På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-30 09:30 Nr 2012:759


Betalningsbalansen, 1:a kvartalet 2012:

Ökat överskott i tjänstehandeln gav stärkt bytesbalans

Bytesbalansen gav första kvartalet ett överskott på 70 miljarder kronor. Samma period föregående år uppgick överskottet till 67 miljarder kronor. Ökat överskott i tjänstehandeln bidrog till förstärkningen.

Tjänstehandeln gav ökat överskott

Utrikeshandeln med tjänster gav ett överskott på 31 miljarder kronor. Det var en förstärkning i jämförelse med samma kvartal föregående år då överskottet uppgick till 24 miljarder kronor. Exporten har ökat mer än importen vilket medför ett ökat överskott. Utrikeshandel med varor gav ett överskott på 25 miljarder kronor. Varuexporten och varuimporten var i stort sett på samma nivå som under motsvarande period föregående år.

Utflöden inom den finansiella balansen

Transaktioner i den finansiella balansen gav ett utflöde på 20 miljarder kronor. Portföljinvesteringar gav ett inflöde på 95 miljarder kronor netto. Inflödet förklaras av att utländska placerare köpte svenska obligationer.

Samtidigt gav övriga investeringar ett utflöde på 60 miljarder kronor vilket främst bestod av ökad utlåning till utlandet. Utlåningen till utlandet har ökat kontinuerligt och är sedan en tid tillbaka större än upplåningen från utlandet. 

Betalningsbalansen, miljarder kr netto
  2012 2011 2011 2011 2010
  Kv 1 Kv 4 Kv 1
Bytesbalans
69,5
43,2
67,2
245,0
229,3
Handelsbalans
25,1 16,7 24,5 84,1 82,4
Tjänstebalans
31,3 33,0 24,3 132,1 128,5
Löner
‑0,8 ‑0,9 ‑0,7 ‑2,8 ‑2,0
Kapitalavkastning
24,5 16,0 27,4 78,8 64,9
Löpande transfereringar
‑10,6 ‑21,7 ‑8,4 ‑47,1 ‑44,5
Kapitalbalans
‑0,7
‑1,7
0,0
‑3,5
‑4,7
Finansiell balans
‑19,7
‑69,9
‑148,7
‑289,9
‑260,1
Direkta investeringar
‑58,4 ‑87,3 ‑29,9 ‑95,8 ‑139,1
Portföljinvesteringar
95,0 91,6 ‑94,2 168,9 141,3
Finansiella derivat
10,0 ‑9,1 14,9 ‑18,8 29,7
Övriga investeringar
‑60,4 ‑60,9 ‑25,1 ‑339,7 ‑294,0
Valutareserv
‑5,9 ‑4,3 ‑14,5 ‑4,6 2,1
Betalningsbalansen, miljarder kr netto
Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Jon Smedsaas
08-506 947 08
fornamn.efternamn@scb.se

Fredrik Öhrström
08-506 941 12
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.