På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-06-10 09:30 Nr 2010:165


Partisympatiundersökningen (PSU):

Partisympatiundersökningen maj 2010

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i maj skulle ge regeringspartierna (dvs. C+FP+M+KD) 44,2 procent av rösterna. Oppositionen (dvs. S+V+MP) skulle få 50,2 procent.

För regeringspartierna är det en statistiskt säkerställd ökning sedan Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2009 och en statistiskt säkerställd minskning från riksdagsvalet 2006. Centerpartiet skulle i maj få 4,6 (±0,4), Folkpartiet 5,8 (±0,4), Moderaterna 29,2 (±0,8) och Kristdemokraterna 4,5 (±0,4).

För oppositionspartierna innebär det ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med PSU i november men en säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2006. Socialdemokraterna skulle i maj få 33,8 (±0,9), Vänsterpartiet 5,6 (±0,5) och Miljöpartiet 10,7 (±0,7).

Övriga partier skulle vid val i maj få 5,7 (±0,5) procent av rösterna. Bland övriga partier är Sverigedemokraterna klart störst. Partiet skulle få 3,9 (±0,4) procent av rösterna i maj. I resterande del av gruppen övriga partier dominerar Piratpartiet.

I tabellen nedan redovisas partiskattningar samt förändringsskattningar sedan riksdagsvalet 2006 och partisympatiundersökningen i november 2009. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*). För en mer detaljerad redogörelse av intervallen för både procenttals- och förändringsskattningar se tabell 2 och 3 i det Statistiska meddelandet.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2010
Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

Parti

Skattning
Maj 2010

Förändring sedan

Skattning procent

Valet 2006
  Procent Fel-
margi-
nal [1]
Valet 2006 Nov. 2009 Nov. 2009 Maj 2009 Nov. 2008 Maj 2008 Nov. 2007 Maj 2007 Nov. 2006 Maj 2006  
Center-
partiet
4,6 ±0,4 -3,3* -0,4* 5,0 5,5 5,9 6,2 6,2 6,5 7,1 6,2 7,9
Folkpartiet
5,8 ±0,4 -1,7* -0,7* 6,5 5,5 6,0 6,8 6,5 5,9 6,8 10,9 7,5
Moderaterna
29,2 ±0,8 3,0* 3,0* 26,2 29,9 24,8 22,4 22,6 23,9 24,9 25,9 26,2
Krist-
demokraterna
4,5 ±0,4 -2,1* -0,3 4,8 4,3 4,5 4,6 4,6 4,4 5,7 5,8 6,6
Social-
demokraterna
33,8 ±0,9 -1,2* -2,7* 36,5 36,6 42,3 44,7 45,9 45,0 40,4 37,5 35,0
Vänsterpartiet
5,6 ±0,5 -0,3 0,5* 5,1 5,7 5,7 5,1 5,1 5,0 5,4 5,8 5,8
Miljöpartiet
10,7 ±0,7 5,5* 2,3* 8,4 6,0 6,1 5,9 5,2 5,5 5,5 4,7 5,2
Övriga
5,7 ±0,5 0,0 -1,8* 7,5 6,4 4,7 4,2 3,9 4,0 4,2 3,3 5,7

1)Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
*Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Partierna i maj 2010

Centerpartiet

Vid val i maj 2010 skulle Centerpartiet få 4,6 ± 0,4 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört med både november 2009 och riksdagsvalet 2006.

Jämfört med november 2009 kan inga statistiskt säkerställda nettoflöden noteras.

För Centerpartiet noteras statistiskt säkerställda nettoförluster jämfört med riksdagsvalet 2006 på cirka 0,9 procent till Moderaterna och cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

Folkpartiet

Folkpartiet skulle få 5,8 ± 0,4 procent av rösterna vid val i maj 2010. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört med både november 2009 och riksdagsvalet 2006.

Jämfört med november 2009 har Folkpartiet en nettoförlust på ca 0,4 procent till Moderaterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2006 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,8 procent till Moderaterna, cirka 0,3 procent till Miljöpartiet, cirka 0,3 procent till Socialdemokraterna samt cirka 0,2 procent till ”övriga partier”.

Moderaterna

Om det varit val i maj 2010 skulle Moderaterna få 29,2 ± 0,8 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning jämfört med både november 2009 och riksdagsvalet 2006.

