På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-26 09:30 Nr 2016:39


Allmän fastighetstaxering för småhus 2015:

Taxeringsvärdet för småhus ökade med 3 procent

Taxeringsvärdet för småhus steg med 3 procent i riket 2015 jämfört med året innan 1.

I Norrbottens län ökade det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus med 16 procent, den högsta ökningen i landet. I Kalmars län minskade det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus med 4 procent, vilket var den största minskningen i landet. I Stockholms län ökade det genomsnittliga taxeringsvärdet med 4 procent för småhus.

Förändringar av typkoder i den allmänna fastighetstaxeringen

I och med 2015 års allmänna fastighetstaxering har Skatteverket tagit bort ett antal typkoder. Dessa är 200 (Ej fastställd typ av småhusenhet), 211 (Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad), 212 (Småhusenhet, tomtmark för okänt ändamål), 221 (Småhusenhet, fritidsbostad) och 222 (Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader).

De flesta taxeringsenheter med typkod 211 och 212 har från och med. 2015 fått typkod 210 (Småhusenhet, tomtmark), de flesta taxeringsenheter med typkod 221 har blivit typkod 220 (Småhusenhet, bebyggd) och flertalet med typkod 222 har fått den nya typkoden 230 (Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL).

Nya typkoder som införts från och med 2015 är 225 (Småhusenhet, småhus på ofri grund) och 230 (Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL). De flesta taxeringsenheter med den nya typkoden 225 kommer från typkod 221 (Småhusenhet, fritidsbostad) och flertalet med typkod 230 kommer från typkod 222 (Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader).

Dessutom har definitionen på ett antal typkoder ändrats enligt följande. Typkod 210 har bytt från ”Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad” till ”Småhusenhet, tomtmark”, typkod 220 från ”Småhusenhet, helårsbostad” till ”Småhusenhet, bebyggd” och typkod 223 från ”Småhusenhet, med lokaler” till ”Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler”.


[1] Taxeringsvärdeförändringen vid den allmänna fastighetstaxeringen 2015 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är alltså inte det totala beståndet som redovisas under detta avsnitt. 

Definitioner och förklaringar

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år före den senaste taxeringen. Med marknadsvärde menas det pris taxeringsenheten skulle kunna få vid en eventuell försäljning på den öppna marknaden. Vid den senaste allmänna fastighetstaxeringen för småhus som genomfördes år 2015 innebär detta att taxeringsvärdet ska vara 75 procent av 2013 års försäljningspris för småhus.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande och bebyggelsestatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 05


Förfrågningar

Magnus Walestad
08-506 944 18
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.