På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Visa allt
Allmänna val
Allmänna val, nominerade och valda DemokratiPartierPolitikVal

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen DemokratiPolitikRöstberättigadeValValdeltagande

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner. Valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning.

Allmänna val, valresultat DemokratiPartierPolitikRöstberättigadeValValdeltagande

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning för val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Allmänna val, valundersökningen DemokratiPartierPolitikVal

Statistiken visar väljarbeteenden vid riksdagsvalet. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") genomförs i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Europaparlamentsval, nominerade och valda DemokratiPartierPolitikVal

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning och födelseland.

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen DemokratiPolitikRöstberättigadeValValdeltagande

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner. Valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning.

Europaparlamentsval, valresultat DemokratiPartierPolitikRöstberättigadeValValdeltagande

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning. Resultaten redovisas främst på läns- och kommunnivå.

Europaparlamentsval, valundersökningen DemokratiPartierPolitikVal

Statistiken visar väljarbeteenden vid Europaparlamentsval. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") genomförs i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Folkomröstningar, valdeltagandeundersökningen DemokratiPolitikValValdeltagande

Statistiken visar valdeltagande i folkomröstningar i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder och inkomst. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner.

Folkomröstningar, valresultat DemokratiPolitikRöstberättigadeValValdeltagande

Statistiken visar röstberättigade, röstande och giltiga valsedlars fördelning efter röstningsalternativ. I folkomröstningen 2003 löd frågeställningen ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta” och röstningsalternativen var ”Ja” och ”Nej”. Resultaten redovisas för riket och på läns- och kommunnivå.

Folkomröstningar, valundersökningen DemokratiPartierPolitikVal

Statistiken visar väljarbeteenden vid folkomröstningar. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") genomförs i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Partisympatier
Partisympatiundersökningen (PSU) DemokratiPartierPolitikVal

Statistiken visar ”valresultatet om det vore riksdagsval idag” och nettoflöden mellan partier samt partisympatiernas fördelning efter bland annat kön, ålder, civilstånd, inkomst, region, sysselsättningsstatus, fackföreningstillhörighet, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund.

Ämnesövergripande statistik
Undersökning av förtroendevalda i kommuner och landsting DemokratiFörtroendeuppdragPolitikVal

Statistiken visar förtroendevalda efter kön, ålder, region och födelseland. Undersökningen är en totalundersökning av alla förtroendevalda och har gjorts av SCB år 2003 och 2007 på uppdrag av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting DemokratiFullmäktigePolitikVal

Statistiken visar bland annat styrande majoritet, nämndorganisation, partistöd och samverkansmöjligheter och används för att visa den lokala demokratins utveckling och funktionssätt.