På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2009-06-23 09:30 Nr 2009:175


EU- och eurosympatier i maj 2009:

Ökat stöd för euron

Om det varit en folkomröstning om euron i maj 2009 skulle 43 procent rösta nej till euron och 42 procent rösta ja till euron. Skillnaden mellan ja och nej var i maj inte statistiskt säkerställd. 15 procent vet i maj inte hur de skulle rösta. Andelen som skulle rösta nej till euron har minskat signifikant och andelen som skulle rösta ja har ökat signifikant jämfört med november 2008.

Vid en folkomröstning om euron i maj skulle 43 procent rösta nej (47 procent i november 2008 och 52 procent i maj 2008) och 42 procent rösta ja (38 procent i november 2008 och 35 procent i maj 2008).

En större andel män än kvinnor är positiva till euron, 47 procent jämfört med 37 procent. Bland kvinnor är andelen nej signifikant större än andelen ja. Skillnaden mellan ja och nej bland kvinnor är i maj 9 procentenheter. Bland män var det i maj en signifikant större andel som skulle rösta ja än som skulle rösta nej till euron.

Andelen kvinnor som skulle rösta ja har ökat signifikant från 31 procent i november 2008 till 37 procent i maj. Även andelen män som skulle rösta ja har ökat signifikant, från 44 procent i november 2008 till 47 procent i maj 2009.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i maj 2009, svarsfördelning efter kön. Procent
 

Maj 2009

November 2008

Maj 2008

  Ja Nej Vet ej S:a Antal svar Ja Nej Vet ej S:a Ja Nej Vet ej S:a
Samtliga
42,1 42,9 15,1 100 6 506 37,5 47,5 15,0 100 34,6 51,7 13,7 100
Kvinnor
37,0 45,6 17,5 100 3 244 31,3 50,7 18,0 100 27,9 55,1 17,0 100
Män
47,1 40,2 12,7 100 3 262 44,0 44,0 11,9 100 41,5 48,1 10,3 100
EMU-/euro- sympatier 1997-2009. Procent

Sedan maj 2004 lyder frågan: "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att införa euron som valuta i Sverige?"

I maj 2003 löd frågan: "I höst har vi folkomröstning i Sverige. Hur skulle du göra om folkomröstningen var idag? Skulle du rösta JA eller NEJ på frågan: "Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?"

1997-2002 löd frågan: "Flera länder inom EU har bildat den europeiska valutaunionen - EMU - som bl.a. innebär gemensam valuta i länderna. Om vi skulle rösta om en svensk anslutning till EMU, hur skulle ni då rösta - FÖR eller MOT anslutning?"

Fortsatt opinion för EU-medlemskap

56 procent av de tillfrågade säger i maj att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU. Motsvarande andel var i november 2008 också 56 procent och i maj 2008 51 procent. Andelen mot EU-medlemskapet är i maj 19 procent. Motsvarande andel var i november 2008 21 procent och i maj 2008 23 procent. Andelen som saknar åsikt är i maj 25 procent. Andelen som är mot EU-medlemskapet har minskat signifikant sedan november 2008.

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2009 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 211 i riksdagsval röstberättigade personer, utan övre åldersgräns. Av dessa har 11,7 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,4 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 14,2 procent inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 29,4 procent. Antalet intervjuer är 6 506. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 28 april till 1 juni.

Publikation

Statistiska meddelanden ME 61 SM 0901 EU- och euro-sympatier i maj 2009 

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatiundersökningen (PSU) november 2009 den 10 december 2009 kl. 09.30
EU- och eurosympatier i november 2009 den 15 december 2009 kl. 09.30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Jessica Persson
08-506 944 27
psu@scb.se






Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.