På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-02-09 09:30 Nr 2012:29


Småhusbarometern t.o.m. januari 2012:

Småhuspriserna fortsätter falla

Småhuspriserna föll med drygt 2 procent på riksnivå mellan de två senaste tremånadersperioderna (november 2011 – januari 2012 jämfört med augusti – oktober 2011). Vid jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (november 2011 – januari 2012) och motsvarande period ett år tidigare (november 2010 – januari 2011) har priserna sjunkit nästan 3 procent.

På länsnivå sjönk priserna i 17 av 21 län mellan de två senaste tremånadersperioderna. Den största prisnedgången återfinns i Kalmar och Gävleborgs län med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö föll priserna mellan 1 och 3 procent. Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet var drygt 2 miljoner kronor under den senaste tremånadersperioden.

För närvarande råder kraftig eftersläpning för Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet. Flertalet av de redovisade köpen under senaste tremånadersperioden avser därför månaderna november – december 2011.


Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad

Antal köp

Medelpris i 1000-tals kr

Medel‑
taxerings‑
värde i 1000-tals kr

Köpeskillings‑
koefficient (K/T-tal)

Procentuell förändring från föregående månad

1101
3 392 2 209 1 410 1,60  
1102
3 264 2 156 1 398 1,57 ‑2
1103
3 297 2 047 1 320 1,58 +1
1104
3 935 2 082 1 332 1,59 +1
1105
4 348 2 005 1 285 1,59 0
1106
5 245 2 099 1 341 1,59 0
1107
5 285 2 041 1 299 1,61 +1
1108
5 413 2 110 1 348 1,60 ‑1
1109
5 989 1 988 1 278 1,59 0
1110
3 854 1 905 1 247 1,56 ‑2
1111
4 024 1 967 1 307 1,54 ‑1
1112
2 558 2 181 1 445 1,56 +1
1201 [1]
42 .. .. .. ..

1) Siffrorna är preliminära, men med anledning av eftersläpningen har uppgifterna för januari exkluderats i månadstabellen och diagrammet nedan.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Diagram - Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet

I läns- och kommuntabellen nedan avser den senaste perioden till största del månaderna november och december med anledning av eftersläpningen i januari.

Fastighetsprisstatisk för den senaste tremånadersperioden (november 2011–januari 2012) jämfört med föregående period (augusti–oktober 2011) samt föregående år (november 2010–januari 2011)
 

Antal köp senaste period

Medelpris senaste period (tkr)

K/T-tal senaste period

K/T-tal före-gående period

K/T-tal före-gående år

Förändring i procent från före-gående period

Förändring i procent från före-gående år

Län
             
Stockholm
1 264 3 604 1,48 1,53 1,52 -3 -2
Uppsala
259 2 148 1,61 1,63 1,64 -1 -2
Södermanland
232 1 637 1,44 1,48 1,51 -3 -5
Östergötland
265 1 767 1,56 1,53 1,60 +2 -3
Jönköping
219 1 420 1,57 1,61 1,63 -2 -4
Kronoberg
122 1 230 1,56 1,55 1,57 +1 -1
Kalmar
202 1 241 1,63 1,71 1,73 -5 -6
Gotland
74 2 158 1,66 1,72 1,69 -3 -1
Blekinge
115 1 230 1,45 1,48 1,59 -2 -9
Skåne
966 2 166 1,50 1,53 1,59 -2 -5
Halland
229 2 248 1,52 1,58 1,56 -3 -2
Västra Götaland
905 2 001 1,55 1,56 1,59 0 -2
Värmland
206 1 210 1,53 1,57 1,58 -2 -3
Örebro
198 1 325 1,53 1,59 1,55 -4 -2
Västmanland
214 1 563 1,44 1,49 1,52 -4 -5
Dalarna
262 1 134 1,70 1,75 1,70 -3 0
Gävleborg
150 1 129 1,57 1,65 1,59 -5 -1
Västernorrland
139 915 1,65 1,67 1,72 -1 -4
Jämtland
60 1 211 1,75 1,76 1,75 0 0
Västerbotten
256 1 407 1,66 1,69 1,70 -1 -2
Norrbotten
287 996 1,71 1,74 1,68 -2 +2
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 264 3 604 1,48 1,53 1,52 -3 -2
Stor-Göteborg
474 2 896 1,55 1,56 1,57 -1 -2
Stor-Malmö
439 2 730 1,41 1,46 1,53 -3 -8
Hela landet
6 624 2 045 1,55 1,59 1,59 -2 -3


 

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner
(mer än 50 000 inv.)

