På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Partisympatiundersökningen (PSU)

Nästa publicering: 2016-05-31

Statistiska centralbyrån genomför efter beslut av riksdagen partisympatiundersökningar för att belysa det aktuella politiska opinionsläget i landet. Partisympatiundersökningen genomförs i maj och november årligen sedan 1972. Sedan 1992 ingår inställningen till EU och från och med 1997 ingår även inställningen till EMU/Euron.

Vid varje undersökningstillfälle intervjuas ett urval om cirka 9 000 personer per telefon. Statistiskt vetenskapliga metoder och urvalets storlek garanterar hög kvalitet i de redovisade skattningarna.

Vid varje undersökningsomgång publiceras partisympatiernas fördelning efter kön, ålder, civilstånd, antal barn, inkomst, region, socioekonomisk bakgrund, sysselsättningsstatus, sektor, fackföreningstillhörighet, boendeform, tätortsgrad, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund. Förutom detta skattas valresultatet ”om det vore riksdagsval idag” och nettoflöden mellan på varandra följande undersökningar.

Förändringar maj 2011

Från och med maj 2011 viktas resultaten för partisympati för bortfallet. Viktningen görs med hänsyn tagen till kön och ålder, utbildning, födelseland samt region. En jämförelse med oviktade skattningar visar att viktningen dock har liten effekt på majoriteten av skattningarna. Förändringarna ligger nästan uteslutande inom felmarginalerna. I SCB:s Statistikdatabasen har nya tabeller med viktade resultat från tidigare undersökningar tagits fram för jämförbarhet bakåt. Under en period framåt kommer även tidigare publicerade, oviktade, resultat att finnas tillgängliga på SCB:s hemsida. Skattningen av valresultatet vid ”val idag” har däremot inte genomgått någon metodförändring.

Från och med maj 2011 publiceras inte längre partisympatiundersökningens resultat i Statistiska meddelanden utan i en tabellpublikation samt i SCB:s Statistikdatabasen.

Visa mer

Närliggande statistik

DemokratiPartierPolitikVal

Tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Läs hela statistiknyheten
Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Är det statistiskt säkerställt?

Vid jämförelser mellan olika värden i statistiken talas om statistiskt säkerställda skillnader. Det är skillnader som troligen inte bara kan förklaras av slumpen.

Vad innebär det att vikta svaren i Partisympatiundersökningen?

I den här artikeln, som tidigare varit publicerad i kundtidningen Källa:SCB, beskriver Johan Eklund hur SCB jobbar med olika typer av s.k. viktning i PSU:n – ett värdefullt arbete i tider av ökat bortfall. 

Dubbelarbete på SCB under supervalåret

I år går Sverige till val två gånger. I maj var det val till Europaparlamentet och i september är det dags för val till riksdag, landstings- och kommun­fullmäktige. Det innebär ökat tryck och jobb dubbelt upp för demokrati­statistikerna på SCB.

Alla röstar inte på partiet närmast hjärtat

Det är bara 85 procent av väljarna som skulle rösta på det parti som står dem närmast. Skälen att inte rösta på partiet man sympatiserar med kan vara missnöje eller taktikröstning. Framförallt missgynnas de stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, som har större andel sympatisörer än personer som röstar på dem.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Kontakta oss

Mikaela Järnbert, 08-506 942 43

Johan Eklund, 08-506 945 38

psu@scb.se
Kortadress : http://www.scb.se/me0201