På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-06-04 09:30 Nr 2012:768


Partisympatiundersökningen (PSU):

Partisympatiundersökningen maj 2012

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i maj skulle ge regeringspartierna (dvs. C+FP+M+KD) 42,5 procent av rösterna. De rödgröna partierna (dvs. S+V+MP) skulle få 51,2 procent. Sverigedemokraterna skulle få 5,4 procent och övriga partier 0,8 procent av rösterna.

För regeringspartierna som block kan en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2011 på mellan 5,1 och 6,7 procentenheter konstateras. Centerpartiet skulle i maj få 4,7 (±0,4), Folkpartiet 5,5 (±0,4), Moderaterna 28,6 (±0,7) och Kristdemokraterna 3,7 (±0,3) procent.

För de rödgröna partierna som block noteras en säkerställd ökning jämfört med november 2011 på mellan 5,8 och 7,4 procentenheter. Socialdemokraterna skulle i maj få 37,3 (±0,8), Vänsterpartiet 5,9 (±0,4) och Miljöpartiet 8,1 (±0,5) procent.

Sverigedemokraterna skulle vid val i maj få 5,4 (±0,5) procent av rösterna, vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med november. Övriga partier skulle vid val i maj få 0,8 (±0,2) procent av rösterna. Bland övriga partier är Piratpartiet störst.

I tabellen nedan redovisas partiskattningar samt skattningar av förändringar sedan riksdagsvalet 2010 och partisympatiundersökningen i november 2011. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

 

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2012
Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

Parti

Skattning maj 2012

Förändring sedan

Skattning procent

Valet 2010

 

Procent

Fel-
marginal [1]

Valet 2010

Nov. 2011

Nov. 2011

Maj 2011

Nov. 2010

Maj 2010

Nov. 2009

Maj 2009

Nov. 2008

Maj 2008

 
Centerpartiet
4,7

± 0,4

-1,9* -0,8* 5,5 4,5 5,8 4,6 5,0 5,5 5,9 6,2 6,6
Folkpartiet
5,5

± 0,4

-1,6* -0,1 5,6 6,0 6,8 5,8 6,5 5,5 6,0 6,8 7,1
Moderaterna
28,6

± 0,7

-1,5* -4,8* 33,4 31,1 32,4 29,2 26,2 29,9 24,8 22,4 30,1
Krist-
demokraterna
3,7

± 0,3

-1,9* -0,1 3,8 3,8 4,3 4,5 4,8 4,3 4,5 4,6 5,6
Social-
demokraterna
37,3

± 0,8

6,6* 9,6* 27,7 34,0 29,0 33,8 36,5 36,6 42,3 44,7 30,7
Vänsterpartiet
5,9

± 0,4

0,3 0,7* 5,2 4,5 4,7 5,6 5,1 5,7 5,7 5,1 5,6
Miljöpartiet
8,1

± 0,5

0,8* -3,6* 11,7 8,9 8,8 10,7 8,4 6,0 6,1 5,9 7,3
Sverige-
demokraterna
5,4

± 0,5

-0,3 -0,3 5,7 5,7 6,7 3,9 5,1 3,0 3,2 2,8 5,7
Övriga
0,8

± 0,2

-0,6* -0,6* 1,4 1,5 1,5 1,8 2,4 3,4 1,5 1,4 1,4

1) Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
*Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Partierna i maj 2012

Centerpartiet

Vid val i maj 2012 skulle Centerpartiet få 4,7 ± 0,4 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med november och med riksdagsvalet 2010.

För Centerpartiet noteras statistiskt säkerställda nettoförluster jämfört med november på cirka 0,5 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,5 procent till gruppen ”vet ej”.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,7 procent till Moderaterna, cirka 0,5 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

Folkpartiet

Folkpartiet skulle få 5,5 ± 0,4 procent av rösterna vid val i maj 2012. Jämfört med november kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras men i förhållande till riksdagsvalet 2010 är detta en statiskt säkerställd minskning.

Folkpartiet har jämfört med november en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,4 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har Folkpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,8 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,4 procent till Moderaterna, cirka 0,2 procent till Miljöpartiet och cirka 0,1 procent till Vänsterpartiet jämfört med riksdagsvalet 2010.

Moderaterna

Om det varit val i maj 2012 skulle Moderaterna få 28,6 ± 0,7 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med november och med riksdagsvalet 2010.

