På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner. Valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning.

Visa mer

Tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Valdeltagandet ökade i 2014 års val, men det ökade inte i alla delar av landet och det finns fortfarande stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Bland annat är andelen röstande betydligt större bland högutbildade, i synnerhet i EU-valet.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Ny webbplats om ungas liv

Unga röstar i allt större utsträckning, den tidigare minskningen i ungas medlemskap i politiska partier har stabiliserats och ungas politiska aktiviteter förändras. Det framgår av statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats ungidag.se.

Färre personer med funktionsnedsättning deltar i val och lokalpolitik

Valdeltagandet var något lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen vid både riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet 2014. Samtidigt är representationen av personer med funktionsnedsättning i Sveriges kommunfullmäktige-församlingar något sämre jämfört med befolkningen.

Hundra år av svenskt valdeltagande

Den svenska valstatistiken har en lång historia. År 1872 publicerade SCB för första gången statistik över valresultat. I samband med 1911 års riksdagsval genomfördes för första gången en undersökning av hur valdeltagandet såg ut i olika befolkningsgrupper. Hundra år senare, i samband med 2011 års omval, genomfördes den senaste valdeltagandeundersökningen.

Ungas valdeltagande ökar – mest bland dem som röstar minst

Ungas röstande har ökat i de två senaste valen, framför allt i grupper med lägst val­del­tagande. 18‑29‑år­ingar röstar fortfarande i mindre utsträck­ning än äldre, men skill­naderna har minskat. Vi har därmed fått ett mer jämlikt val­deltagande.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikservice

 010-479 50 00

 

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta oss

valstatistik@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/me0105