På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2007-06-14 09:30 Nr 2007:170


Partisympatiundersökningen maj 2007:

Partisympatiundersökningen i maj med valkretsredovisning

Partisympatiundersökningen från SCB visar att ett riksdagsval i maj skulle ge oppositionspartierna (dvs. s+v+mp) ca 55,4 procent av rösterna. Det borgerliga blocket
(dvs. c+fp+m+kd) skulle få ca 40,6 procent av rösterna.

Länk till: Partisympatierna i valkretsarna

Vid val i maj 2007 skulle det borgerliga blocket (dvs. c+fp+m+kd) få mellan 39,7 och 41,6 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning på ca 3,9 procentenheter från PSU:s novembermätning 2006 och 7,6 procentenheter sedan riksdagsvalet 2006. Det socialistiska blocket (dvs. s+v) skulle få mellan 48,9 och 50,9 procent. Detta är en statistisk säkerställd ökning på ca 4,1 procentenheter sedan november och på ca 9,1 procentenheter sedan riksdagsvalet. Skillnaden mellan blocken är statistiskt säkerställd. Oppositionspartiernas (dvs. s+v+mp) andel av väljarkåren är i maj 55,4 procent.

PSU genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 426 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns.

Skattning av valresultatet "om det varit val idag". Maj 2007
Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

De politiska partierna i PSU maj 2007

Centerpartiet. Minskar

Vid val i maj 2007 skulle centerpartiet få 6,5 ± 0,5 procent av rösterna. Jämfört med november märks en statistiskt säkerställd minskning på mellan 0,1 och 1,1 procentenheter. Jämfört med riksdagsvalet är minskningen för centerpartiet mellan 0,9 och 1,9 procentenheter.

Folkpartiet. Botten nådd?
Folkpartiet skulle få 5,9 ± 0,6 procent av rösterna vid val i maj 2007. Jämfört med november noteras en statistiskt säkerställd minskning på mellan 0,4 och 1,5 procentenheter. Jämfört med valet 2006 har folkpartiet en statistiskt säkerställd minskning i väljarandelen på mellan 1,1 och 2,2 procentenheter

Moderata samlingspartiet. Fortsätter tappa
Om det varit val i maj 2007 skulle moderaterna få 23,9 ± 0,8 procent av rösterna. Jämfört med november kan en statistiskt säkerställd minskning av moderaternas andel av väljarkåren på mellan 0,2 och 1,9 procentenheter noteras. Jämfört med valet 2006 finns en statistiskt säkerställd minskning av väljarandelen på mellan 1,5 och 3,2 procentenheter.

Kristdemokraterna. Närmar sig spärren
Kristdemokraterna skulle få 4,4 ± 0,4 procent av rösterna vid val i maj 2007. Jämfört med november har kristdemokraterna minskat sin andel av väljarkåren med mellan 0,9 och 1,7 procentenheter. Jämfört med riksdagsvalet 2006 noteras en statistiskt säkerställd minskning av väljarandelen på mellan 1,8 och 2,6 procentenheter för partiet.

Socialdemokraterna. Fortsätter öka
Socialdemokraterna skulle ha erhållit 45,0 ± 1,1 procent av rösterna vid val i maj 2007, vilket innebär en statistiskt säkerställd uppgång på mellan 3,5 och 5,7 procentenheter sedan november och mellan 8,9 och 11,1 procentenheter sedan riksdagsvalet 2006.

Vänsterpartiet. Under valresultatet
Vid val i maj 2007 skulle vänsterpartiet få 5,0 ± 0,5 procent av rösterna. Jämfört med november kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras men jämfört med riksdagsvalet 2006 har vänsterpartiets andel minskat med mellan 0,4 och 1,4 procentenheter.

Miljöpartiet de gröna. Oförändrat 
Vid val i maj 2007 skulle miljöpartiet de gröna få 5,5 ± 0,6 procent vilket inte innebär någon statistiskt säkerställd förändring varken jämfört med riksdagsvalet eller november.

”Övriga partier". Sverigedemokraterna störst bland övriga
Gruppen ”övriga partier” skulle få 4,0 ± 0,5 procent vid val i maj 2007. Jämfört med november kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras men jämfört med senaste riksdagsvalet innebär detta en statistiskt säkerställd nedgång på mellan 1,2 och 2,2 procentenheter.

Bland de spontana ”övriga-svaren” i maj står Sverigedemokraterna för den klart största andelen, omkring tre fjärdedelar. Därefter följer feministiska partier och pensionärspartier med tillsammans ca 10 procent av ”övriga”.


Näst bästa parti

Sedan maj 2003 ställs frågan ”Vilket parti tycker du näst bäst om?” till de intervjupersoner som uppgivit partisympati (”bästa parti”). Svaren i PSU maj 2007 redovisas i tabell 20. Det vanligaste svaret var ”inget parti” följt av folkpartiet och "vet ej".

Vanligaste ”näst bästa parti” och partisympati (”bästa parti”) bortsett från svaret ”inget parti” och "vet ej"

Nettoflöden


Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till maj 2007

 

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till maj 2007 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2006 och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2007.

Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2006 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen.


Figur 2 Nettoflöden från november 2006 till maj 2007

I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från november 2006 till maj 2007 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar i båda undersökningarna eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle.

Definitioner och förklaringar

PSU genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 426 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 11,3 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,2 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 12,0 procent inte alls velat delta i intervjun. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 2 maj till den 28 maj.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

Statistiska meddelanden ME 60 SM 0701 Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2007

 Till publikationen

Nästa publiceringstillfälle

December 2007

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 34


Förfrågningar

Mikaela Järnbert
08-506 942 43
psu@scb.se

Birgitta Melin Skeppstedt
08-506 950 40
psu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.