På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-05-31 09:30 Nr 2011:144


Betalningsbalansen, 1:a kvartalet 2011:

Fortsatt stark export gav större överskott i bytesbalansen

Betalningsbalansen för första kvartalet 2011 visade en starkare bytesbalans. Handelsbalansen förbättrades och även kapitalavkastningen bidrog till bytesbalansens förstärkning.

Överskottet i bytesbalansen uppgick under första kvartalet till 71,1 miljarder kronor. Det är en förstärkning med 16,5 miljarder kronor jämfört med samma period 2010. Det är främst ett ökat överskott i varuhandeln som bidragit till förstärkningen. Trots kronförstärkning fortsätter varuexporten att öka. Även kapitalavkastningen bidrog till förstärkningen, mest på grund av direktinvesteringar som gav högre avkastning.

Handeln med statspapper genererade utflöden

Den finansiella balansen resulterade i ett nettoutflöde på 127,3 miljarder kronor för första kvartalet 2011. Det var främst portföljinvesteringar som bidrog till utflödet med kapitalutflöden på 92,9 miljarder kronor netto. Utflödet förklaras främst av handel med svenska statspapper samtidigt som svenska investerare ökade sina innehav av utländska räntebärande värdepapper. Även lån till utlandet inom övriga investeringar gav nettoutflöden av kapital.

Betalningsbalansen, miljarder kr netto
 

2011 Kv 1

2010 Kv 4

2010 Kv 1

2010

2009

Bytesbalans
71,1
51,5
54,6
207,2
217,6
Handelsbalans
29,7 24,8 18,0 79,4 101,8
Tjänstebalans
23,6 32,1 21,5 115,4 103,1
Löner
‑0,7 ‑0,4 ‑0,6 ‑2,0 ‑2,4
Kapitalavkastning
26,2 12,9 22,1 59,5 54,4
Löpande transfereringar
‑7,6 ‑17,9 ‑6,4 ‑45,0 ‑39,3
Kapitalbalans
‑0,1
‑1,5
‑0,4
‑3,6
‑3,9
Finansiell balans
‑127,3
‑22,1
‑148,2
‑311,2
‑71,3
Direkta investeringar
‑9,8 ‑102,3 ‑52,4 ‑180,7 ‑118,3
Portföljinvesteringar
‑92,9 98,0 163,7 142,4 487,0
Finansiella derivat
15,3 3,9 12,2 25,6 ‑20,5
Övriga investeringar
‑25,3 ‑55,0 ‑267,1 ‑300,6 ‑303,5
Valutareserv
‑14,5 33,4 ‑4,6 2,1 ‑116,0

Betalningsbalansen, miljarder kronor netto

Diagram - Betalningsbalansen, miljarder kronor netto

Nästa publiceringstillfälle

Andra kvartalet 2011 publiceras 2011-08-31 klockan 9.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Lizette Appelberg
08-506 944 04
fornamn.efternamn@scb.se

Fredrik Öhrström
08-506 941 12
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.