På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-12-14 09:30 Nr 2010:354


EU- och Eurosympatier, november 2010:

Fortsatt svagt stöd för euron

Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2010 skulle cirka 58 procent rösta nej till euron och cirka 29 procent rösta ja. Omkring 13 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Andelen nej har statistiskt säkerställt minskat jämfört med maj 2010.

Bland kvinnorna har andelen ja säkerställt ökat och andelen nej minskat sedan maj 2010. I november svarade cirka 60 procent av kvinnorna att de skulle rösta nej i en folkomröstning jämfört med cirka 62 procent i maj 2010. Andelen ja bland kvinnorna har ökat från cirka 24 procent i maj till cirka 26 procent i november 2010.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i november 2010, svarsfördelning efter kön. Procent
 

November
2010

Maj
2010

November 2009

 

Ja

Nej

Vet ej

S:a

Antal svar

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Samtliga
28,9
58,2
12,9
100
6 192
27,8
60,0
12,2
43,8
42,0
14,2
Kvinnor
25,8 59,7 14,5 100 3 133 24,2 61,9 13,9 37,2 45,6 17,2
Män
32,1 56,7 11,2 100 3 059 31,4 58,0 10,5 50,3 38,4 11,3
EMU-/eurosympatier 1997-2010. Procent

Diagram - EMU-/eurosympatier 1997-2010. Procent

Stabil opinion för EU-medlemskap

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var i november 2010 cirka 56 procent. Andelen mot EU-medlemskapet var cirka 19 procent och andelen som saknar åsikt i frågan var cirka 25 procent.

Jämfört med maj 2010 har andelen mot EU-medlemskap statistiskt säker-ställt minskat. Även bland kvinnorna noteras en säkerställd minskning av andelen mot EU-medlemskap.

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2010 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 054 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 13,0 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,3 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 15,3 procent inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 31,6 procent. Det totala antalet intervjuer är 6 192. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 31 oktober till 25 november.

Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 13 november hade 69 procent av intervjuerna genomförts. Fram till och med den 21 november hade 91 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2011 publiceras den 8 juni 2011 kl. 09.30

EU- och eurosympatier i maj 2011 publiceras den 15 juni 2011 kl. 09.30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Johan Eklund
08-506 945 38
psu@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.