På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-01-26 09:30 Nr 2016:7


Svenskt portföljinnehav halvårsskiftet 2015:

Ökat innehav i utländska aktier

Sveriges innehav av utländska portföljtillgångar uppgick vid halvårsskiftet 2015 till 4 606 miljarder kronor. Jämfört med utgången av 2014 motsvarar det en ökning på 300 miljarder kronor eller nästan 7 procent. Innehavet i aktier, fonder och korta räntebärande värdepapper bidrog till ökningen, medan innehavet i långa räntebärande värdepapper minskade något.

Portföljtillgångar består av aktier och fonder samt av korta- och långa räntebärande värdepapper. Tillgångsökningen under första halvåret beror främst på att aktieinnehavet har stigit med drygt 200 miljarder kronor. Innehavet i fonder, som ökade med drygt 124 miljarder eller 12 procent stod för den näst största ökningen. Innehavet i utländska fonder ökade mest i Luxemburg och Irland, medan aktieinnehavet ökade mest i USA. De stigande aktietillgångarna i USA beror mestadels på en positiv börsutveckling i kombination med en kronförsvagning gentemot den amerikanska dollarn.

USA är fortsatt det enskilt största mottagarlandet för svenska portföljinvesteringar i utlandet, med drygt 27 procent av de totala portföljtillgångarna motsvarande 1 245 miljarder kronor. Nästan 25 procent av de totala portföljtillgångarna är fördelade på Luxemburg och Storbritannien. Av de största mottagarländerna var det Luxemburg som stod för den största ökningen motsvarande 87 miljarder kronor eller nästan 14 procent jämfört med december 2014.

Minskat innehav i utländska statspapper

Svenska investerares innehav av utländska räntebärande statspapper minskade till fördel för innehavet av räntebärande värdepapper utgivna av övriga sektorer. Statspapper minskade med 11 procent till 433 miljarder kronor, medan övriga räntebärande värdepapper ökade något och uppgick vid halvårsskiftet till nästan 739 miljarder kronor. Långa räntebärande värdepapper utgivna av övriga sektorer utgjorde närmare 60 procent av det totala innehavet av utländska räntebärande värdepapper.

Sektorn övriga finansinstitut, som bland annat omfattas av värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsföretag stod med sina 60 procent för huvuddelen av det totala innehavet av utländska portföljtillgångar. Av Sveriges totala utländska aktieinnehav äger sektorn 70 procent, samtidigt som sektorn äger majoriteten av det totala utländska fondinnehavet motsvarande 51 procent.

Innehavet av långa räntebärande värdepapper domineras av papper utgivna i euro och amerikanska dollar. Bland korta räntebärande värdepapper utgjorde amerikanska dollar den största denomineringsvalutan med 33 procent.

Definitioner och förklaringar

Denna studie är en del av IMF:s halvårsvisa internationella undersökning och mäter det svenska innehavet av utländska portföljtillgångar av utländska aktier, fondandelar och räntebärande värdepapper. Sverige har sedan 2001 deltagit vid varje tillfälle av den internationella undersökningen.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för Betalningsbalans och Finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Janina Ullrich
08-506 948 69
fornamn.efternamn@scb.se

Elisabet Göransson
08-506 944 91
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.