På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-03-28 09:30 Nr 2012:83


Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2011:

Det utländska ägandet av fritidshus ökar stadigt

Förra året hade 35 045 fritidshus i Sverige en utländsk ägare. Det är en ökning med 2,9 procent jämfört med året innan och 15,3 procent jämfört med år 2007. Svenskar bosatta i utlandet äger 12 284 fritidshus i landet. Av det totala antalet fritidshus ägs 6,2 procent av utlänningar och 2,2 procent av svenskar bosatta utomlands.

Utländskt ägande av fritidshus

40 procent utlandsägt i Kronoberg

De regionala variationerna av det utländska ägandet av fritidshus är stora. Andelen utländskt ägande av det totala fritidshusbeståndet är störst i Kronoberg och Värmland med 40,0 respektive 22,4 procent. I 12 län understiger det utländska ägandet fem procent och i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland uppgår det utländska ägandet till mindre än en procent av beståndet.

Danmark, Tyskland och Norge dominerar

Antalet fritidshus med ägare från Danmark (11 663), Tyskland (9 964) och Norge (9 262) dominerar. Totalt kommer 88,1 procent av alla utländska ägare till fritidshus från dessa tre länder. Av övriga länder följer ägare från Nederländerna därefter med 1 390 hus.

7 procent nya norska ägare 2011

Norska ägare står för den största ökningen av det utländska ägandet av svenska fritidshus. Förra året ägde de 608 fler fritidshus, vilket motsvarar en ökning med 7,0 procent jämfört med året innan och 34,7 procent jämfört med 2007. Även ägare av fritidshus från Danmark och Nederländerna har ökat de senaste åren. Danska ägares ökning är 1,3 procent (15,9 procent mot 2007) och nederländska ägares 1,5 procent (31,3 procent mot 2007). Ägandet från övriga länder ökade med 8,4 procent jämfört med 2010 och med 36,0 procent jämfört med 2007. Antalet fritidshus ägda av tyskar har i stort sett varit oförändrat sedan 2007.

Stora procentuella ökningar i norr

Största antalet utlandsägda fritidshus återfinns i Västra Götaland (6 629), Värmland (5 553), Kronoberg (4 737) och Skåne (4 105). De största procentuella ökningarna 2011 jämfört med 2010 har dock skett i några av Sveriges nordligaste län. Det utländska ägandet ökade med 14,7 procent i Norrbotten, 10,4 procent i Västerbotten och 11,1 procent i Västernorrland.

6 av 10 fritidshus är utlandsägda i Markaryd

I 20 av Sveriges kommuner är minst en tredjedel av det totala fritidshusbeståndet utlandsägt. Störst andel utlandsägda finns i Markaryd (60,7 procent), Munkfors (49,5 procent) samt Tingsryd och Älmhult med vardera 48,2 procent.

De två kommuner med antalsmässigt flest utlandsägda fritidshus är Strömstad och Ljungby. Det är endast i dessa kommuner det utlandsägda fritidshusen överstiger 1 000 stycken, nämligen 1 279 respektive 1 174. Sju kommuner har inga utlandsägda fritidshus alls.

 

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2011 samt därav utländska ägare efter land

Län

Totalt
antal
fritidshus
ägda av
fysiska
personer

Därav med ägare från

Andel
utlandsägda
fritidshus

   

Danmark

Norge

Tyskland

Neder-
länderna

Övriga
länder

Okänt
land

Summa

 
Stockholm
70 291 13 16 55 7 115 34 240 0,3
Uppsala
17 720 0 3 12 3 26 9 53 0,3
Södermanland
19 042 4 3 42 6 31 10 96 0,5
Östergötland
21 798 81 8 236 28 36 13 402 1,8
Jönköping
13 404 1 049 6 787 75 70 37 2 024 15,1
Kronoberg
11 848 3 189 13 1 328 74 70 63 4 737 40,0
Kalmar
29 125 609 29 1 897 103 122 53 2 813 9,7
Gotland
10 418 0 11 40 0 19 3 73 0,7
Blekinge
12 746 924 12 437 19 47 33 1 472 11,5
Skåne
41 043 3 040 62 682 50 191 80 4 105 10,0
Halland
22 365 1 269 27 477 23 70 38 1 904 8,5
Västra Götaland
72 549 647 3 802 1 642 152 219 167 6 629 9,1
Värmland
24 845 504 3 059 1 145 597 154 94 5 553 22,4
Örebro
13 951 39 24 220 59 40 17 399 2,9
Västmanland
9 260 0 5 9 1 19 4 38 0,4
Dalarna
42 052 179 242 371 73 109 35 1 009 2,4
Gävleborg
25 844 11 20 93 27 67 30 248 1,0
Västernorrland
23 091 13 40 125 17 98 17 310 1,3
Jämtland
28 359 49 1 032 181 45 89 16 1 412 5,0
Västerbotten
28 661 35 574 121 18 141 21 910 3,2
Norrbotten
25 743 8 274 64 13 235 24 618 2,4
Totalt
564 155 11 663 9 262 9 964 1 390 1 968 798 35 045 6,2

Ytterligare uppgifter om utländskt ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

 

Utlandssvenskars ägande av fritidshus

För första gången redovisar nu SCB utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige.