Moderaterna har jämfört med november 2009 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,5 från gruppen ”vet ej”, cirka 0,4 procent från Folkpartiet, cirka 0,4 procent från Socialdemokraterna samt cirka 0,4 procent från ”övriga partier”.

Jämfört med riksdagsvalet 2006 har Moderaterna netto vunnit cirka 0,9 procent från Centerpartiet, cirka 0,8 procent från Folkpartiet och cirka 0,5 procent från Socialdemokraterna. Samtidigt har Moderaterna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,4 procent till Miljöpartiet och cirka 0,6 procent till ”övriga partier”.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 4,5 ± 0,4 procent av rösterna vid val i maj 2010. Det innebär ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2009, men jämfört med riksdagsvalet 2006 noteras en statistiskt säkerställd minskning av väljarandelen.

Jämfört med november 2009 kan inga statistiskt säkerställda nettoflöden noteras.

Jämfört med riksdagsvalet 2006 har Kristdemokraterna en nettoförlust på cirka 0,1 procent till ”övriga partier”.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle ha erhållit 33,8 ± 0,9 procent av rösterna vid val i maj 2010. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört med både november 2009 och riksdagsvalet 2006.

Jämfört med november 2009 har Socialdemokraterna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,6 procent till Miljöpartiet och cirka 0,4 procent till Moderaterna.

Socialdemokraterna har jämfört med riksdagsvalet 2006 en statistiskt säkerställd nettovinst från Folkpartiet på cirka 0,3 procent. Samtidigt noteras statistiskt säkerställda nettoförluster till Miljöpartiet på cirka 1,6 procent och till Moderaterna på cirka 0,5 procent.

Vänsterpartiet

Vid val i maj 2010 skulle Vänsterpartiet få 5,6 ± 0,5 procent av rösterna. Jämfört med november 2009 kan en statistiskt säkerställd ökning noteras för Vänsterpartiet. Jämfört med riksdagsvalet 2006 kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras för partiet.

Inga statistiskt säkerställda nettoflöden noteras för partiet, varken jämfört med riksdagsvalet 2006 eller november 2009.

Miljöpartiet

Vid val i maj 2010 skulle Miljöpartiet få 10,7 ± 0,7 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning jämfört med både november 2009 och riksdagsvalet 2006.

Jämfört med november 2009 kan statistiskt säkerställda nettovinster noteras på cirka 0,6 procent från Socialdemokraterna, cirka 0,5 procent från gruppen ”vet ej” och cirka 0,2 från ”övriga partier”.

Miljöpartiet har jämfört med riksdagsvalet 2006 statistiskt säkerställda nettovinster från Socialdemokraterna på cirka 1,6 procent, från Moderaterna på cirka 0,4 procent, från Centerpartiet på cirka 0,3 procent, från Folkpartiet på cirka 0,3 procent samt från ”övriga partiet” på cirka 0,2 procent.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 5,7 ± 0,5 procent av rösterna vid val i maj 2010. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2009. Jämfört med riksdagsvalet 2006 kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras.

Jämfört med november 2009 har gruppen ”övriga partier” netto förlorat cirka 0,4 procent till Moderaterna och cirka 0,2 procent till Miljöpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2006 har ”övriga partier” nettovinster på cirka 0,6 procent från Moderaterna, på cirka 0,2 procent från Folkpartiet och cirka 0,1 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har ”övriga partier” netto förlorat cirka 0,2 procent till Miljöpartiet.

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till maj 2010

Figur - Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till maj 2010

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till maj 2010 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2006, och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2010. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2006 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Underlag i tabell 21 i det Statistiska meddelandet)

Figur 2 Nettoflöden från november 2009 till maj 2010

Figur - Figur 2 Nettoflöden från november 2009 till maj 2010

I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från november 2009 till maj 2010 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. (Underlag i tabell 22 i det Statistiska meddelandet)

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2010 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 035 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 15,0 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,5 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 13,6 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 32,1 procent. Det totala antalet intervjuer är 6 135. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 28 april till 30 maj. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 16 maj hade 70 procent av intervjuerna genomförts. Fram till och med den 23 maj hade 89 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Nästa publiceringstillfälle

EU- och eurosympatier i maj 2010 publiceras den 15 juni 2010
kl. 09.30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Mikaela Järnbert, Richard Öhrvall, Johan Eklund
08-506 942 43, 08-506 941 58, 08-506 945 38
psu@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.