På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2006-12-19 09:30 Nr 2006:344


EU- och euro-sympatier i november 2006

Vid en folkomröstning om euron i november 2006 skulle ca 51 procent rösta nej och ca 35 procent rösta ja. I maj 2006 var skillnaden mellan ja och nej ca 11 procentenheter men till november 2006 har den ökat och är ca 17 procentenheter.

Män är mer positiva till euron än kvinnor – ca 41 procent jämfört med ca 29 procent. Skillnaden mellan ja och nej bland kvinnor är i november 2006 hela ca 27 procentenheter. Motsvarande skillnad bland män är endast ca 6 procentenheter.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i november 2006,
svarsfördelning efter kön. Procent

Av dem som i maj 2006 svarade att de skulle rösta ja till euron är det ca 77 procent som står fast medan ca 13 procent nu skulle rösta nej. Resterande 10 procent har inte någon uppfattning. Bland dem som skulle ha röstat nej i maj 2006 skulle ca 86 procent fortfarande rösta nej medan ca 7 procent nu är för euron och ca 7 procent saknar uppfattning.

Euro-sympatierna bland partisympatisörerna
Sedan maj 2006 har andelen som skulle rösta ja till införandet av euron minskat bland moderaternas sympatisörer – från ca 61 till ca 58 procent. Även bland socialdemokraternas sympatisörer noteras en minskning av andelen ja – från ca 35 till ca 29 procent. Bland folkpartisterna forsätter den nedåtgående trenden när det gäller ja-andelen.

Andel positiva till EMU/Euron efter partisympati. November och maj 1997–2006. Procent.


Uppåtgående opinion för EU-medlemskapet
Knappt tre av tio av de tillfrågade – ca 30 procent – säger att de i huvudsak är mot Sveriges medlemskap i EU. Andelen för EU-medlemskapet är signifikant större (ca 46 procent) och andelen som saknar åsikt är ca 24 procent. Kvinnor är i högre grad än män mot EU-medlemskapet – ca 31 respektive ca 28 procent.

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet i november 2006, svarsfördelning efter kön. Procent

EU-sympatierna bland partisympatisörerna
Under det senaste halvåret konstateras en kraftig uppgång i andelen som i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU bland centerpartiets sympatisörer – från ca 33 procent i maj 2006 till ca 44 procent i november 2006. Andelen för EU har däremot minskat bland socialdemokraternas sympatisörer sedan maj. Bland moderaternas sympatisörer har andelen mot EU minskat sedan maj – från ca 17 procent till ca 14 procent.

Andel i huvudsak för Sveriges EU-medlemskap efter partisympati. Maj och november 1996–2006. Procent

Definitioner och förklaringar

I Partisympatiundersökningen (PSU) som SCB genomförde i november tillfrågades ett urval av svenska medborgare om inställningen till EU – frågan löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?".

Sedan år 2004 ställs en fråga om ”euro-sympatier” som lyder: ”Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta ja eller nej till att införa euron som valuta i Sverige?”. Tidigare mättes EMU-sympatierna i en liknande fråga.

Intervjuerna i PSU gjordes per telefon med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 294 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 9,4 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,1 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 12,0 procent inte velat medverka till någon del vid intervjun. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 30 oktober till den 24 november 2006.

Publikation

Statistiska meddelanden ME61SM0602 : EU- och euro-sympatier i november 2006

Nästa publiceringstillfälle

Juni 2007

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08 506 949 34


Förfrågningar

Staffan Sollander
08-506949 38, 08-506 950 40
psu@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.