Utlandssvenskarna bor i cirka 120 länder

Totalt finns det 12 284 fritidshus belägna i Sverige med svenska ägare bosatta utomlands. Svenskar bosatta i Norge äger flest fritidshus i Sverige, 2 138 stycken. Därefter följer ägare bosatta i Tyskland med 1 484, USA med 1 270, Storbritannien med 1 230 och Schweiz med 1 030 fritidshus. Om man till dessa länder även lägger till ägare bosatta i Danmark, Frankrike och Spanien svarar dessa ägare för sammanlagt 9 278 fritidshus i Sverige vilket motsvarar 75,5 procent av utlandssvenskarnas totala ägande av fritidshus i landet. Resterande 3 006 fritidshus ägs av svenskar bosatta i cirka 110 länder.

Utlandssvenskarna äger flest fritidshus i Stockholm, Västra Götaland och Skåne

Vanligast är det att utlandssvenskarna äger fritidshus i Stockholm (1 741), Skåne (2 015) och Västra Götaland (2 304). För de i nedanstående tabell redovisade länderna är det också denna fördelning som gäller förutom för utlandssvenskarna bosatta i Norge. De äger istället flest fritidshus i de till Norge angränsande länen Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Jämtland.

Det finns 22 kommuner där fler än 100 fritidshus ägs av utlandssvenskar. Flest i Värmdö kommun med 473 stycken. Därefter Norrtälje, 354, Båstad, 327 och Tanums kommun med 306 fritidshus.

 

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2011 samt därav utlandssvenska ägare efter land

Län

Totalt
antal
fritidshus
ägda av
fysiska
personer

Därav med svenska ägare boende i

Andel
ägda av
utlands-
svenskar

   

Norge

Schweiz

Stor-
britannien
och
Nord-
irland

Tyskland

USA

Övriga
länder

Okänt
land

Summa

 
Stockholm
70 291 86 205 252 171 244 783 0 1 741 2,5
Uppsala
17 720 17 21 25 15 42 104 0 224 1,3
Södermanland
19 042 17 24 50 53 50 162 0 356 1,9
Östergötland
21 798 34 38 35 55 42 153 0 357 1,6
Jönköping
13 404 15 8 21 65 23 127 1 260 1,9
Kronoberg
11 848 12 12 14 71 18 160 1 288 2,4
Kalmar
29 125 47 43 43 95 52 246 0 526 1,8
Gotland
10 418 20 15 11 20 33 73 0 172 1,7
Blekinge
12 746 25 25 23 37 25 141 0 276 2,2
Skåne
41 043 98 226 249 286 189 966 1 2 015 4,9
Halland
22 365 64 61 68 90 55 294 0 632 2,8
Västra Götaland
72 549 753 170 203 235 201 742 0 2 304 3,2
Värmland
24 845 406 31 26 67 30 160 1 721 2,9
Örebro
13 951 29 13 29 30 27 89 0 217 1,6
Västmanland
9 260 13 9 13 19 15 70 0 139 1,5
Dalarna
42 052 124 50 47 58 60 208 0 547 1,3
Gävleborg
25 844 51 31 28 23 41 142 0 316 1,2
Västernorrland
23 091 49 17 20 25 36 133 2 282 1,2
Jämtland
28 359 126 16 32 27 43 130 2 376 1,3
Västerbotten
28 661 75 8 24 22 28 110 0 267 0,9
Norrbotten
25 743 77 7 17 20 16 130 1 268 1,0
Totalt
564 155 2 138 1 030 1 230 1 484 1 270 5 123 9 12 284 2,2

Ytterligare uppgifter om utlandssvenskars ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

 

Definitioner och förklaringar

I detta pressmeddelande definieras fritidshus som värderingsenheter/taxeringsenheter taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), Småhusenhet, helårsbostad (typkod 220), Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) och Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213) vilka saknar folkbokförd befolkning.

Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Utlandssvenskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress men har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret 2011 (FTR 2011) och avser läget 2011-01-01. SCB erhåller FTR från Skatteverket.

Redovisningsobjekt är värderingsenheter/taxeringsenheter. Värderingsenheter/taxeringsenheter i FTR definieras som vad som värderas/taxeras för sig och består i allmänhet av en fastighet med tomt och byggnad.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-506 949 05


Förfrågningar

Rein Billström
08-506 947 97
rein.billstrom@scb.se

Magnus Walestad
08-506 944 18
magnus.walestad@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.