På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-12-08 09:30 Nr 2010:341


Partisympatiundersökningen (PSU):

Partisympatiundersökningen november 2010

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i november skulle ge regeringspartierna (C+FP+M+KD) 49,3 procent av rösterna. De rödgröna partierna (S+V+MP) skulle få 42,5 procent. Sverigedemokraterna skulle få 6,7 procent och övriga partier 1,5 procent av rösterna.

För regeringspartierna som block kan ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med  riksdagsvalet 2010 noteras. Centerpartiet skulle i november få 5,8 (±0,4), Folkpartiet 6,8 (±0,3), Moderaterna 32,4 (±0,7) och Kristdemokraterna 4,3 (±0,2).

För de rödgröna partierna som block noteras en säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2010 på mellan 0,4 och 1,8 procentenheter. Socialdemokraterna skulle i november få 29,0 (±0,6), Vänsterpartiet 4,7 (±0,3) och Miljöpartiet 8,8 (±0,4).

Sverigedemokraterna skulle vid val i november få 6,7 (±0,4) procent av rösterna, vilket är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet i september. Övriga partier skulle vid val i november få 1,5 (±0,3) procent av rösterna. Bland övriga partier är Piratpartiet och Feministiskt initiativ störst.

I tabellen nedan redovisas partiskattningar samt skattningar av förändringar sedan riksdagsvalet 2010 och partisympatiundersökningen i maj 2010. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*). För en mer detaljerad redogörelse av intervallen för både procenttals- och förändringsskattningar se tabell 2 och 3 i det Statistiska meddelandet.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2010
Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?
Parti
Skattning
Nov 2010
Förändring
sedan
Skattning procent
Valet
2010
 
Pro-
cent
Fel-
mar-
ginal [1]
Valet
2010
Maj
2010
Maj
2010
Nov.
2009
Maj
2009
Nov.
2008
Maj
2008
Nov.
2007
Maj
2007
Nov.
2006

Centerpartiet

5,8 ±0,4 -0,8* 1,2* 4,6 5,0 5,5 5,9 6,2 6,2 6,5 7,1 6,6

Folkpartiet

6,8 ±0,3 -0,3 1,0* 5,8 6,5 5,5 6,0 6,8 6,5 5,9 6,8 7,1

Moderaterna

32,4 ±0,7 2,3* 3,2* 29,2 26,2 29,9 24,8 22,4 22,6 23,9 24,9 30,1

Kristdemokraterna

4,3 ±0,2 -1,3* -0,2 4,5 4,8 4,3 4,5 4,6 4,6 4,4 5,7 5,6

Socialdemokraterna

29 ±0,6 -1,7* -4,8* 33,8 36,5 36,6 42,3 44,7 45,9 45,0 40,4 30,7

Vänsterpartiet

4,7 ±0,3 -0,9* -0,9* 5,6 5,1 5,7 5,7 5,1 5,1 5,0 5,4 5,6

Miljöpartiet

8,8 ±0,4 1,5* -1,9* 10,7 8,4 6,0 6,1 5,9 5,2 5,5 5,5 7,3

Sverigedemokraterna

6,7 ±0,4 1,0* 2,8* 3,9 5,1 3,0 3,2 2,8 .. .. .. 5,7

Övriga

1,5 ±0,3 0,1 -0,3* 1,8 2,4 3,4 1,5 1,4 3,9 4,0 4,2 1,4

1) Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
*Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Partierna i november 2010

Centerpartiet
Vid val i november 2010 skulle Centerpartiet få 5,8 ± 0,4 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2010.

För Centerpartiet noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust jämfört med riksdagsvalet 2010 på cirka 0,5 procent till Moderaterna.

Folkpartiet
Folkpartiet skulle få 6,8 ± 0,3 procent av rösterna vid val i november 2010. Det innebär ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med valet 2010.

Inga statistiskt säkerställda nettoflöden jämfört med riksdagsvalet 2010 kan noteras.

Moderaterna
Om det varit val i november 2010 skulle Moderaterna få 32,4 ± 0,7 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2010.

Jämfört med riksdagsvalet i september har Moderaterna netto vunnit cirka 0,5 procent från Centerpartiet, cirka 0,5 procent från Socialdemokraterna och cirka 0,5 procent från Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna skulle få 4,3 ± 0,2 procent av rösterna vid val i november 2010. Jämfört med riksdagsvalet 2010 kan en statistiskt säkerställd minskning av väljarstödet noteras.

Kristdemokraterna har jämfört med riksdagsvalet 2010 en nettoförlust på cirka 0,5 procent till Moderaterna och cirka 0,1 procent till Miljöpartiet.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skulle ha erhållit 29,0 ± 0,6 procent av rösterna vid val i november 2010. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2010.

Jämfört med valet i september har partiet nettoförluster på cirka 0,7 procent till Miljöpartiet, cirka 0,5 procent till Moderaterna och cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet
Vid val i november 2010 skulle Vänsterpartiet få 4,7 ± 0,3 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2010.

Inga statistiskt säkerställda nettoflöden jämfört med riksdagsvalet 2010 kan noteras för Vänsterpartiet.

Miljöpartiet
Om det varit val i november 2010 skulle Miljöpartiet få 8,8 ± 0,4 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2010.

Miljöpartiet har jämfört med riksdagsvalet 2010 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,7 procent från Socialdemokraterna och cirka 0,1 procent från Kristdemokraterna.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna skulle få 6,7 ± 0,4 procent av rösterna vid val i november 2010. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2010.

Sverigedemokraterna har jämfört med höstens val netto vunnit cirka 0,2 procent från Socialdemokraterna.

”Övriga partier"
Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,5 ± 0,5 procent av rösterna vid val i november 2010. Jämfört med riksdagsvalet 2010 kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras.

Inga statistiskt säkerställda nettoflöden jämfört med riksdagsvalet 2010 kan noteras för gruppen ”övriga partier”.

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till november 2010

Figur - Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till november 2010

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till november 2010 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2010, och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2010. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2010 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Underlag i tabell 21 i det Statistiska meddelandet)

Figur 2 Nettoflöden från maj 2010 till riksdagsvalet 2010

Figur - Figur 2 Nettoflöden från maj 2010 till riksdagsvalet 2010

I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från maj 2010 till riksdagsvalet 2010 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2010 (från intervjun i PSU maj 2010) och dessutom om valt parti i riksdagsvalet 2010.

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2010 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 054 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 13,0 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,3 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 15,3 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 31,6 procent. Det totala antalet intervjuer är 6 192. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 31 oktober till 25 november. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 13 november hade 69 procent av intervjuerna genomförts. Fram till och med den 21 november hade 91 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande.

 

Nästa publiceringstillfälle

EU- och eurosympatier i november 2010 publiceras den 14 december 2010 kl. 09.30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Johan Eklund
08-506 945 38
psu@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.