På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen

2016-02-26 09:30 Nr 2016:39


Aktieägarstatistik, december 2015:

Hushållens aktieförmögenhet fortsätter öka

Hushållens aktieförmögenhet i bolag noterade på svensk marknadsplats var vid utgången av december förra året värd 724 miljarder. Det är en ökning med 110 miljarder sedan december 2014.

För de personer som direktäger aktier var den genomsnittliga portföljen vid årsskiftet i år värd 492 000 kronor. Det är en ökning med 79 000 kronor jämfört med motsvarande siffra förra året. För kvinnor var medelportföljen värd 387 000 och för män 567 000 kronor.

Ser man istället på medianportföljen, det vill säga det mittersta värdet, var den vid utgången av december värd 28 000 kronor, en ökning med 1 000 kronor sedan december 2014. För kvinnor var medianportföljen värd 24 000 kronor och för män var medianportföljen värd 31 000 kronor.

Den stora skillnaden mellan medel- och medianportfölj beror på att aktieförmögenheten är kraftigt snedfördelad med ett relativt litet antal individer som äger en stor del av börsvärdet. I slutet av december hade de 5 procenten med störst innehav omkring 79 procent av aktieförmögenheten.

I hushållens aktieägande ingår inte aktierelaterade placeringar i fond- och försäkringssparande.

Rekord i antal noterade bolag

Vid utgången av 2015 fanns det 642 bolag noterade på svensk marknadsplats, vilket är den högsta noteringen någonsin och en ökning med 75 bolag jämfört med december 2014.

Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade i Sverige fortsatte också att öka och var i slutet av december 2015 värderad till 6 079 miljarder kronor. Det är en ökning med 537 miljarder jämfört med ett år tidigare.

USA största ägare inom utlandssektorn

Utländska ägare hade vid utgången av december 2015 aktier noterade på svensk marknadsplats till ett värde av 2 430 miljarder kronor. Det motsvarar 40 procent av det totala börsvärdet och gör utlandet till den största ägarsektorn av aktier noterade i Sverige.

USA och Storbritannien är fortsatt största innehavare av svenska aktier inom utlandssektorn. Ländernas ägarandel uppgick till 30,8 respektive 23,4 procent av utlandets totala innehav. Bland de nordiska länderna är Finland enskilt största innehavare av svenska aktier, deras ägarandel uppgick till 7,8 procent av utlandets ägande.

Sektorfördelat ägande

Diagram

Ägarandel i procent

År

Icke-
finansi-
ella
företag
Finansi-
ella
företag
StatKommunSocial-
för-
säkring
HushållIcke
vinst-
drivande
organisa-
tioner
UtlandetTotalt
värde,
mdkr
2015 dec
13,5 26,6 1,4 0,0 2,5 11,9 4,1 40,0 6 079
2015 jun
12,2 27,2 1,6 0,0 2,5 11,2 4,2 41,0 6 000
2014 dec
12,4 27,8 1,8 0,0 2,6 11,1 4,4 39,9 5 542
2014 jun
12,0 27,8 1,9 0,0 2,6 11,2 4,4 40,0 5 187
2013 dec
11,9 26,9 2,0 0,0 2,8 10,9 4,4 41,0 5 010
2013 jun
11,4 27,4 2,5 0,0 3,0 10,9 4,3 40,5 4 272
2012 dec
11,5 27,6 2,9 0,0 2,8 10,8 4,1 40,3 4 039
2012 jun
12,1 27,2 3,1 0,0 3,1 11,3 4,0 39,2 3 715
2011 dec
12,0 27,8 3,1 0,0 3,3 11,2 3,9 38,7 3 611
2011 jun
11,5 29,1 3,0 0,0 3,0 11,4 3,9 38,1 4 185
2010 dec
9,2 28,7 3,8 0,0 3,1 13,3 4,1 37,8 4 342
2010 jun
8,9 28,9 4,1 0,0 3,2 13,7 4,1 37,1 3 701
2009 dec
9,1 29,1 4,7 0,0 3,4 13,9 4,3 35,4 3 518
2009 jun
9,5 27,8 4,7 0,1 3,5 14,5 4,3 35,8 2 852
2008 dec
9,5 27,4 4,6 0,1 3,5 14,5 4,6 35,8 2 313
2008 jun
10,2 27,3 4,2 0,1 3,7 13,7 4,5 36,4 3 182
2007 dec
9,4 26,9 4,5 0,1 3,2 13,4 4,4 38,0 4 064
2007 jun
9,0 27,6 3,7 0,1 3,1 14,0 4,7 37,9 4 734
2006 dec
9,0 27,0 4,5 0,1 3,2 14,3 4,8 37,2 4 425
2006 jun
9,9 27,9 4,2 0,1 3,2 14,4 4,7 35,6 3 665
2005 dec
8,4 28,6 4,4 0,1 3,5 14,8 4,8 35,3 3 627
2005 jun
8,3 28,9 4,5 0,1 3,7 15,3 4,5 34,6 3 054
2004 dec
8,7 28,5 5,2 0,2 3,8 15,0 4,7 33,9 2 768
2004 jun
8,0 29,6 4,6 0,2 4,0 14,8 4,6 34,1 2 586
2003 dec
9,2 28,7 5,5 0,2 4,1 14,4 4,6 33,1 2 354
2003 jun
8,8 29,3 5,6 0,2 4,3 14,5 4,8 32,4 1 953
2002 dec
8,5 28,9 5,7 0,2 4,1 14,3 4,8 33,5 1 869

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avser aktier på Stockholmsbörsen (förutom Externa listan), Aktietorget, NGM:s listor samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2016-08-26 kl 9.30 

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 StockholmLogotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Emil Jansson
08-506 943 57
emil.jansson@scb.se

Sanna Stafstedt
08-506 943 71
sanna.stafstedt@scb.seAnvänd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.