På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-04-12 09:30 Nr 2012:94


Småhusbarometern t.o.m. mars 2012:

Oförändrade småhuspriser

Priserna på småhus var oförändrade på riksnivå under första kvartalet 2012, i jämförelse med fjärde kvartalet 2011. På årsbasis, första kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2011, sjönk priserna med drygt 2 procent.

I 9 av 21 län steg priserna mellan de två senaste kvartalen. Den största procentuella prisuppgången återfinns i Blekinge län med 6 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg huspriserna mellan 2 och 3 procent, medan priserna i Stor-Göteborg sjönk med 1 procent.

På årsbasis, första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, sjönk priserna i samtliga storstadsregioner mellan 1 och 5 procent.

Under årets första kvartal var medelpriset för en småhusfastighet i samtliga län över 1 miljon kronor, medan medelpriset för hela landet var drygt 2,1 miljoner kronor.
 
För närvarande råder kraftig eftersläpning för Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet. Flertalet av de redovisade köpen under senaste tremånadersperioden avser därför månaderna januari – februari 2012. Eftersläpningen är som kraftigast i mars, men även för februari är eftersläpningen stor.

 

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad

Antal
köp

Medelpris
i 1000-tals kr

Medel-taxeringsvärde i 1000-tals kr

Köpe-skillings-koefficient (K/T-tal)

Procentuell
förändring
från
föregående
månad

1103
3 301 2 047 1 321 1,58  
1104
3 938 2 081 1 332 1,59 +1
1105
4 357 2 007 1 287 1,59 0
1106
5 258 2 097 1 340 1,59 0
1107
5 301 2 039 1 299 1,61 +1
1108
5 441 2 107 1 347 1,60 ‑1
1109
6 055 1 988 1 278 1,59 0
1110
4 007 1 897 1 244 1,56 ‑2
1111
4 449 1 967 1 309 1,54 ‑2
1112
4 596 2 083 1 383 1,54 0
1201
2 802 2 227 1 464 1,55 +1
1202
1 785 2 088 1 391 1,52 ‑2
1203 [1]
178 .. .. .. ..

[1] Siffrorna är preliminära, men med anledning av eftersläpningen har uppgifterna för mars exkluderats i månadstabellen och diagrammet nedan.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet

I läns- och kommuntabellen nedan avser den senaste perioden till största del månaderna januari och februari med anledning av eftersläpningen i mars.

 

Fastighetsprisstatisk för den senaste tremånadersperioden (januari – mars 2012) jämfört med föregående period (oktober – december 2011) samt föregående år (januari – mars 2011)
 

Antal köp senaste period

Medelpris senaste period (tkr)

K/T-tal senaste period

K/T-tal före-gående period

K/T-tal före-gående år

Förändring i procent från före-gående period

Förändring i procent från före-gående år

Län
             
Stockholm
914 3 749 1,51 1,49 1,52 +2 -1
Uppsala
215 2 325 1,56 1,58 1,61 -2 -4
Södermanland
172 1 631 1,39 1,45 1,51 -4 -8
Östergötland
186 1 769 1,54 1,51 1,57 +2 -2
Jönköping
174 1 506 1,58 1,56 1,65 +1 -4
Kronoberg
84 1 432 1,55 1,52 1,55 +2 0
Kalmar
125 1 290 1,60 1,66 1,67 -4 -4
Gotland
27 1 945 1,48 1,65 1,62 -10 -8
Blekinge
68 1 326 1,53 1,44 1,56 +6 -2
Skåne
615 2 272 1,48 1,50 1,55 -1 -5
Halland
159 2 415 1,54 1,52 1,60 +2 -3
Västra Götaland
688 2 193 1,55 1,53 1,60 +1 -3
Värmland
124 1 161 1,53 1,55 1,60 -2 -4
Örebro
139 1 322 1,54 1,55 1,57 -1 -2
Västmanland
225 1 841 1,40 1,44 1,51 -3 -7
Dalarna
197 1 085 1,66 1,72 1,65 -4 0
Gävleborg
127 1 234 1,60 1,61 1,57 -1 +2
Västernorrland
91 1 122 1,63 1,65 1,62 -1 0
Jämtland
50 1 218 1,73 1,70 1,76 +1 -2
Västerbotten
184 1 496 1,63 1,65 1,60 -1 +2
Norrbotten
201 1 027 1,76 1,72 1,69 +2 +4
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
914 3 749 1,51 1,49 1,52 +2 -1
Stor-Göteborg
403 2 946 1,52 1,54 1,60 -1 -5
Stor-Malmö
290 2 829 1,46 1,42 1,51 +3 -4
Hela landet
4 765 2 155 1,54 1,55 1,58 0 -2


 

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner
(mer än 50 000 inv.)

