På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2008-12-10 09:30 Nr 2008:343


Partisympatiundersökningen (PSU):

Partisympatiundersökningen i november med valkretsredovisning

SCB:s partisympatiundersökning, PSU, visar att ett riksdagsval i november skulle ge regeringspartierna (c+fp+m+kd) cirka 41,2 procent av rösterna. Oppositionen (s+v+mp) skulle få cirka 54,1 procent av rösterna.

 Länk till: Partisympatierna i valkretsarna

Vid val i november 2008 skulle regeringspartierna (c+fp+m+kd) få cirka 41,2 procent av rösterna, vilket är en ökning med cirka 1,1 procentenheter sedan PSU:s majmätning. Ökningen är statistiskt säkerställd. Jämfört med riksdagsvalet 2006 är det en minskning med cirka 7,1 procentenheter. Minskningen är statistiskt säkerställd. Oppositionspartierna (s+v+mp) skulle få cirka 54,1 procent av rösterna. Det innebär en minskning med cirka 1,6 procentenheter jämfört med PSU:s majmätning och en ökning med cirka 8,0 procentenheter sedan riksdagsvalet 2006. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2008
Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

 

Parti

Skattning
Nov 2008

Förändring sedan

Skattning procent

Valet 2006

Pro-cent

Fel-marg1)

Valet 06

Maj
08

Maj 08

Nov.
07

Maj
07

Nov.
06

Maj
06

Nov.
05

Maj
05

Nov.
04

c

5,9

±0,6

-2,0*

-0,3

6,2

6,2

6,5

7,1

6,2

5,9

6,5

6,7

7,9

fp

6,0

±0,6

-1,6*

-0,9*

6,8

6,5

5,9

6,8

10,9

11,1

11,7

12,0

7,5

m

24,8

±1,0

-1,5*

2,3*

22,4

22,6

23,9

24,9

25,9

25,9

27,7

23,4

26,2

kd

4,5

±0,4

-2,1*

-0,1

4,6

4,6

4,4

5,7

5,8

4,8

4,4

5,5

6,6

s

42,3

±1,3

7,3*

-2,4*

44,7

45,9

45,0

40,4

37,5

37,1

34,7

37,9

35,0

v

5,7

±0,6

-0,2

0,6*

5,1

5,1

5,0

5,4

5,8

5,7

7,0

7,6

5,8

mp

6,1

±0,7

0,9*

0,2

5,9

5,2

5,5

5,5

4,7

4,1

4,4

4,7

5,2

övr

4,7

±0,6

-1,0*

0,5

4,2

3,9

4,0

4,2

3,3

5,5

3,5

2,2

5,7

1)Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
*Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

De politiska partierna i PSU november 2008

Centerpartiet

Vid val i november 2008 skulle centerpartiet få 5,9 ± 0,6 procent av rösterna. Jämfört med maj 2008 kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras, men jämfört med riksdagsvalet 2006 är minskningen för centerpartiet mellan 1,4 och 2,5 procentenheter.

Folkpartiet
Folkpartiet skulle få 6,0 ± 0,6 procent av rösterna vid val i november 2008. Jämfört med maj 2008 kan en statistiskt säkerställd nedgång på mellan 0,3 och 1,4 procentenheter noteras. Jämfört med valet 2006 har folkpartiet en statistiskt säkerställd minskning i väljarandelen på mellan 1,0 och 2,1 procentenheter

Moderaterna
Om det varit val i november 2008 skulle moderaterna få 24,8 ± 1,0 procent av rösterna. Jämfört med maj 2008 kan en statistiskt säkerställd ökning på mellan 1,3 och 3,4 procentenheter noteras. Jämfört med valet 2006 finns en statistiskt säkerställd minskning av väljarandelen på mellan 0,4 och 2,5 procentenheter.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna skulle få 4,5 ± 0,4 procent av rösterna vid val i november 2008. Jämfört med maj kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras, men jämfört med riksdagsvalet 2006 noteras en statistiskt säkerställd minskning av väljarandelen på mellan 1,6 och 2,5 procentenheter för partiet.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skulle ha erhållit 42,3 ± 1,3 procent av rösterna vid val i november 2008. Jämfört med maj 2008 kan en statistiskt säkerställd nedgång på mellan 1,2 och 3,7 procentenheter noteras. Jämfört med riksdagsvalet 2006 noteras en statistiskt säkerställd uppgång på mellan 6,0 och 8,5 procentenheter.

Vänsterpartiet
Vid val i november 2008 skulle vänsterpartiet få 5,7 ± 0,6 procent av rösterna. Jämfört med maj har vänsterpartiets andel ökat med mellan 0,0 och 1,2 procentenheter, men jämfört med riksdagsvalet 2006 kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras.

Miljöpartiet
Vid val i november 2008 skulle miljöpartiet få 6,1 ± 0,7 procent av rösterna. Jämfört med maj 2008 kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras, men jämfört med riksdagsvalet 2006 är ökningen för miljöpartiet mellan 0,2 och 1,6 procentenheter.

”Övriga partier”
Gruppen ”övriga partier” skulle få 4,7 ± 0,6 procent av rösterna vid val i november 2008. Jämfört med maj kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras, men jämfört med det senaste riksdagsvalet innebär detta en statistiskt säkerställd nedgång på mellan 0,4 och 1,6 procentenheter.

Bland de spontana ”övriga-svaren” i november står Sverigedemokraterna för den klart största andelen. Partiet skulle få 3,2 ± 0,5 procent av rösterna vid val i november*. Övriga partier som nämns är bland annat pensionärspartier och feministiska partier.

* Från och med maj 2008 publicerar SCB skattningar av andelen röster vid "val idag" för partier utanför riksdagen givet att andelen uppgår till minst 2,5 procent (vilket även är gränsen för partistöd).

 

Nettoflöden

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till november 2008 

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till november 2008 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2006 och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2008.

Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2006 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen.


Figur 2 Nettoflöden från maj 2008 till november 2008

 

I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från maj 2008 till november 2008 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle.

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2008 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 290 i riksdagsval röstberättigade personer, utan övre åldersgräns. Av dessa har 12,1 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,3 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 12,5 procent inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 28 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 27 oktober till 24 november.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

Statistiska meddelanden ME 60 SM 0802 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2008
  Till publikationen

Nästa publiceringstillfälle

EU- och eurosympatier i november 2008 den 16 december 2008 kl. 09.30

Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2009 den 17 juni 2009 kl. 09.30
EU- och eurosympatier i maj 2009 den 23 juni 2009 kl. 09.30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Mikaela Järnbert
08-506 942 43
psu@scb.se

Richard Öhrvall
08-506 941 58
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.