På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2004-12-15 10:01 Nr 2004:344


Partisympatiundersökningen (PSU):

EU- och euro-sympatier i november 2004

Svenskarna säger fortfarande nej till euron men det beror på kvinnorna – männen är delade jämnt mellan ja och nej. Fler svenskar är i huvudsak för än mot EU-medlemskapet men här är det jämnt bland kvinnorna.

I Partisympatiundersökningen (PSU) som SCB genomförde i november tillfrågades ett urval av svenska medborgare om inställ­ningen till EU - frågan löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen be­stämd åsikt?". I stället för EMU-sympatierna som har mätts tidigare ställs sedan i maj en fråga om "euro-sympatier": "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta ja eller nej till att införa euron som valuta i Sverige?".

Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 1 till den 26 november 2004.

Fler för än mot Sveriges EU-medlemskap – "vet ej" ökar
En tredjedel av de tillfrågade - ca 34 procent - säger att de i huvudsak är mot Sveriges medlemskap i EU. Andelen för EU-medlem­skapet är ca 44 procent och andelen som saknar åsikt är ca 23 procent. Kvinnor är i högre grad än män mot EU-medlemskapet - ca 37 resp. ca 30 procent. Bland män är andelen för EU signifikant större än andelen mot.

Sedan maj 2004 har både andelen för och andelen mot EU minskat medan andelen "vet ej" ökar.

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet i november 2004, svarsfördelning efter kön. Procent

 

För

Mot

Vet ej

S:a

Antal svar

Samtliga

43,5

33,6

22,8

100

6919

Kvinnor

36,0

37,1

27,0

100

3576

Män

51,6

30,0

18,4

100

3343Svenskarna säger nej till euron – oförändrad ja-andel

Andelen som skulle rösta ja till euron vid folkomröstning i november 2004 är statistiskt säkerställt mindre än ande­len som skulle rösta nej. Ca 37 procent svarar att de skulle rösta ja till euron medan ca 49 procent skulle rösta nej. Ca 14 procent vet inte hur de skulle göra.

Bland männen är det ingen skillnad mellan andelen ja och andelen nej medan nej har stor övervikt bland kvinnorna.

Männen är mer positiva än kvinnorna till euron - ca 44 procent jämfört med ca 31 procent. Andelen "vet ej" är betydligt lägre bland män än bland kvinnor.

Jämfört med resultaten i maj 2004 har andelen nej till euron minskat och andelen "vet ej" ökat - båda signifikant - både bland män och kvinnor. Andelen ja-röstande har däremot inte förändrats signifikant varken bland kvinnor eller bland män.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i november 2004,
svarsfördelning efter kön. Procent

 

Ja

Nej

Vet ej

S:a

Antal svar

Samtliga

37,3

48,6

14,3

100

6919

Kvinnor

31,0

52,8

16,2

100

3576

Män

44,1

44,1

11,8

100

3343EU-sympatierna bland partisympatisörerna
Under det senaste halvåret konstateras en nedgång i andel som i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU bland folkpartiets sympatisörer - från ca 75 procent i maj 2004 till ca 71 procent i november 2004 - och det är kvinnorna som står för nedgången. Även moderatkvinnorna har blivit mindre positiva till EU men det slår ej igenom på totalen. Bland socialdemokraterna har andelen "vet ej"-svar ökat sedan i maj. Det är främst S-kvinnorna som gått från mot EU-medlemskapet till "vet ej".

Andel i huvudsak för Sveriges EU-medlemskap efter partisympati. Maj och november 1996-2004. Procent


Euro-sympatierna bland partisympatisörerna
Inte bland något partis sympatisörer har andelen som skulle rösta ja till euron förändrats signifikant sedan maj 2004.

Sedan maj 2004 har andelen som skulle rösta nej till införandet av euron minskat bland centersympatisörerna, bland kristdemokraterna och bland socialdemokraterna medan andelen "vet ej"-svar ökat bland dessa partiers sympatisörer.

Andelen som svarar "vet ej" på frågan om röstning vid hypotetisk folkomröstning varierar mellan ca 8 procent (vänsterpartiet) och ca 15 procent (centerpartiet) i november 2004. Jämfört med resultaten i maj 2004 har andelen "vet ej" ökat för alla partier utom för miljöpartiet där en minskning kan noteras.

Andel positiva till EMU/euron efter partisympati. November och maj 1997-2004. Procent

I diagrammet redovisas inga resultat från november 2003 eftersom frågan då gällde hur man röstat i folkomröstningen om euron som varit i september 2003.

Rikstäckande sannolikhetsurval
Intervjuerna i PSU gjordes per telefon med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 201 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre ål­dersgräns. Av dessa har 9,6 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 2,9 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 12,3 procent inte velat medverka till någon del vid intervjun. Det förekommer också att personer inte velat be­svara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 1 till 26 november.

Logotyp

Producent

Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-50 69 49 34


Förfrågningar

Staffan Sollander
08-50 69 49 38
staffan.sollander@scb.se

Birgitta Melin Skeppstedt
08-50 69 50 40
birgitta.melin.skeppstedt@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.