077 1 339 1,59 0
1009
6 061 1 910 1 243 1,58 0
1010
4 780 1 960 1 262 1,60 +1
1011
4 834 2 038 1 313 1,59 0
1012
5 130 2 066 1 330 1,59 0
1101
3 187 2 195 1 405 1,59 0
1102*
2 645 2 110 1 369 1,57 ‑1

* Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka till nästa redovisning. 

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Fastighetsprisstatisk för den senaste tremånadersperioden (december 2010 – februari 2011) jämfört med föregående period (september – november 2010) samt föregående år (december 2009 – februari 2010)
  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från före-gående period Förändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 806 3 712 1,52 1,51 1,47 +1 +3
Uppsala
370 2 252 1,62 1,61 1,57 +1 +3
Södermanland
401 1 747 1,50 1,50 1,48 0 +2
Östergötland
438 1 919 1,60 1,58 1,54 +1 +3
Jönköping
457 1 525 1,65 1,62 1,54 +1 +7
Kronoberg
259 1 366 1,56 1,56 1,53 0 +2
Kalmar
363 1 254 1,71 1,80 1,69 -5 +1
Gotland
67 2 080 1,65 1,75 1,45 -5 +14
Blekinge
200 1 328 1,62 1,58 1,60 +2 +1
Skåne
1 523 2 299 1,55 1,58 1,53 -2 +1
Halland
422 2 240 1,56 1,57 1,53 0 +2
Västra Götaland
1 850 2 247 1,61 1,57 1,53 +2 +5
Värmland
371 1 253 1,57 1,57 1,58 0 0
Örebro
352 1 327 1,56 1,57 1,52 -1 +2
Västmanland
347 1 832 1,52 1,47 1,50 +4 +2
Dalarna
399 1 102 1,67 1,70 1,63 -2 +2
Gävleborg
352 1 204 1,57 1,64 1,60 -4 -2
Västernorrland
285 1 044 1,70 1,69 1,70 +1 0
Jämtland
125 1 386 1,75 1,68 1,68 +4 +4
Västerbotten
287 1 358 1,69 1,69 1,59 0 +6
Norrbotten
288 1 003 1,70 1,64 1,60 +4 +6
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 806 3 712 1,52 1,51 1,47 +1 +3
Stor-Göteborg
1 063 3 004 1,58 1,56 1,51 +1 +4
Stor-Malmö
705 2 900 1,50 1,52 1,46 -1 +3
Hela landet
10 962 2 114 1,59 1,59 1,54 0 +3


 

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv.)

Kod

Kommun

Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
61 3 164 1,48 1,49 1,51 0 -2
0126
Huddinge
138 3 601 1,57 1,53 1,50 +3 +5
0127
Botkyrka
97 2 667 1,50 1,46 1,47 +3 +2
0136
Haninge
89 3 067 1,54 1,45 1,45 +6 +6
0160
Täby
105 4 645 1,51 1,45 1,40 +4 +8
0163
Sollentuna
92 4 379 1,53 1,54 1,48 -1 +4
0180
Stockholm
314 4 214 1,53 1,47 1,44 +4 +6
0181
Södertälje
81 2 514 1,48 1,56 1,53 -5 -3
0182
Nacka
96 5 067 1,57 1,59 1,50 -1 +5
0188
Norrtälje
67 2 052 1,57 1,50 1,62 +5 -3
0380
Uppsala
161 2 962 1,67 1,61 1,57 +4 +7
0480
Nyköping
78 1 892 1,43 1,46 1,48 -2 -3
0484
Eskilstuna
128 1 672 1,48 1,50 1,48 -2 -1
0580
Linköping
137 2 626 1,62 1,54 1,52 +5 +6
0581
Norrköping
122 2 106 1,64 1,64 1,62 0 +2
0680
Jönköping
162 2 336 1,72 1,66 1,59 +3 +8
0780
Växjö
96 1 990 1,56 1,64 1,51 -5 +3
0880
Kalmar
87 1 848 1,60 1,61 1,63 -1 -2
0980
Gotland
67 2 080 1,65 1,75 1,45 -5 +14
1080
Karlskrona
66 1 665 1,55 1,55 1,57 0 -1
1280
Malmö
192 3 393 1,43 1,42 1,39 0 +3
1281
Lund
80 3 132 1,48 1,60 1,53 -7 -3
1283
Helsingborg
133 2 891 1,51 1,55 1,50 -3 +1
1290
Kristianstad
90 1 533 1,74 1,68 1,66 +3 +5
1293
Hässleholm
74 1 082 1,74 1,65 1,63 +6 +7
1380
Halmstad
126 2 295 1,50 1,52 1,49 -1 0
1383
Varberg
56 2 082 1,64 1,69 1,58 -3 +4
1384
Kungsbacka
123 3 052 1,54 1,53 1,48 0 +5
1480
Göteborg
379 3 531 1,58 1,58 1,52 0 +4
1481
Mölndal
75 3 219 1,59 1,55 1,50 +3 +6
1485
Uddevalla
47 2 050 1,64 1,45 1,42 +13 +15
1488
Trollhättan
48 1 558 1,53 1,43 1,47 +7 +4
1490
Borås
111 1 880 1,68 1,57 1,56 +7 +8
1496
Skövde
55 1 615 1,53 1,55 1,56 -1 -2
1780
Karlstad
110 1 907 1,56 1,57 1,58 -1 -2
1880
Örebro
125 2 118 1,57 1,53 1,54 +2 +2
1980
Västerås
196 2 445 1,50 1,48 1,48 +1 +2
2080
Falun
61 1 751 1,79 1,74 1,63 +3 +10
2180
Gävle
118 1 822 1,64 1,67 1,48 -2 +11
2281
Sundsvall
103 1 488 1,64 1,68 1,63 -2 +1
2284
Örnsköldsvik
65 1 085 1,72 1,76 1,75 -2 -2
2380
Östersund
49 2 015 1,63 1,64 1,51 -1 +8
2480
Umeå
115 2 138 1,51 1,52 1,45 -1 +4
2482
Skellefteå
89 1 050 1,84 1,75 1,66 +5 +11
2580
Luleå
73 1 575 1,72 1,58 1,58 +9 +9

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. mars publiceras
2011-04-15 kl 09.30.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 05


Förfrågningar

Niclas Sjölund
08-506 943 42
fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
08-506 947 78
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.