På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-21 09:30 Nr 2016:62


Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2015:

Det norska ägandet av svenska fritidshus nu störst

I Sverige ägdes 37 438 fritidshus av utländska ägare år 2015. Det är en ökning med 1 procent jämfört med året innan och mer än en fördubbling jämfört med år 2000. Det norska ägandet av fritidshus i Sverige ökade medan det danska minskade förra året. I och med det gick Norge förbi Danmark som den största utländska ägaren av svenska fritidshus.

Utländskt ägande av fritidshus

41 procent utlandsägt i Kronoberg

De regionala variationerna av det utländska ägandet av fritidshus är stora. Andelen utländskt ägande är störst i Kronoberg och Värmland med 41 respektive 24 procent av det totala fritidshusbeståndet. I 12 län understiger det utländska ägandet fem procent och i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland uppgår det utländska ägandet till mindre än 1 procent av beståndet.

Olika favoritlän

Största antalet utlandsägda fritidshus återfinns i Västra Götaland (7 408), Värmland (6 128), Kronoberg (4 727) och Skåne (3 851). Norska ägare föredrar Västra Götaland och Värmland, danskarna Kronoberg och Skåne, tyskarna Kalmar och Västra Götaland medan holländarna föredrar Värmland. Gruppen övriga länder är flest i Norrbotten som också var det län som hade den största procentuella ökningen av utlandsägda fritidshus 2015, 5 procent.

Norskt ägande fortsätter att öka

Av de länder som står för det största ägandet av fritidshus i Sverige var det bara det norska ägandet som ökade markant 2015. Förra året fick ytterligare 450 fritidshus norska ägare, vilket motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Det danska ägandet fortsatte att minska för tredje året i rad och minskningen 2015 var 184 hus, vilket motsvarar 2 procents minskning. Ägare från Tyskland och Nederländerna var relativt oförändrade år 2015. Ägandet från övriga länder ökade med 3 procent jämfört med 2014. Bland dessa övriga länder var det ägare från Schweiz som ökade mest. Deras innehav av svenska fritidshus ökade med 27 hus.

Det norska ägandet nu störst

Det norska ägandet passerade 2015 för första gången det danska i och med de norska ägarnas ökning parallellt minskningen för danskarna 2015. Därmed har flest utlandsägda svenska fritidshus numera ägare från Norge med 11 474 stycken. Antalet fritidshus med danska ägare är 11 267 och med tyska 10 114 fritidshus. Dessa tre länder dominerar och totalt kommer 88 procent av alla utländska ägare till fritidshus från dessa tre länder. Av övriga länder följer ägare från Nederländerna med 1 413 hus. Flest ägare i gruppen övriga länder kommer från Storbritannien, Schweiz och Finland med 452, 413 respektive 360 fritidshus.

Tyskar först – norrmän nu

Antalet fritidshus ägda av utländska ägare har ökat med 19 316 eller 107 procent sedan år 2000. Ägare från Tyskland var de första som började köpa fritidshus i Sverige och redan år 2000 fanns det drygt 9 000 svenska fritidshus ägda av tyskar vilket 15 år senare ökat till drygt 10 100. Danskarna var som mest aktiva på den svenska fritidshusmarknaden mellan åren 2000 - 2008 för att därefter avta. 2013 minskade deras innehav för första gången och minskningen fortsatte såväl 2014 som 2015. År 2013 minskade deras innehav med 91 hus, 2014 var minskningen 154 hus och 2015 var minskningen 184 hus.

Trots att de norska ägarna stod för den största ökningen med ytterligare 450 svenska fritidshus så var ökningen inte lika stor som tidigare. Tidigare års ökningar har legat relativt konstant på cirka 600 – 700 fritidshus om året sedan år 2000. Bara ett år sedan 2000 har ökningen varit lägre, 2014 låg den på 410 hus. Sedan år 2000 har antalet fritidshus ägda av norska och danska ägare ökat med 8 932 stycken (351 procent) respektive 6 831 stycken (154 procent).

6 av 10 fritidshus utlandsägda i Markaryd

I 21 av Sveriges kommuner är minst en tredjedel av det totala fritidshusbeståndet utlandsägt. Störst andel utlandsägda hus finns i Markaryd (60 procent), Tingsryd och Munkfors (50) samt Älmhult (49 procent).
De fem kommuner med antalsmässigt flest utlandsägda fritidshus är Strömstad, Tanum, Ljungby, Åre och Torsby. Det är endast i dessa kommuner det utlandsägda fritidshusen överstiger 1 000 stycken, nämligen 1 447, 1 210, 1 138, 1 072 och 1 038.

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2015 samt därav utländska ägare efter land

Län

Totalt antal
fritidshus ägda
av fysiska
personer

Därav med ägare från

Andel
utlands-
ägda
fritidshus
   DanmarkNorgeTysklandNeder-
länderna
Övriga
länder
Okänt
land

