På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2007-06-19 09:30 Nr 2007:177


EU- och euro-sympatier i maj 2007:

Nej till euron vid folkomröstning i maj

Vid en folkomröstning om euron i maj 2007 skulle ca 54 procent rösta nej, vilket är en ökning från november med ca 2 procentenheter. Ca 33 procent skulle i maj rösta ja till euron och ca 13 procent vet inte hur de skulle göra. Skillnaden mellan ja och nej, som i november 2006 var ca 17 procentenheter, har till maj ökat och är ca 21 procentenheter.

Andelen nej har ökat bland både kvinnor och män. I maj svarar ca 58 procent av kvinnorna att de skulle rösta nej i en folkomröstning mot ca 56 procent i november 2006. Motsvarande andel bland männen är i maj ca 50 jämfört med 47 procent i november 2006.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i maj 2007,
svarsfördelning efter kön. Procent

Av dem som i november 2006 svarade att de skulle rösta ja till euron är det ca 79 procent som står fast medan ca 12 procent nu skulle rösta nej. Resterande 9 procent har inte någon uppfattning. Bland dem som skulle ha röstat nej i november 2006 skulle ca 88 procent fortfarande rösta nej medan ca 6 procent skulle ha röstat ja och ca 6 procent saknar uppfattning.

Uppåtgående opinion för EU-medlemskapet
Andelen för EU-medlemskapet är i maj ca 49 procent (ca 46 procent i november 2006 och ca 45 procent i maj 2006) medan ca 26 procent av de tillfrågade säger att de i huvudsak är mot Sveriges medlemskap i EU (ca 30 procent i november 2006 och ca 31 procent i maj 2006). Andelen som saknar åsikt är ca 25 procent (ca 24 procent i november 2006). Jämfört med resultaten i november 2006 har andelen för EU-medlemskapet ökat signifikant och andelen mot minskat signifikant.

EU-sympatierna från maj 1996 till maj 2007. Procent
"Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"


Av dem som i november 2006 svarade att de var för Sveriges medlemskap i EU är det ca 88 procent som står fast, medan ca 3 procent nu är mot och ca 9 procent inte har någon uppfattning. Bland dem som var mot EU-medlemskapet i november 2006 är ca 74 procent fortfarande mot medan ca 11 procent nu är för EU och ca 16 procent saknar uppfattning.

Definitioner och förklaringar

Partisympatiundersökningen (PSU) genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 426 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 11,3 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,2 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 12,0 procent inte alls velat delta i intervjun. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 2 maj till den 28 maj.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

December 2007

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 34


Förfrågningar

Mikaela Järnbert
08-506 942 43
Birgitta Melin Skeppstedt
08-506 950 40
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.