På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-12-01 09:30 Nr 2015:530


Partisympatiundersökningen (PSU): Val i dag

Partisympatiundersökningen november 2015

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i november skulle ge regeringspartierna (S+MP) 33,5 procent av rösterna. Allianspartierna (C+L+M+KD) skulle få 39,0 procent, Sverigedemokraterna 19,9 procent, Vänsterpartiet 5,5 procent och övriga partier 2,1 procent av rösterna.

För regeringspartierna sammantaget noteras en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014. Socialdemokraterna skulle vid val i november 2015 få 27,6 (±0,8) procent av rösterna medan Miljöpartiet skulle få 5,9 (±0,4) procent.

För allianspartierna som block noteras ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2014. Centerpartiet skulle vid val i november få 6,5 (±0,4), Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5,5 (±0,5), Moderaterna 23,5 (±0,8) och Kristdemokraterna 3,5 (±0,4) procent.

Sverigedemokraterna skulle få 19,9 (±0,8), Vänsterpartiet 5,5 (±0,4) och övriga partier skulle vid val i november få 2,1 (±0,3) procent av rösterna. Bland övriga partier är Feministiskt initiativ störst.

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 19 procent i november 2015.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2015

Diagram 

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2014 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

I tabellen nedan redovisas partiskattningar från de senaste undersökningarna samt det senaste valresultatet. Till höger visas även förändringar jämfört med riksdagsvalet 2014 och partisympatiundersökningen i maj 2015. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2015

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

 

Skattning november 2015

Skattning procent

Valet

Förändring från

Parti

Procent Felmarginal[1] Maj 2015 Nov 2014 Maj 2014 Nov 2013 Maj 2013 Nov 2012 Maj 2012 Nov 2011 2014 Valet 2014 Maj 2015
C
6,5 ±0,4 6,4 6,0 4,9 4,7 4,2 4,4 4,7 5,5 6,1 0,4 0,1
L
5,5 ±0,5 4,9 5,3 5,3 5,4 6,0 5,5 5,5 5,6 5,4 0,1 +0,6*
M
23,5 ±0,8 25,6 24,2 22,7 25,5 26,9 28,1 28,6 33,4 23,3 0,2 ‑2,1*
KD
3,5 ±0,4 3,7 3,7 3,9 4,1 3,6 3,8 3,7 3,8 4,6 ‑1,1* ‑0,2
S
27,6 ±0,8 30,0 32,2 35,3 34,3 35,6 34,8 37,3 27,7 31,0 ‑3,4* ‑2,4*
V
5,5 ±0,4 6,2 5,7 8,0 6,7 6,4 5,8 5,9 5,2 5,7 ‑0,2 ‑0,7*
MP
5,9 ±0,4 6,6 7,2 8,0 8,8 8,5 8,6 8,1 11,7 6,9 ‑1,0* ‑0,7*
SD
19,9 ±0,8 14,4 12,4 8,1 9,3 7,7 7,9 5,4 5,7 12,9 +7,0* +5,5*
övr
2,1 ±0,3 2,3 3,2 3,9 1,3 1,1 1,2 0,8 1,4 4,1 ‑2,0* ‑0,2

1) Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Partierna i november 2015

Centerpartiet

Vid val i november 2015 skulle Centerpartiet få 6,5 ± 0,4 procent av rösterna. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring, varken jämfört med maj 2015 eller med riksdagsvalet 2014.

Centerpartiet har i förhållande till maj 2015 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,2 procent från Socialdemokraterna och cirka 0,2 procent från Miljöpartiet. Samtidigt noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,7 procent från Moderaterna och cirka 0,3 procent från Miljöpartiet. Samtidigt noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,5 procent till Sverigedemokraterna.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Liberalerna skulle få 5,5 ± 0,5 procent av rösterna vid val i november 2015. Jämfört med maj 2015 är detta en statistiskt säkerställd ökning, men i förhållande till riksdagsvalet 2014 är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Sverigedemokraterna.

Moderaterna

Om det varit val i november 2015 skulle Moderaterna få 23,5 ± 0,8 procent av rösterna. Jämfört med maj 2015 är detta en statistiskt säkerställd minskning, men i förhållande till riksdagsvalet 2014 är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Moderaterna har i förhållande till maj 2015 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 1,8 procent till Sverigedemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,4 procent från Social­demokraterna, cirka 0,2 procent från Miljöpartiet samt cirka 0,1 procent från ”övriga partier”. Samtidigt har Moderaterna jämfört med riksdagsvalet 2014 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,8 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,7 procent till Centerpartiet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 3,5 ± 0,4 procent av rösterna vid val i november 2015. Jämfört med maj är inte detta någon statistiskt säkerställd förändring, medan det i förhållande till riksdags­valet 2014 är en statistiskt säkerställd minskning.

Kristdemokraterna har i förhållande till maj 2015 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,1 procent från Sverigedemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,5 procent till Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle få 27,6 ± 0,8 procent av rösterna vid val i november 2015. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med maj och jämfört med riksdagsvalet 2014.

