På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-03-17 09:30 Nr 2015:311


Allmänna val och Europaparlamentsval, nominerade och valda samt valresultat:

Föryngring i riksdag och kommunfullmäktige. Korrigerad 2015-06-11.

Antalet kvinnor i riksdagen minskar samtidigt som unga ledamöter blir fler. Unga och äldre är dock underrepresenterade bland Sveriges folkvalda, jämfört med den röstberättigade befolkningen, oavsett vilken politisk nivå som studeras.

I den ursprungliga publiceringen av denna statistiknyhet (2015-03-17) angavs felaktigt att trenden mot en alltmer jämställd riksdag bröts i och med 2014 års val. Detta var felaktigt eftersom trendbrottet redan skett när andelen valda kvinnor minskade från 47,3 procent i 2006 års val till 45,0 procent i 2010 års val.

I 2014 års val minskade för andra valet i rad andelen kvinnor som valdes in till riksdagen. Jämförs de två senaste valen är det en minskning från 45,0 procent 2010 till 43,6 procent i 2014 års val. Andelen ledamöter under 30 år i riksdagen blev samtidigt rekordhög, 10,6 procent, en ökning med 5,7 procentenheter. Andelen äldre ledamöter, 65 år och äldre, i riksdagen ökade också något till 2,6 procent medan övriga åldersgrupper minskade. Trots uppgången av andelen unga och äldre riksdagsledamöter är dessa grupper fortfarande underrepresenterade jämfört med den röstberättigade befolkningen där de utgör 19,0 respektive 26,0 procent.

Både köns- och åldersfördelningen varierar stort mellan partierna i riksdagen. I tabellen nedan redovisas andelen kvinnor och män bland ledamöterna efter parti valen 2010 och 2014.

Riksdagsledamöter efter parti och kön vid riksdagval år 2010 och 2014. Andel i procent
  2010 2014
Män Kvinnor  Antal
mandat
Män Kvinnor Antal
mandat
Moderaterna 52,3 47,7 107 47,6 52,4 84
Centerpartiet 69,6 30,4 23 59,1 40,9 22
Folkpartiet 58,3 41,7 24 73,7 26,3 19
Kristdemokraterna 63,2 36,8 19 62,5 37,5 16
Miljöpartiet 44,0 56,0 25 52,0 48,0 25
Socialdemokraterna 51,8 48,2 112 53,1 46,9 113
Vänsterpartiet 42,1 57,9 19 42,9 57,1 21
Sverigedemokraterna 85,0 15,0 20 77,6 22,4 49

Av riksdagens ledamöter är 8,3 procent födda i ett annat land än Sverige, vilket är en liten ökning från 8,0 procent 2010. Av dem som hade rätt att rösta i riksdagsvalet är andelen utlandsfödda 12,0 procent.

En mer jämställd och yngre kommunfullmäktige

I och med 2014 års val ökade andelen kvinnor som valdes in i kommunfullmäktige något, från 43,0 till 43,7 procent. Liksom i riksdagsvalet ökar även andelen unga ledamöter. Andelen ledamöter 18-29 år ökar från 6,9 till 7,9 procent och andelen ledamöter 30-49 år ökar från 33,8 till 35,7 procent. Även den äldsta åldersgruppen ökar i andel, medan gruppen i åldrarna 50-64 år minskar. Ser man till medelåldern bland de valda minskar den från 51,5 år vid valet 2010 till 51,2 år vid valet 2014. Den yngsta och den äldsta åldersgruppen är dock fortfarande underrepresenterade gentemot den röstberättigade befolkningen.

Ålderfördelning bland valda vid kommunfullmäktigvalen år 1991, 1998, 2006 och 2014. Andel i procent

Diagram

Efter 2014 års kommunfullmäktigval är andelen ledamöter som är födda i annat land än Sverige 7,7 procent. Motsvarande andel efter 2010 års val var 7,6 procent. Av dem som hade rätt att rösta i kommunfullmäktigvalen var andelen utlandsfödda 17,0 procent.

Högst utbildningsnivå bland Europaparlamentariker

Bland de valda till Europaparlamentet 2014 har störst andel  en eftergymnasial utbildning. Av de svenska Europaparlamentarikerna har 78,9 procent eftergymnasial utbildning (för en person saknas uppgift i SCB:s register). Det är 71,8 procent av  Riksdagens ledamöter  som  har en eftergymnasial utbildning, i landstingsfullmäktige är motsvarande andel 62,7 procent och i kommunfullmäktige har 52,0 procent.  Bland de röstberättigade i de olika valen  varierade andelen med eftergymnasial utbildning 33-34 procent.

Statistiken publiceras på dessa sidor:

Definitioner och förklaringar

Med ålder avses ålder vid valårets slut.

Den 10 maj kommer omval att äga rum för kommunfullmäktige i Båstad kommun. De uppgifter som i dag presenteras kan komma att ändras efter omvalet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik över valdeltagandet i 2014 års allmänna val publiceras 2015-03-30 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för demokratistatistik
Box 24300
104 51 Storckholm


Förfrågningar

Mikaela Järnbert
08-506 942 43
valstatistik@scb.se

Jonas Olofsson
08-506 947 18
jonas.olofsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.