På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2008-12-16 09:30 Nr 2008:356


EU- och eurosympatier i november 2008:

Minskat motstånd till euron

Om det varit en folkomröstning om euron i november 2008 skulle cirka 47 procent rösta nej till euron och cirka 38 procent rösta ja. Cirka 15 procent vet i november inte hur de skulle rösta. Andelen som skulle rösta nej till euron har därmed minskat signifikant och andelen som skulle rösta ja har ökat signifikant jämfört med i maj i år.

Vid en folkomröstning om euron i november skulle cirka 47 procent rösta nej (cirka 52 i maj 2008 och cirka 51 procent i november 2007) och cirka 38 procent rösta ja (cirka 35 procent både i maj  och november 2007). 

En större andel män än kvinnor är positiva till euron – cirka 44 procent jämfört med cirka 31 procent. Bland kvinnor är andelen nej signifikant större än andelen ja. Skillnaden mellan ja och nej bland kvinnor är i november cirka 19 procentenheter. Bland männen var det i november en lika stor andel som skulle rösta ja som skulle rösta nej till euron.

Andelen kvinnor som skulle rösta ja har ökat signifikant från cirka 28 procent i maj till cirka 31 procent i november. Även andelen män som skulle rösta ja har ökat signifikant, från cirka 42 procent i maj till cirka 44 procent i november.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i november 2008,
svarsfördelning efter kön. Procent
  

 

Ja

Nej

Vet ej

S:a

Antal svar

Samtliga

37,5

47,5

15,0

100

6 687

Kvinnor

31,3

50,7

18,0

100

3 404

Män

44,0

44,0

11,9

100

3 283

 

EMU-/euro- sympatier 1997-2008. Procent

Sedan maj 2004 lyder frågan: "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan
som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att införa euron som valuta i Sverige?"

I maj 2003 löd frågan: "I höst har vi folkomröstning i Sverige. Hur skulle du göra om folkomröstningen var idag? Skulle du rösta JA eller NEJ på frågan: 'Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?'"

1997-2002 löd frågan: "Flera länder inom EU har bildat den europeiska valutaunionen - EMU - som bl.a. innebär gemensam valuta i länderna. Om vi skulle rösta om en svensk anslutning till EMU, hur skulle ni då rösta - FÖR eller MOT anslutning?"


Fortsatt opinion för EU-medlemskap
Cirka 56 procent av de tillfrågade säger i november att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU. Motsvarande andel var i maj cirka 51 procent och i november 2007 cirka 50 procent. Andelen mot EU-medlemsskapet är i november cirka 21 procent. Motsvarande andel var i maj cirka 23 procent och i november 2007 cirka 24 procent. Andelen som saknar åsikt är i november cirka 24 procent. Samtliga förändringar jämfört med maj är statistiskt säkerställda.

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2008 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 290 i riksdagsval röstberättigade personer, utan övre åldersgräns. Av dessa har 12,1 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,3 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 12,5 procent inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 28 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 27 oktober till 24 november.

Publikation

Statistiska meddelanden ME 61 SM 0802 EU- och euro-sympatier i november 2008 

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2009 den 17 juni 2009 kl. 09.30
EU- och eurosympatier i maj 2009 den 23 juni 2009 kl. 09.30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Jessica Persson
08-506 944 27
psu@scb.se

Mikaela Järnbert
08-506 942 43
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.