Socialdemokraterna har i förhållande till maj 2015 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,6 procent från Vänsterpartiet. Samtidigt noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,1 procent till gruppen ”vet ej”, cirka 0,6 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,2 procent till Centerpartiet.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,5 procent från Miljöpartiet och cirka 0,5 procent från ”övriga partier”. Samtidigt har Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,3 procent till Sverigedemokraterna och cirka 1,4 procent till Moderaterna.

Vänsterpartiet

Vid val i november 2015 skulle Vänsterpartiet få 5,5 ± 0,4 procent av rösterna. Jämfört med maj är detta en statistiskt säkerställd minskning, men i förhållande till riksdagsvalet 2014 är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Vänsterpartiet har i förhållande till maj en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,6 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,6 procent från ”övriga partier”. 

Miljöpartiet

Om det varit val i november 2015 skulle Miljöpartiet få 5,9 ± 0,4 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med maj och jämfört med riksdagsvalet 2014.

Miljöpartiet har i förhållande till maj 2015 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till Centerpartiet.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Miljöpartiet en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från ”övriga partier”. Partiet har samtidigt statistiskt säkerställda nettoförluster i förhållande till riksdagsvalet på cirka 0,5 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,3 procent till Centerpartiet, cirka 0,2 procent till Moderaterna och cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 19,9 ± 0,8 procent av rösterna vid val i november 2015. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning jämfört med både maj och med riksdagsvalet 2014.

Sverigedemokraterna har i förhållande till maj statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,8 procent från Moderaterna, cirka 1,4 procent från gruppen ”vet ej”, cirka 0,6 procent från Socialdemokraterna och cirka 0,2 procent från Centerpartiet. Samtidigt noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,1 procent till Kristdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 2,8 procent från Moderaterna, cirka 2,3 procent från Socialdemokraterna, cirka 0,5 procent från Centerpartiet, cirka 0,5 procent från Kristdemokraterna, cirka 0,3 procent från Liberalerna och cirka 0,2 procent från Miljöpartiet.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 2,1 ± 0,3 procent av rösterna vid val i november 2015. Jämfört med maj är inte detta någon statistiskt säkerställd förändring, medan det i förhållande till riksdags­valet 2014 är en statistiskt säkerställd minskning.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,6 procent till Vänsterpartiet, cirka 0,5 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,3 procent till Miljöpartiet och cirka 0,1 procent till Moderaterna.

Figur 1 Nettoflöden från maj 2015 till november 2015. Procent av väljarkåren*

Diagram

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från maj 2015 till november 2015 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen som publiceras 3 december.)

Figur 2 Nettoflöden från riksdagsvalet 2014 till november 2015. Procent av väljarkåren*

Diagram

* I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2014 till november 2015 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2014, och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2015. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2014 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 3 december.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). November 2015

Chart

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). November 2015
 

Kvinnor

Män

Totalt

Parti

Procent Felmarg Procent Felmarg Procent Felmarg
C
7,1 ±0,7 5,8 ±0,6 6,5 ±0,4
L
5,8 ±0,7 5,2 ±0,7 5,5 ±0,5
M
24,0 ±1,3 23,0 ±1,3 23,5 ±0,8
KD
3,9 ±0,6 3,2 ±0,5 3,5 ±0,4
S
28,7 ±1,3 26,5 ±1,3 27,6 ±0,8
V
5,7 ±0,7 5,3 ±0,6 5,5 ±0,4
MP
6,8 ±0,7 5,0 ±0,7 5,9 ±0,4
SD
15,4 ±1,1 24,3 ±1,4 19,9 ±0,8
övr
2,7 ±0,5 1,5 ±0,4 2,1 ±0,3

Kommande publicering

Den 3 december publiceras uppgifter om partisympatier i november 2015, totalt och i olika demografiska grupper. Tidigare har dessa uppgifter publicerats tillsammans med ”Val idag-skattningen”, men SCB har från och med maj 2014 valt att dela upp publiceringen. Detta görs dels för att kunna publicera ”Val idag-skattningen” så snabbt som möjligt efter avslutad datainsamling, dels för att tydliggöra att det rör sig om två olika mått. ”Val idag-skattningen” mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”, medan partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”.

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2015 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 021 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Från och med undersökningen i maj 2015 samlas svar från dessa utvalda personer in genom såväl telefonintervjuer som webbenkäter. Introduktionen av sådan blandad insamling har genomförts under kontrollerade former och analyser av svarsmönster har genomförts inför publicering. Urvalsmetodiken är exakt densamma som tidigare, med ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Skillnaden ligger i att delar av urvalet har i början av insamlingsperioden getts möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 25,9 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,2 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 15,8 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 44,9 procent. Det totala antalet svarande är 4 972. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 2 till 25 november. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 3 december.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

 

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatier, samt EU- och eurosympatier, i november 2015, totalt och i olika demografiska grupper, publiceras den 3 december 2015 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Johan Eklund
08-506 945 38

Lisa Flood
08-506 947 21

psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.