För Moderaterna noteras en statistiskt säkerställd nettovinst jämfört med november på cirka 0,1 procent från ”övriga partier” samt statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,3 procent till gruppen ”vet ej”, cirka 1,9 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,4 procent till Sverigedemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,0 procent från Kristdemokraterna, cirka 0,7 procent från Centerpartiet och cirka 0,4 procent från Folkpartiet. Samtidigt har Moderaterna sedan riksdagsvalet 2010 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,8 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,4 procent till Miljöpartiet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 3,7 ± 0,3 procent av rösterna vid val i maj 2012. Jämfört med november kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras men i förhållande till riksdagsvalet 2010 är detta en statiskt säkerställd minskning.

Jämfört med november kan inga statistiskt säkerställda nettoflöden noteras för Kristdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster för Kristdemokraterna på cirka 1,0 procent till Moderaterna, cirka 0,2 procent till Folkpartiet, cirka 0,2 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,1 procent till Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle erhålla 37,3 ± 0,8 procent av rösterna vid val i maj 2012. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning jämfört med både november och med riksdagsvalet 2010.

För Socialdemokraterna noteras statistiskt säkerställda nettovinster jämfört med november på cirka 4,5 procent från gruppen ”vet ej”, cirka 1,9 procent från Moderaterna, cirka 1,8 procent från Miljöpartiet, cirka 0,8 procent från Vänsterpartiet, cirka 0,5 procent från Centerpartiet, cirka 0,5 procent från Sverigedemokraterna, cirka 0,4 procent från Folkpartiet och cirka 0,1 procent från ”övriga partier”.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,8 procent från Moderaterna, cirka 0,8 procent från Folkpartiet, cirka 0,8 procent från Miljöpartiet, cirka 0,7 procent från Vänsterpartiet, cirka 0,5 procent från Centerpartiet, cirka 0,5 procent från Sverigedemokraterna och cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet

Vid val i maj 2012 skulle Vänsterpartiet få 5,9 ± 0,4 procent av rösterna. Jämfört med november är detta en statistiskt säkerställd ökning, medan ingen statistiskt säkerställd förändring från riksdagsvalet 2010 kan noteras.

Vänsterpartiet har i förhållande till november statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,4 procent från Miljöpartiet och cirka 0,4 procent från gruppen ”vet ej”. Vänsterpartiet har även en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,8 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,3 procent från Miljöpartiet, cirka 0,1 procent från Folkpartiet och cirka 0,1 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har Vänsterpartiet en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,7 procent till Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet 2010.

Miljöpartiet

Om det varit val i maj 2012 skulle Miljöpartiet få 8,1 ± 0,5 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november och en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2010.

För Miljöpartiet noteras statistiskt säkerställda nettoförluster jämfört med november på cirka 1,8 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,6 procent till gruppen ”vet ej” och cirka 0,4 procent till Vänsterpartiet.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,4 procent från Moderaterna, cirka 0,3 procent från Centerpartiet, cirka 0,3 procent från ”övriga partier” och cirka 0,2 procent från Folkpartiet. Samtidigt har partiet sedan riksdagsvalet 2010 statistisk säkerställda nettoförluster på cirka 0,8 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,3 procent till Vänsterpartiet.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 5,4 ± 0,5 procent av rösterna vid val i maj 2012. Ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november eller med riksdagsvalet 2010 kan noteras.

Sverigedemokraterna har i förhållande till november en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,4 procent från Moderaterna. Sverigedemokraterna har även en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,5 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust för Sverigedemokraterna på cirka 0,5 procent till Socialdemokraterna.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 0,8 ± 0,2 procent av rösterna vid val i maj 2012. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med november och med riksdagsvalet 2010.

För ”övriga partier” noteras statistiskt säkerställda nettoförluster jämfört med november på cirka 0,1 procent till Moderaterna och cirka 0,1 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust för ”övriga partier” på cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

 

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till maj 2012

figur

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till maj 2012 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2010, och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2012. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2010 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Underlag i tabell 21 i tabellpublikationen)

 

Figur 2 Nettoflöden från november 2011 till maj 2012

figur

I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från november 2011 till maj 2012 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. (Underlag i tabell 22 i tabellpublikationen)

 

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2012 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 039 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 17,5 procent ej anträffats, 4,0 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 18,0 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 39,5 procent. Det totala antalet intervjuer är 5 473. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 2 till 27 maj. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 16 maj hade 83 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

 

Nästa publiceringstillfälle

EU- och eurosympatier i maj 2012 publiceras den 11 juni 2012
kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Johan Eklund
08-506 945 38
Mikaela Järnbert
08-506 942 43
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.