På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2008-06-17 09:30 Nr 2008:176


EU- och eurosympatier i maj 2008:

Fortsatt motstånd till euron

Om det varit en folkomröstning om euron i maj 2008 skulle ca 52 procent rösta nej till euron och ca 35 procent rösta ja. Cirka 14 procent vet inte hur de skulle rösta. Det innebär inga statistiskt säkerställda förändringar jämfört med november 2007.

En större andel män än kvinnor är positiva till euron – ca 42 procent jämfört med ca 28 procent. Skillnaden mellan ja och nej bland kvinnor är i maj ca 27 procentenheter. Motsvarande skillnad bland män är ca 7 procentenheter. Både bland män och bland kvinnor är andelen nej signifikant större än andelen ja. Andelen ”vet ej” är lägre bland män än bland kvinnor.

Andelen kvinnor som skulle rösta ja har minskat signifikant från ca 30 procent i november 2007 till ca 28 procent i maj. Andelen ”vet ej” bland män har minskat signifikant från ca 12 procent i november 2007 till ca 10 procent i maj.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i maj 2008, 
svarsfördelning efter kön. Procent
 

 

Ja

Nej

Vet ej

S:a

Antal svar

Samtliga

34,6

51,7

13,7

100

6 817

Kvinnor

27,9

55,1

17,0

100

3 478

Män

41,5

48,1

10,3

100

3 339

 

Fortsatt opinion för EU-medlemskap
Cirka 51 procent av de tillfrågade säger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU. Motsvarande andel var i november 2007 ca 50 procent och i maj 2007 ca 49 procent. Andelen mot EU-medlemsskapet är ca 23 procent, vilket är signifikant mindre än andelen för. Andelen som saknar åsikt är ca 26 procent.

Samtliga förändringar jämfört med november 2007 hamnar inom felmarginalerna.

EU-sympatierna från maj 1996 till maj 2008. Procent
"Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

Definitioner och förklaringar

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2008 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 501 i riksdagsval röstberättigade personer, utan övre åldersgräns. Av dessa har 12,0 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,1 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 13,2 procent inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår alltså till 28,2 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 28 april till den 25 maj.

Publikation

Statistiska meddelanden ME 61 SM 0801 EU- och euro-sympatier i maj 2008

 Till publikationen

Nästa publiceringstillfälle

Den 16 december 2008

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Jessica Persson
08-506 944 27
psu@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.