På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-06-15 09:30 Nr 2010:172


EU- och eurosympatier i maj 2010:

Klart minskat stöd för euron

Om det varit en folkomröstning om euron i maj 2010 skulle cirka 28 procent rösta ja till euron och cirka 60 procent skulle rösta nej. Cirka 12 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta.

Andelen "ja" har statistiskt säkerställt minskat och andelen "nej" har statistiskt säkerställt ökat bland både män och kvinnor i maj 2010 jämfört med november 2009. I maj svarade cirka 58 procent av männen att de skulle rösta "nej" i en folkomröstning jämfört med cirka 38 procent i november 2009. Bland kvinnorna svarade cirka 62 procent att de skulle rösta "nej" i maj jämfört med cirka 46 procent i november.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i maj 2010, svarsfördelning efter kön. Procent
 

Maj 2010

November 2009

Maj 2009

  Ja Nej Vet ej S:a Antal svar Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej
Samtliga
27,8 60,0 12,2 100 6 135 43,8 42,0 14,2 42,1 42,9 15,1
Kvinnor
24,2 61,9 13,9 100 3 085 37,2 45,6 17,2 37,0 45,6 17,5
Män
31,4 58,0 10,5 100 3 050 50,3 38,4 11,3 47,1 40,2 12,7
EMU-/euro- sympatier 1997-2010. Procent

Diagram - EMU-/euro- sympatier 1997-2010. Procent

Stabil opinion för EU-medlemskap

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var i maj 2010 cirka 56 procent. Andelen mot EU-medlemskapet var cirka 20 procent och andelen som saknar åsikt var cirka 24 procent i maj.

Andelen "för" Sveriges medlemskap i EU är oförändrad i förhållande till både maj och november 2009. Däremot har andelen "mot" ökat och andelen ”vet ej” minskat statistiskt säkerställt jämfört med november 2009. I november 2009 var andelen "för" cirka 56 procent, andelen "mot" cirka 18 och andelen som saknade åsikt cirka 26 procent.

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2010 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 035 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 15,0 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,5 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 13,6 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 32,1 procent. Det totala antalet intervjuer är 6 135. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 28 april till 30 maj. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 16 maj hade 70 procent av intervjuerna genomförts. Fram till och med den 23 maj hade 89 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatiundersökningen (PSU) november 2010 publiceras den 8 december 2010 kl. 09.30

EU- och eurosympatier i november 2010 publiceras den 17 december 2010 kl. 09.30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Mikaela Järnbert
08-506 942 43
Johan Eklund
08-506 945 38
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.