Kod

Kommun

Antal köp senaste period

Medelpris senaste period (tkr)

K/T-tal senaste period

K/T-tal före-gående period

K/T-tal före-gående år

Förändring i procent från föregående period

Förändring i procent från föregående år

0123
Järfälla
46 3 434 1,51 1,51 1,52 0 0
0126
Huddinge
75 3 399 1,47 1,47 1,55 0 -5
0127
Botkyrka
43 2 584 1,49 1,50 1,50 -1 -1
0136
Haninge
36 2 787 1,51 1,45 1,48 +4 +2
0160
Täby
51 4 225 1,47 1,45 1,50 +1 -2
0163
Sollentuna
46 4 395 1,52 1,49 1,52 +2 0
0180
Stockholm
164 4 395 1,53 1,50 1,51 +2 +1
0181
Södertälje
42 2 517 1,45 1,49 1,54 -3 -6
0182
Nacka
55 4 969 1,52 1,56 1,59 -3 -4
0188
Norrtälje
33 2 120 1,62 1,51 1,55 +7 +5
0380
Uppsala
97 2 941 1,62 1,65 1,64 -2 -1
0480
Nyköping
25 1 641 1,39 1,39 1,48 0 -6
0484
Eskilstuna
67 1 648 1,41 1,45 1,49 -2 -5
0580
Linköping
51 2 610 1,53 1,49 1,64 +3 -7
0581
Norrköping
56 1 898 1,61 1,54 1,58 +5 +2
0680
Jönköping
66 2 232 1,69 1,61 1,71 +5 -2
0780
Växjö
33 2 212 1,52 1,57 1,58 -3 -4
0880
Kalmar
31 1 976 1,66 1,55 1,57 +8 +6
0980
Gotland
27 1 945 1,48 1,65 1,62 -10 -8
1080
Karlskrona [1]
19 1 926 1,56 1,49 1,52 .. ..
1280
Malmö
83 3 238 1,34 1,35 1,44 -1 -6
1281
Lund
34 3 287 1,55 1,44 1,52 +7 +2
1283
Helsingborg
55 2 934 1,42 1,49 1,51 -4 -6
1290
Kristianstad
49 1 564 1,60 1,63 1,64 -2 -3
1293
Hässleholm
27 934 1,53 1,67 1,63 -8 -6
1380
Halmstad
49 2 517 1,45 1,47 1,58 -1 -8
1383
Varberg [1]
19 2 581 1,63 1,62 1,63 .. ..
1384
Kungsbacka
51 3 004 1,48 1,52 1,57 -3 -6
1480
Göteborg
155 3 439 1,54 1,55 1,59 0 -3
1481
Mölndal
36 3 045 1,54 1,57 1,61 -2 -4
1485
Uddevalla [1]
19 1 685 1,46 1,48 1,61 .. ..
1488
Trollhättan
25 1 404 1,33 1,46 1,55 -9 -14
1490
Borås
49 1 840 1,76 1,51 1,61 +17 +9
1496
Skövde [1]
17 2 014 1,61 1,49 1,57 .. ..
1780
Karlstad
27 1 929 1,48 1,57 1,58 -6 -6
1880
Örebro
52 2 076 1,59 1,47 1,51 +8 +5
1980
Västerås
137 2 330 1,41 1,42 1,49 -1 -5
2080
Falun
38 1 463 1,68 1,69 1,72 -1 -3
2180
Gävle
39 2 072 1,60 1,67 1,64 -4 -3
2281
Sundsvall
42 1 562 1,62 1,57 1,60 +3 +1
2284
Örnsköldsvik [1]
18 851 1,62 1,65 1,74 .. ..
2380
Östersund [1]
13 1 575 1,48 1,61 1,78 .. ..
2480
Umeå
91 2 199 1,49 1,51 1,51 -1 -1
2482
Skellefteå
52 1 046 1,69 1,65 1,74 +3 -3
2580
Luleå
51 1 562 1,76 1,71 1,76 +3 0

[1] För kommunerna Karlskrona, Varberg, Uddevalla, Skövde, Örnsköldsvik och Östersund redovisas ingen prisutveckling. Anledningen är att det endast har registrerats ett fåtal köp för respektive kommun under årets första kvartal.

 

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. april publiceras
2012-05-09 kl 09.30.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 05


Förfrågningar

Niclas Sjölund
08-506 943 42
fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
08-506 947 78
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.