På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-12-01 09:30 Nr 2014:299


Partisympatiundersökningen (PSU):

Partisympatiundersökningen november 2014

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i november skulle ge regeringspartierna (S+MP) 39,4 procent av rösterna. Allianspartierna (C+FP+M+KD) skulle få 39,2 procent, Sverigedemokraterna 12,4 procent, Vänsterpartiet 5,7 procent och övriga partier 3,2 procent av rösterna.

För regeringspartierna sammantaget noteras en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2014. Socialdemokraterna skulle vid val i november få 32,2 (±0,7) procent av rösterna medan Miljöpartiet skulle få 7,2 (±0,4) procent.

För allianspartierna som block noteras ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med riksdagsvalet 2014. Centerpartiet skulle i november få 6,0 (±0,3), Folkpartiet 5,3 (±0,3), Moderaterna 24,2 (±0,7) och Kristdemokraterna 3,7 (±0,3) procent.

Sverigedemokraterna skulle få 12,4 (±0,5), Vänsterpartiet 5,7 (±0,4) och övriga partier skulle vid val i november få 3,2 (±0,3) procent av rösterna. Bland övriga partier är Feministiskt initiativ störst.

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 11 procent i november 2014.

diagram

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2014 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

I tabellen nedan redovisas partiskattningar från de senaste undersökningarna samt det senaste valresultatet. Till höger visas även förändringar jämfört med riksdagsvalet 2014 och partisympatiundersökningen i maj 2014. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2014

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

Parti

Skattning november 2014

Skattning procent

Valet
2014

Förändring
från

ProcentFelmarg.[1]Maj
2014
Nov.
2013
Maj
2013
Nov.
2012
Maj
2012
Nov.
2011
Maj
2011
Nov.
2010
 Valet
2014

Maj
2014

C
6,0 ±0,3 4,9 4,7 4,2 4,4 4,7 5,5 4,5 5,8 6,1 ‑0,1 +1,1*
FP
5,3 ±0,3 5,3 5,4 6,0 5,5 5,5 5,6 6,0 6,8 5,4 ‑0,1 ±0,0
M
24,2 ±0,7 22,7 25,5 26,9 28,1 28,6 33,4 31,1 32,4 23,3 +0,9* +1,5*
KD
3,7 ±0,3 3,9 4,1 3,6 3,8 3,7 3,8 3,8 4,3 4,6 ‑0,9* ‑0,2
S
32,2 ±0,7 35,3 34,3 35,6 34,8 37,3 27,7 34,0 29,0 31,0 +1,2* ‑3,1*
V
5,7 ±0,4 8,0 6,7 6,4 5,8 5,9 5,2 4,5 4,7 5,7 ±0,0 ‑2,3*
MP
7,2 ±0,4 8,0 8,8 8,5 8,6 8,1 11,7 8,9 8,8 6,9 0,3 ‑0,8*
SD
12,4 ±0,5 8,1 9,3 7,7 7,9 5,4 5,7 5,7 6,7 12,9 ‑0,5 +4,3*
övr
3,2 ±0,3 3,9 1,3 1,1 1,2 0,8 1,4 1,5 1,5 4,1 ‑0,9* ‑0,7*

1)Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
*Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Partierna i november 2014

Centerpartiet

Vid val i november 2014 skulle Centerpartiet få 6,0 ± 0,3 procent av rösterna. Jämfört med riksdagsvalet 2014 är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras inga statistiskt säkerställda nettovinster eller nettoförluster för Centerpartiet.

Folkpartiet

Folkpartiet skulle få 5,3 ± 0,3 procent av rösterna vid val i november 2014. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med höstens riksdagsval.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras inga statistiskt säkerställda nettovinster eller nettoförluster för Folkpartiet.

Moderaterna

Om det varit val i november 2014 skulle Moderaterna få 24,2 ± 0,7 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2014.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,5 procent från Socialdemokraterna, cirka 0,4 procent från Kristdemokraterna samt cirka 0,2 procent från ”övriga partier”.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 3,7 ± 0,3 procent av rösterna vid val i november 2014. I förhållande till riksdagsvalet 2014 är det en statistiskt säkerställd minskning.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,4 procent till Moderaterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle erhålla 32,2 ± 0,7 procent av rösterna vid val i november 2014. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med höstens riksdagsval.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,5 procent till Moderaterna.

Vänsterpartiet

Vid val i november 2014 skulle Vänsterpartiet få 5,7 ± 0,4 procent av rösterna. Det innebär inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2014.

Vänsterpartiet har i förhållande till riksdagsvalet 2014 en säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från ”övriga partier”.

Miljöpartiet

Om det varit val i november 2014 skulle Miljöpartiet få 7,2 ± 0,4 procent av rösterna. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2014.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Miljöpartiet en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från ”övriga partier”. Miljöpartiet har samtidigt en statistiskt säkerställd nettoförlust i förhållande till riksdagsvalet på cirka 0,1 procent till Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 12,4 ± 0,5 procent av rösterna vid val i november 2014. Jämfört med riksdagsvalet 2014 är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,1 procent från Miljöpartiet.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 3,2 ± 0,3 procent av rösterna vid val i november 2014. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014. Bland övriga partier är Feministiskt initiativ störst.

I förhållande till höstens riksdagsval noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,3 procent till Vänsterpartiet, cirka 0,3 procent till Miljöpartiet och cirka 0,2 procent till Moderaterna.

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2014 till november 2014

Figur

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2014 till november 2014 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2014, och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2014. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2014 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 4 december.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). November 2014

Diagram

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. November 2014

Parti Kvinnor Män Totalt
Procent Fel-
marg.
Procent Fel-
marg.
Procent Fel-
marg.
C 5,8 ±0,6 6,2 ±0,6 6,0 ±0,3
FP 5,3 ±0,5 5,3 ±0,6 5,3 ±0,3
M 23,6 ±1,2 24,8 ±1,2 24,2 ±0,7
KD 3,7 ±0,5 3,8 ±0,5 3,7 ±0,3
S 33,7 ±1,3 30,7 ±1,3 32,2 ±0,7
V 6,1 ±0,7 5,4 ±0,6 5,7 ±0,4
MP 8,1 ±0,7 6,4 ±0,7 7,2 ±0,4
SD 9,9 ±0,9 14,8 ±1,0 12,4 ±0,5
övr 3,9 ±0,5 2,5 ±0,4 3,2 ±0,3

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2014 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 031 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 23,3 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 2,9 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 17,6 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 43,8 procent. Det totala antalet intervjuer är 5 072. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 29 oktober till 25 november. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 13 november hade 75 procent av intervjuerna genomförts. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 4 december.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatier i november 2014, totalt och i olika demografiska grupper, publiceras den 4 december 2014 kl. 09.30.

EU- och eurosympatier i november 2014 publiceras den 10 december 2014 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Johan Eklund
08-506 945 38

My Raquette
08-506 940 83

psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.