Kod

Kommun

Antal köp senaste period

Medelpris senaste period (tkr)

K/T-tal senaste period

K/T-tal före-gående period

K/T-tal före-gående år

Förändring i procent från föregående period

Förändring i procent från föregående år

0123
Järfälla
77 3 271 1,51 1,53 1,47 -1 +2
0126
Huddinge
94 3 303 1,44 1,55 1,56 -7 -7
0127
Botkyrka
76 2 568 1,47 1,52 1,50 -4 -3
0136
Haninge
65 2 970 1,44 1,48 1,52 -2 -5
0160
Täby
78 4 423 1,45 1,51 1,48 -4 -2
0163
Sollentuna
53 4 559 1,53 1,54 1,52 0 +1
0180
Stockholm
233 4 310 1,51 1,54 1,51 -2 0
0181
Södertälje
56 2 546 1,46 1,56 1,50 -6 -3
0182
Nacka
76 4 639 1,52 1,64 1,59 -7 -4
0188
Norrtälje
71 1 909 1,53 1,63 1,52 -6 +1
0380
Uppsala
90 2 914 1,65 1,70 1,66 -3 -1
0480
Nyköping
42 1 759 1,42 1,44 1,45 -2 -2
0484
Eskilstuna
76 1 696 1,42 1,45 1,50 -2 -5
0580
Linköping
82 2 345 1,52 1,54 1,58 -1 -4
0581
Norrköping
62 2 191 1,61 1,61 1,66 0 -3
0680
Jönköping
80 2 236 1,68 1,66 1,72 +1 -2
0780
Växjö
45 1 720 1,53 1,66 1,61 -8 -5
0880
Kalmar
50 1 841 1,50 1,57 1,60 -5 -6
0980
Gotland
74 2 158 1,66 1,72 1,69 -3 -1
1080
Karlskrona
46 1 525 1,50 1,54 1,47 -3 +1
1280
Malmö
108 3 123 1,35 1,41 1,43 -4 -6
1281
Lund
71 2 893 1,42 1,52 1,57 -7 -10
1283
Helsingborg
65 2 560 1,47 1,55 1,57 -5 -6
1290
Kristianstad
73 1 462 1,60 1,62 1,73 -1 -8
1293
Hässleholm
40 1 153 1,67 1,63 1,79 +3 -7
1380
Halmstad
59 2 226 1,41 1,52 1,49 -7 -6
1383
Varberg
28 2 160 1,65 1,63 1,63 +1 +1
1384
Kungsbacka
79 3 033 1,52 1,53 1,54 -1 -2
1480
Göteborg
153 3 381 1,54 1,59 1,59 -3 -3
1481
Mölndal
40 3 238 1,60 1,58 1,59 +1 +1
1485
Uddevalla
25 1 756 1,51 1,50 1,56 +1 -3
1488
Trollhättan
39 1 472 1,43 1,52 1,49 -6 -4
1490
Borås
53 1 624 1,54 1,56 1,68 -1 -9
1496
Skövde
43 1 705 1,50 1,53 1,55 -2 -3
1780
Karlstad
49 1 828 1,58 1,53 1,53 +3 +3
1880
Örebro
71 2 158 1,50 1,53 1,57 -2 -4
1980
Västerås
102 2 196 1,43 1,47 1,52 -2 -6
2080
Falun
52 1 669 1,63 1,80 1,80 -9 -10
2180
Gävle
46 1 793 1,63 1,65 1,68 -1 -3
2281
Sundsvall
40 1 345 1,60 1,60 1,66 0 -3
2284
Örnsköldsvik
33 881 1,67 1,68 1,79 -1 -7
2380
Östersund
25 1 737 1,68 1,71 1,62 -2 +4
2480
Umeå
115 2 145 1,49 1,54 1,50 -3 -1
2482
Skellefteå
73 989 1,74 1,72 1,81 +1 -4
2580
Luleå
70 1 682 1,65 1,68 1,66 -2 -1

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet. För närvarande råder kraftig eftersläpning för Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. februari publiceras
2012-03-08 kl 09.30.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 05


Förfrågningar

Niclas Sjölund
08-506 943 42
fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
08-506 947 78
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.