På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2006-12-14 09:30 Nr 2006:335


Partisympatiundersökningen november 2006 med valkretsredovisning

Partisympatiundersökningen från SCB visar att ett riksdagsval i november skulle ge oppositionspartierna (s+v+mp) en majoritet. Medan oppositionen skulle få ca 51,3 procent av rösterna skulle alliansen få ca 44,5 procent. Förändringen i oppositionspartiernas andel innebär en signifikant ökning med 5,2 procentenheter sedan riksdagsvalet 2006. Samtidigt har alliansens andel minskat med 3,7 procentenheter.

Länk till: Partisympatierna i valkretsarna

SCB har nu genomfört den första Partisympatiundersökningen (PSU) efter riksdagsvalet den 17 september 2006. PSU genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 294 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 9,4 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,1 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 12,0 procent inte alls velat delta i intervjun. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 30 oktober till den 24 november.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2006
Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?


1)Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
*Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Oppositionen leder
Vid val i november 2006 skulle det borgerliga blocket (dvs. c+fp+m+kd) få mellan 43,7 och 45,4 procent av rösterna (tab. 3) – en statistiskt säkerställd minskning på ca 3,7 procentenheter sedan riksdagsvalet. Det socialistiska blocket (dvs. s+v) skulle få mellan 44,9 och 46,7 procent. Detta är en statistiskt säkerställd ökning sedan riksdagsvalet på ca 5,0 procentenheter. Skillnaden mellan blocken är inte statistiskt säkerställd. Det är däremot skillnaden mellan oppositionspartiernas (dvs. s+v+mp) andel av väljarkåren och den borgerliga alliansens andel – ca 51,3 procent skulle rösta på oppositionspartierna och ca 44,5 procent på alliansen. Förändringen i oppositionspartiernas andel (s+v+mp) innebär en signifikant ökning sedan riksdagsvalet 2006 på mellan 4,3 och 6,1 procentenheter.

De politiska partierna i PSU november 2006

Centerpartiet. Svag minskning
Vid val i november 2006 skulle centerpartiet få 7,1 ± 0,4 procent av rösterna. Jämfört med riksdagsvalet 2006 märks en statistiskt säkerställd minskning på mellan 0,4 och 1,2 procentenheter.

Folkpartiet. Fortsätter tappa
Folkpartiet skulle få 6,8 ± 0,5 procent av rösterna vid val i november 2006. Jämfört med valet 2006 noteras en statistiskt säkerställd minskning i väljarandelen på mellan 0,2 och 1,2 procentenheter.

Moderata samlingspartiet. Vänder nedåt
Om det varit val i november 2006 skulle moderaterna få 24,9 ± 0,8 procent av rösterna. Jämfört med valet 2006 föreligger en statistiskt signifikant minskning av väljarandelen på mellan 0,5 och 2,0 procentenheter.

Kristdemokraterna. Tillbakagång
Kristdemokraterna skulle få 5,7 ± 0,4 procent av rösterna vid val i november 2006. Jämfört med riksdagsvalet 2006 innebär detta en statistiskt säkerställd minskning av väljarandelen på mellan 0,6 och 1,3 procentenheter.

Socialdemokraterna. Återhämtning

Socialdemokraterna skulle ha erhållit 40,4 ± 1,0 procent av rösterna vid val i november 2006, vilket innebär en statistiskt säkerställd uppgång på mellan 4,4 och 6,4 procentenheter sedan valet 2006.

Vänsterpartiet. Oförändrat
Vid val i november 2006 skulle vänsterpartiet få 5,4 ± 0,4 procent av rösterna. Jämfört med riksdagsvalet 2006 har vänsterpartiets andel inte förändrats signifikant.

Miljöpartiet de gröna. Befäster nivån
Vid val i november 2006 skulle miljöpartiet de gröna få 5,5 ± 0,5 procent. Jämfört med senaste riksdagsvalet innebär detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

”Övriga partier". Sverigedemokraterna dominerar
Gruppen ”övriga partier” skulle få 4,2 ± 0,5 procent vid val i november 2006. Jämfört med senaste riksdagsvalet innebär detta en statistiskt säkerställd nedgång på mellan 1,0 och 2,0 procentenheter.

Bland de spontana ”övriga-svaren” i november leder Sverigedemokraterna klart med ca 63 procent (ca 25 procent i maj). Därefter följer olika pensionärspartier med ca 10 procent av ”övriga”. Junilistan får i november ca 7 procent (25 procent i maj) och Feministiskt initiativ ca 5 procent (22 procent i maj) av ”övriga”.

Näst bästa parti
Sedan maj 2003 ställs frågan ”Vilket parti tycker du näst bäst om?” till de intervjupersoner som uppgivit partisympati (”bästa parti”). Svaren i PSU november 2006 redovisas i tabell 20. Det vanligaste svaret var ”inget parti” följt av folkpartiet och vänsterpartiet.

Vanligaste ”näst bästa parti” och partisympati (”bästa parti”) bortsett från svaret ”inget parti” och "vet ej"

Nettoflöden

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till november 2006

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till november 2006 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2006 och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2006.

Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2006 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen.

Figur 2 Nettoflöden från maj 2006 till riksdagsvalet 2006

I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från maj 2006 till riksdagsvalet 2006 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2006 och dessutom lämnat uppgift om parti man skulle rösta på vid val i maj 2006 (från intervjun i PSU maj 2006).

Definitioner och förklaringar

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

Statistiska meddelanden ME60SM0602 : Partisympatiundersökningen (PSU) november 2006.

Nästa publiceringstillfälle

Juni 2007

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 34


Förfrågningar

Staffan Sollander
08-506 949 38, 08-506 950 40
psu@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.