Summa

  
Stockholm
70 707   13 16 57 10 105 23 224 0,3
Uppsala
17 458   2 5 9 3 25 5 49 0,3
Södermanland
19 274   4 3 43 5 39 16 110 0,6
Östergötland
22 305   77 9 228 34 43 19 410 1,8
Jönköping
13 511   997 7 806 74 90 30 2 004 14,8
Kronoberg
11 650   3 195 17 1 296 83 86 50 4 727 40,6
Kalmar
29 908   600 36 2 011 118 136 77 2 978 10,0
Gotland
11 257   0 13 39 1 26 4 83 0,7
Blekinge
12 876   942 14 457 24 51 22 1 510 11,7
Skåne
41 725   2 834 78 619 44 191 85 3 851 9,2
Halland
21 215   1 234 43 475 22 61 29 1 864 8,8
Västra Götaland
74 480   609 4 622 1 616 136 256 169 7 408 9,9
Värmland
25 835   454 3 657 1 140 580 178 119 6 128 23,7
Örebro
14 433   39 23 226 59 45 11 403 2,8
Västmanland
9 247   0 5 9 4 23 7 48 0,5
Dalarna
43 240   160 315 367 82 130 30 1 084 2,5
Gävleborg
26 547   10 22 117 28 79 25 281 1,1
Västernorrland
23 722   11 53 154 27 118 31 394 1,7
Jämtland
29 563   41 1 361 219 51 97 20 1 789 6,1
Västerbotten
29 618   37 746 155 17 187 35 1 177 4,0
Norrbotten
26 813   8 429 71 11 362 35 916 3,4
Totalt
575 384   11 267 11 474 10 114 1 413 2 328 842 37 438 6,5

Ytterligare uppgifter om utländskt ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis. 

Utlandssvenskars ägande av fritidshus

Utlandssvenskarna bor i 105 länder

Totalt finns det 12 981 fritidshus belägna i Sverige med svenska ägare bosatta utomlands, en ökning med cirka 1 procent jämfört med 2014. Svenskar bosatta i Norge äger flest fritidshus i Sverige, 2 679 stycken. Därefter följer ägare bosatta i Tyskland med 1 534, USA med 1 299, Storbritannien med 1 193 och Schweiz med 1 048 fritidshus. Om man till dessa länder även lägger till ägare bosatta i Danmark, Frankrike och Spanien svarar ägarna från dessa åtta länder för sammanlagt 9 760 fritidshus i Sverige. Det motsvarar 75 procent av utlandssvenskarnas totala ägande av fritidshus i landet. Resterande 3 221 fritidshus ägs av svenskar bosatta i 97 länder.

Utlandssvenskarna äger flest fritidshus i Västra Götaland, Skåne och Stockholm
Vanligast är det att utlandssvenskarna äger fritidshus i Västra Götaland (2 529), Skåne (2 056) och Stockholms län (1 596). För de i nedanstående tabell redovisade länderna är det också denna fördelning som gäller förutom för utlandssvenskarna bosatta i Norge. De äger istället flest fritidshus i de till Norge angränsande länen Västra Götaland, Värmland, Jämtland och Dalarna.

Det finns 29 kommuner där 100 eller fler fritidshus ägs av utlandssvenskar. Flest i Värmdö kommun med 449 stycken. Därefter följer Tanums kommun, 361, Norrtälje med 337 och Båstad med 327 fritidshus. På femte plats kommer Vellinge kommun med 239 fritidshus. Vellinge är den kommun i landet med högst andel fritidshus i förhållande till totala fritidshusbeståndet ägda av utlandssvenskar, 12 procent.

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2015 samt därav utlandssvenska ägare efter land

Län

Totalt
antal
fritidshus
ägda av
fysiska
personer

Därav med svenska ägare boende i

Andel
ägda av
utlands-
svenskar
  NorgeSchweizStor-
britannien
och Nord-
irland
Tysk-
land
USAÖvriga
länder
Okänt
land

Summa

  
Stockholm
70 707 73 189 211 146 231 746 0 1 596 2,3
Uppsala
17 458 22 20 22 19 32 103 0 218 1,2
Södermanland
19 274 18 20 49 54 51 162 0 354 1,8
Östergötland
22 305 43 35 37 55 44 171 0 385 1,7
Jönköping
13 511 17 14 26 74 22 150 0 303 2,2
Kronoberg
11 650 17 13 19 79 18 163 0 309 2,7
Kalmar
29 908 47 54 42 104 61 257 1 566 1,9
Gotland
11 257 26 15 20 22 25 75 0 183 1,6
Blekinge
12 876 25 32 23 51 31 154 0 316 2,5
Skåne
41 725 122 214 254 283 227 955 1 2 056 4,9
Halland
21 215 68 60 53 82 51 271 0 585 2,8
Västra Götaland
74 480 931 185 205 250 199 758 1 2 529 3,4
Värmland
25 835 577 36 34 70 36 194 0 947 3,7
Örebro
14 433 44 9 19 37 21 80 0 210 1,5
Västmanland
9 247 17 10 17 14 15 81 0 154 1,7
Dalarna
43 240 160 69 48 55 62 213 0 607 1,4
Gävleborg
26 547 59 21 34 32 48 145 0 339 1,3
Västernorrland
23 722 49 14 24 31 35 139 0 292 1,2
Jämtland
29 563 177 17 29 21 45 138 1 428 1,4
Västerbotten
29 618 97 11 16 34 28 102 0 288 1,0
Norrbotten
26 813 90 10 11 21 17 167 0 316 1,2
Totalt
575 384 2 679 1 048 1 193 1 534 1 299 5 224 4 12 981 2,3

Ytterligare uppgifter om utlandssvenskars ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

Definitioner och förklaringar

I detta pressmeddelande definieras fritidshus som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Småhus på lantbruk, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213).

Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Utlandssvenskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress men har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret 2015 (FTR 2015) och avser läget 2015-01-01. SCB erhåller FTR från Skatteverket.

Redovisningsobjekt är värderingsenheter/taxeringsenheter. Värderingsenheter/taxeringsenheter i FTR definieras som vad som värderas/taxeras för sig och består i allmänhet av en fastighet med tomt och byggnad.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-506 949 05


Förfrågningar

Rein Billström
08-506 947 97
rein.billstrom@scb.se


Martin Verhage
08-506 947 78
martin.verhage@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.