På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2009-06-17 09:30 Nr 2009:169


Partisympatiundersökningen (PSU):

Partisympatiundersökningen för maj med valkretsredovisning

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i maj skulle ge regeringspartierna (dvs. C+FP+M+KD) 45,3 procent av rösterna. Oppositionen (dvs. S+V+MP) skulle få 48,3 procent

Partisympatierna i valkretsarna

Vid val i maj skulle regeringspartierna (dvs. C+FP+M+KD) få 45,3 procent av rösterna. Det är en ökning med 4,1 procentenheter sedan Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2008. Ökningen är statistiskt säkerställd. Jämfört med riksdagsvalet 2006 är det en minskning med 2,9 procentenheter. Minskningen är statistiskt säkerställd. Oppositionspartierna (dvs. S+V+MP) skulle få 48,3 procent av rösterna. Det innebär en minskning med 5,8 procentenheter jämfört med novembermätningen och en ökning med 2,2 procentenheter sedan riksdagsvalet 2006. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2009
Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

 Parti

Skattning Maj 2009

Förändring
sedan

 

Skattning (Procent)
 

Valet
2006
  Procent  Felmarginal[1] Valet
2006
Nov
2008
Nov
2008
Maj
2008 
Nov
2007 
Maj
2007 
Nov
2006
Maj
2006
 
Centerpartiet
5,5 ±0,5 -2,3* -0,4 5,9 6,2 6,2 6,5 7,1 6,2 7,9
Folkpartiet
5,5 ±0,6 -2,0* -0,5 6 6,8 6,5 5,9 6,8 10,9 7,5
Moderaterna
29,9 ±1,2 3,7* 5,2* 24,8 22,4 22,6 23,9 24,9 25,9 26,2
Krist-
demokraterna
4,3 ±0,5 -2,3* -0,2 4,5 4,6 4,6 4,4 5,7 5,8 6,6
Social-demokraterna
36,6 ±1,3 1,6* -5,6* 42,3 44,7 45,9 45 40,4 37,5 35
Vänsterpartiet
5,7 ±0,6 -0,2 0 5,7 5,1 5,1 5 5,4 5,8 5,8
Miljöpartiet
6 ±0,7 0,8* -0,1 6,1 5,9 5,2 5,5 5,5 4,7 5,2
Övriga
6,4 ±0,8 0,7 1,7* 4,7 4,2 3,9 4 4,2 3,3 5,7
1) Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

De politiska partierna i PSU maj 2009

Centerpartiet

Vid val i maj skulle Centerpartiet få 5,5 ± 0,5 procent av rösterna. Jämfört med november 2008 kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras, men jämfört med riksdagsvalet 2006 är minskningen för Centerpartiet mellan 1,8 och 2,8 procentenheter.

Folkpartiet

Folkpartiet skulle få 5,5 ± 0,6 procent av rösterna vid val i maj. Jämfört med november 2008 kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras. Jämfört med valet 2006 har Folkpartiet en statistiskt säkerställd minskning i väljarandelen på mellan 1,5 och 2,6 procentenheter.

Moderaterna

Om det varit val i maj skulle Moderaterna få 29,9 ± 1,2 procent av rösterna. Jämfört med november 2008 kan en statistiskt säkerställd ökning på mellan 4,0 och 6,4 procentenheter noteras. Jämfört med valet 2006 finns en statistiskt säkerställd ökning av väljarandelen på mellan 2,5 och 4,9 procentenheter.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 4,3 ± 0,5 procent av rösterna vid val i maj. Jämfört med november 2008 kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras, men jämfört med riksdagsvalet 2006 noteras en statistiskt säkerställd minskning av väljarandelen på mellan 1,8 och 2,8 procentenheter för partiet.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle ha erhållit 36,6 ± 1,3 procent av rösterna vid val i maj. Jämfört med november 2008 kan en statistiskt säkerställd nedgång på mellan 4,4 och 6,9 procentenheter noteras. Jämfört med riksdagsvalet 2006 noteras en statistiskt säkerställd uppgång på mellan 0,4 och 2,9 procentenheter.

Vänsterpartiet

Vid val i maj skulle Vänsterpartiet få 5,7 ± 0,6 procent av rösterna. Inga statistiskt säkerställda förändringar kan noteras jämfört med undersökningen i november 2008 eller jämfört med riksdagsvalet 2006.

Miljöpartiet

Vid val i maj 2009 skulle Miljöpartiet få 6,0 ± 0,7 procent av rösterna. Jämfört med november 2008 kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras, men jämfört med riksdagsvalet 2006 är ökningen för Miljöpartiet mellan 0,1 och 1,5 procentenheter.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 6,4 ± 0,8 procent av rösterna vid val i maj. Jämfört med november 2008 kan en statistiskt säkerställd ökning på mellan 0,9 och 2,4 procentenheter noteras. Jämfört med det senaste riksdagsvalet kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras.

Bland ”övriga partier” i maj 2009 är Sverigedemokraterna störst. Partiet skulle få 3,0 ± 0,5 procent av rösterna vid val i maj*. I resterande del av ”övriga partier” dominerar Piratpartiet med cirka 75 procent av svaren.

* Från och med maj 2008 publicerar SCB skattningar av andelen röster vid "val idag" för partier utanför riksdagen givet att andelen uppgår till minst 2,5 procent (vilket även är gränsen för partistöd).
 

Nettoflöden

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till maj 2009

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till maj 2009 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2006 och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2009. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2006 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen.
Figur 2 Nettoflöden från november 2008 till maj 2009

I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från november 2008 till maj 2009 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle.

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2009 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 211 i riksdagsval röstberättigade personer, utan övre åldersgräns. Av dessa har 11,7 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,4 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 14,2 procent inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 29,4 procent. Antalet intervjuer är 6 506. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 28 april till 1 juni.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

Statistiska meddelanden ME 60 SM 0901 Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2009.

Nästa publiceringstillfälle

EU- och eurosympatier i maj 2009 den 23 juni 2009 kl. 09.30.

Partisympatiundersökningen (PSU) november 2009 den 10 december 2009 kl. 09.30.
EU- och eurosympatier i november 2009 den 15 december 2009 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Jessica Persson
08-506 944 27
psu@scb.se

Richard Öhrvall
08-506 941 58
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.