På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2007-12-18 09:30 Nr 2007:357


EU- och euro-sympatier i november 2007:

Minskat motstånd till euron

Om det varit en folkomröstning om euron i november 2007 skulle ca 51 procent rösta nej, ca 35 procent rösta ja till euron och ca 14 procent vet inte hur de skulle göra.

Andelen som skulle rösta nej om det varit folkomröstning om euron i november har minskat signifikant från ca 54 procent i maj 2007 till ca 51 procent i november, och andelen ja har ökat signifikant från ca 33 procent till ca 35 procent. I maj var skillnaden mellan ja och nej ca 21 procentenheter men till november har skillnaden minskat och är ca 16 procentenheter.

Män är mer positiva till euron än kvinnor – ca 41 procent jämfört med ca 30 procent. Skillnaden mellan ja och nej bland kvinnor är i november ca 24 procentenheter. Motsvarande skillnad bland män är ca 7 procentenheter. Andelen ”vet ej” är något lägre bland män än bland kvinnor. Både bland män och bland kvinnor är andelen nej signifikant större än andelen ja.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i november 2007,
svarsfördelning efter kön. Procent

 

Ja

Nej

Vet ej

S:a

Antal svar

Samtliga

35,0

50,8

14,2

100

6 922

Kvinnor

29,7

53,8

16,5

100

3 564

Män

40,6

47,7

11,7

100

3 358


Fortsatt opinion för EU-medlemskap
Hälften (ca 50 procent) av de tillfrågade säger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU. Motsvarande andel var i maj 2007 ca 49 procent och i november 2006 ca 46 procent. Andelen mot EU-medlemsskapet är ca 24 procent, vilket är signifikant mindre än andelen för. Andelen som saknar åsikt är ca 26 procent. 

EU-sympatierna från maj 1996 till november 2007. Procent
"Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"


Definitioner och förklaringar

PSU i november 2007 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 383 i riksdagsval röstberättigade personer, utan övre åldersgräns. Av dessa har 11,5 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,1 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 11,6 procent inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår alltså till 26,2 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 29 oktober till den 25 november.

Publikation

Statistiska meddelanden ME 61 SM 0702 EU- och euro-sympatier i november 2007

 Till publikationen

Nästa publiceringstillfälle

Juni 2008

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 34


Förfrågningar

Mikaela Järnbert
08-506 942 43
psu@scb.se

Jessica Persson
08-506 944 27
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.