På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2008-09-29 09:30 Nr 2008:255


Demokratistatistik 2008:

Ny statistik om svensk demokrati

Andelen som är medlem i ett politiskt parti har i Sverige mer än halverats sedan början av 1980-talet. Det är en av många uppgifter om den svenska demokratin som publiceras i rapporten Demokratistatistik 2008 idag.

I rapporten

Demokratistatistik 2008
redovisas ett urval av den senast tillgängliga statistiken på demokratiområdet, kompletterat med nya infallsvinklar och tidsserier. Det finns uppgifter om valresultat och valdeltagande på lokal/regional-, nationell- och internationell nivå. Dessutom ingår uppgifter om valda representanter på samtliga politiska nivåer samt om de förtroendevalda i kommuner och landsting.

Rapporten innehåller också uppgifter om medlemskap och aktivitet i politiska partier. Från medborgarperspektivet redovisas därtill uppgifter om förtroende (förtroende för politiker och partier), resurser och möjligheter (t.ex. förmåga att överklaga myndighetsbeslut samt möjlighet att lämna medborgarförslag), engagemang och aktivitet (t.ex. intresse för politik samt olika typer av medborgerliga aktiviteter) samt opinion (t.ex. partiidentifikation, partisympatier och partival).

Några exempel på resultat som redovisas i rapporten:

  • Andelen som är medlem i ett politiskt parti har mer än halverats sedan början av 1980-talet. Åren 1980 och 1981 var i genomsnitt 17 procent av männen och 11 procent av kvinnorna medlemmar i något politiskt parti. Därefter har andelen successivt minskat och uppgår år 2006 till 6 procent bland män och 4 procent bland kvinnor.
  • I totalt 188 kommuner och 8 landsting har medborgarna möjlighet att lämna medborgarförslag år 2008.
  • Folkpartiet tappade mandat i flest kommuner vid kommunfullmäktigvalen 2006 i förhållande till 2002. Partiet tappade mandat i totalt 209 kommuner. Valets vinnare var moderaterna som ökade antalet mandat i 240 kommuner (se diagram).

Diagram
Antal kommuner där antalet mandat till kommunfullmäktige ökat, minskat respektive varit oförändrat vid kommunfullmäktigvalen 2006 i förhållande till 2002, efter parti

 

I samband med publiceringen av rapporten

Demokratistatistik 2008
tillgängliggör SCB en utökad historisk redovisning av statistik gällande Nominerade och valda kandidater, se Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Jessica Persson
08-506 944 27
jessica.persson@scb.se

Richard Öhrvall
08-506 941 58
richard.ohrvall@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.