På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-04-14 09:30 Nr 2011:94


Allmänna val, valdeltagandeundersökningen:

Ett mer jämlikt valdeltagande

Valdeltagandet ökade i 2010 års val. Framför allt ökade andelen röstande i grupper som röstar i lägre grad, som bland unga och bland utrikes födda. Trots att valdeltagandet på så vis har blivit mer jämlikt, kvarstår ändå stora skillnader.

Andelen röstande ökade i 2010 års riksdagsval med 2,6 procentenheter till 84,6 procent. Motsvarande ökning i valen till landstings- och kommunfullmäktige var 2,2 procentenheter. Detta innebär att valdeltagandet har ökat två val i rad.

Samtidigt finns det betydande skillnader i valdeltagande mellan olika grupper. Andelen röstande är lägre bland unga, ensamstående, lågutbildade och arbetslösa, medan det är högre bland medelålders personer, sammanboende, högutbildade och sysselsatta. Dessa skillnader har funnits sedan tidigare och kvarstår i 2010 års val. Men den ökning av valdeltagandet som skedde år 2010 har framför allt skett i de grupper som röstar i lägre grad. Valdeltagandet har därmed blivit mer jämlikt.

I riksdagsvalet 2010 gick valdeltagandet tydligt upp bland unga personer. Bland dem upp till 30 år ökade valdeltagandet med nästan 4 procentenheter, vilket kan jämföras med en ökning med knappt 2 procentenheter i åldersgruppen 50-64 år. Samtidigt är valdeltagandet fortfarande jämförelsevis lågt bland unga.

Valdeltagande i riksdagsval efter ålder, 2006 och 2010. Procent och procentenheter

Åldersgrupp

Valår

Förändring

 

2006

2010

2006-2010

18-29 år
75,7 79,5 +3,8
30-49 år
82,6 85,5 +2,9
50-64 år
87,1 88,9 +1,8
65- år
80,3 83,2 +2,9
Totalt
82,0 84,6 +2,6

En annan grupp där valdeltagandet är förhållandevis lågt är bland utrikes födda. Svenska medborgare som är födda utanför Sverige röstar i betydligt lägre grad än inrikes födda. Även här har dock skillnaden minskat. I 2010 års riksdagsval steg valdeltagandet bland utrikes födda med nästan 7 procentenheter till 73 procent. Bland inrikes födda steg andelen röstande med knappt 3 procentenheter till 87 procent. Fast även om skillnaden i valdeltagande mellan utrikes och inrikes födda har minskat kvarstår en skillnad om 14 procentenheter.

Valdeltagande i riksdagsval efter inrikes/utrikes födda, 2006 och 2010. Procent

Lågt valdeltagande bland utländska medborgare och utlandssvenskar

Även i andra grupper med lägre valdeltagande har ökningen i valdeltagande varit jämförelsevis stor. Exempelvis har valdeltagandet ökat mer bland lågutbildade och arbetare än bland högutbildade och tjänstemän. Det finns dock undantag från den generella trenden. Valdeltagandet ökade inte bland utländska medborgare röstberättigade i val till landstings- och kommunfullmäktige. I 2010 års val till kommunfullmäktige röstade 36 procent av de utländska medborgarna. Det är ungefär samma nivå som i 2006 års val. En annan grupp med fortsatt lågt valdeltagande är utlandssvenskar. Bland dem röstade endast 31 procent i 2010 års riksdagsval. I förhållande till 2006 års val är det inte någon statistiskt säkerställd skillnad.

Om undersökningen

SCB publicerar i dag resultat från 2010 års valdeltagandeundersökning. Undersökningen beskriver hur valdeltagandet ser ut i olika grupper i 2010 års val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Andelen röstande redovisas bland annat efter kön, ålder, födelseland, utländsk/svensk bakgrund, medborgarskap, region, civilstånd, inkomst, utbildningsnivå, arbetskraftsstatus, yrke, arbetsmarknadssektor, socioekonomisk grupp (SEI) och fackföreningstillhörighet. Undersökningen är en urvalsundersökning, vilket medför att det finns en viss osäkerhet i de siffror som redovisas. Den statistiska osäkerheten redovisas i resultatframställningen i form av felmarginaler. Resultaten presenteras i form av tabeller på SCB:s webbplats och i SCB:s Statistikdatabasen, se information nedan.

Definitioner och förklaringar

Med ålder avses ålder vid valårets slut.

Den 15 maj kommer omval att äga rum för landstingsfullmäktige (regionfullmäktige) i Västra Götaland och för kommunfullmäktige i Örebro, nordöstra valkretsen. De uppgifter som i dag presenteras avser valdeltagandet den 19 september 2010.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatiundersökningen (PSU) avseende maj 2011 publiceras 2011-06-08 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Richard Öhrvall
08-506 941 58
richard.ohrvall@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.