På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-12-10 09:30 Nr 2014:316


EU- och eurosympatier i november 2014:

Oförändrad opinion kring euron

Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2014 skulle 77 procent rösta nej och 13 procent skulle rösta ja. 10 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med maj 2014 noteras inga statistiskt säkerställda skillnader i inställningen till euron.

I november 2014 svarade 77 procent av både män och kvinnor att de skulle rösta nej i en folkomröstning. I maj 2014 var motsvarande andelar 78 procent för männen och 77 procent för kvinnorna, men inga skillnader är statistiskt säkerställda.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron, svarsfördelning efter kön. Procent
 

November 2014

Maj 2014

November 2013

 JaNejVet ej

S:a

JaNejVet ejJaNejVet ej
Samtliga
13,2 76,9 10,0 100 5 072 13,1 77,4 9,6 12,6 78,3 9,2
Kvinnor
11,4 77,2 11,4 100 2 509 11,8 76,8 11,4 11,2 77,8 10,9
Män
15,0 76,5 8,5 100 2 563 14,5 77,9 7,6 13,9 78,7 7,4

Inga förändringar från maj 2014 är statistiskt säkerställda (signifikanta).

EMU-/eurosympatier 1997–2014. Procent

diagram

Av dem som i maj 2014 svarade att de skulle rösta ja till euron är det 62 procent som står fast vid detta medan 27 procent nu i november skulle rösta nej. Resterande 11 procent har nu ingen uppfattning om hur de skulle rösta. Bland dem som skulle ha röstat nej i maj skulle 92 procent fortfarande rösta nej, 4 procent skulle rösta ja och 4 procent saknar uppfattning. Av dem som i maj saknade uppfattning i frågan är det nu i november 15 procent som skulle rösta ja och 39 procent som skulle rösta nej. Övriga 46 procent saknar fortfarande uppfattning i frågan.

Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati) i november 2014, svarsfördelning efter euro-sympati i maj 2014. Procent

Euro-sympati
maj 2014

Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati), november 2014

 JaNejVet ejS:aAntal
svar
Röstar Ja
61,8 27,4 10,8 100 371
Röstar Nej
4,0 92,0 4,0 100 2 080
Vet ej
15,1 38,7 46,2 100 251

Ökad andel positiva till EU-medlemskapet

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var 51 procent i november 2014. Andelen mot EU-medlemskapet var cirka 21 procent och andelen som saknar uppfattning i frågan var 29 procent.

Jämfört med maj 2014 har andelen som är för EU-medlemskap ökat. Ökningen är statistiskt säkerställd.

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet, svarsfördelning efter kön. Procent
 

November 2014

Maj 2014

November 2013

 FörMotVet ejS:aAntal svarFörMotVet ejFörMotVet ej
Samtliga
50,5* 20,9 28,6 100 5 072 48,4 21,8 29,8 45,4 22,7 31,8
Kvinnor
48,6 18,7 32,8 100 2 509 47,3 19,6 33,1 43,0 21,3 35,6
Män
52,5* 23,1 24,4* 100 2 563 49,5 24,1 26,4 47,9 24,1 27,9

*Förändringen från maj 2014 är statistiskt säkerställd (signifikant).

 

EU-sympatier 1996–2014. Procent

diagram

Av dem som i maj 2014 svarade att de var för Sveriges medlemskap i EU är det 82 procent som står fast vid detta, medan 4 procent nu är mot och 14 procent inte har någon uppfattning i frågan. Bland dem som var mot EU-medlemskapet i maj är 68 procent fortfarande mot, medan 12 procent nu är för EU-medlemskapet och 20 procent saknar uppfattning i frågan. Av dem som i maj 2014 saknade åsikt i frågan är det 28 procent som nu är för Sveriges medlemskap i EU och 15 procent som är mot. Övriga 56 procent saknar fortfarande åsikt i frågan.

För eller mot Sveriges EU-medlemskap (EU-sympati) i november 2014, svarsfördelning efter EU-sympati i maj 2014. Procent

EU-sympati maj 2014

För eller mot EU-medlemskapet (EU-sympati), november 2014

 FörMotVet ejS:aAntal svar
För
82,1 4,4 13,5 100 1 406
Mot
12,1 68,0 19,9 100 605
Vet ej
28,4 15,3 56,2 100 692

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2014 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 031 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 23,3 procent ej anträffats, 2,9 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 17,6 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 43,8 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 29 oktober till 25 november. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 13 november hade 75 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i maj 2015 publiceras den 1 juni 2015 klockan 09.30.

Partisympatier i maj 2015 publiceras den 3 juni 2015 klockan 09.30.

EU- och eurosympatier i maj 2015 publiceras den 9 juni 2015 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Johan Eklund
08-506 945 38
psu@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.