På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-11-30 09:30 Nr 2011:317


Betalningsbalansen, 3:e kvartalet 2011:

Bytesbalansen allt starkare

Överskottet i bytesbalansen växte ytterligare under tredje kvartalet. Det större överskottet beror på starkare handels- och tjänstebalans samt på en ökad kapitalavkastning.

Handel med varor och tjänster gav ett överskott på 64,0 miljarder kronor under tredje kvartalet. Både handelsbalansen och tjänstebalansen har stärkts främst som en följd av stark exporttillväxt. Handelsbalansen gav ett överskott på 26,3 miljarder kronor medan tjänstebalansen gav ett överskott på 37,7 miljarder kronor.

Överskottet i kapitalavkastningen har ökat och uppgick under tredje kvartalet till 23,0 miljarder kronor. Den starka kapitalavkastningen beror främst på att avkastningen på portföljinvesteringar vänt från negativ till positiv till följd av lägre svenska räntor. Lägre svenska räntor stärker kapitalavkastningen eftersom räntekostnaden till utlandet minskar.

Överskottet i bytesbalansen balanseras av ett underskott i den finansiella balansen på 56,1 miljarder kronor. I likhet med föregående kvartal var det främst övriga investeringar som bidrog till underskottet. Finansiella derivat, som visat överskott sedan 2010, bidrog nu istället till underskottet.

Betalningsbalansen, miljarder kr netto
 
2011
2011
2010
2010
2009
 
Kv 3
Kv 2
Kv 3
   
Bytesbalans
76,1 61,8 50,5 231,7 218,7
Handelsbalans
26,3 19,4 17,3 84,8 100,8
Tjänstebalans
37,7 37,3 31,5 128,5 102,3
Löner
‑0,7 ‑0,7 ‑0,5 ‑2,0 ‑2,4
Kapitalavkastning
23,0 12,7 15,8 64,9 57,1
Löpande transfereringar
‑10,2 ‑6,9 ‑13,6 ‑44,5 ‑39,1
Kapitalbalans
0,1 ‑1,8 ‑0,5 ‑4,7 ‑3,9
Finansiell balans
‑56,1 ‑24,3 ‑78,4 ‑265,7 ‑80,5
Direkta investeringar
‑17,1 ‑22,6 ‑19,0 ‑143,3 ‑123,0
Portföljinvesteringar
122,4 36,6 ‑9,0 142,4 486,5
Finansiella derivat
‑27,9 9,4 4,8 29,7 ‑20,5
Övriga investeringar
‑136,8 ‑58,5 ‑88,1 ‑296,6 ‑307,6
Valutareserv
3,4 10,9 32,8 2,1 ‑116,0
Betalningsbalansen, miljarder kronor netto

Diagram

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Jon Smedsaas
08-506 947 08
fornamn.efternamn@scb.se

Fredrik Öhrström
08-506 941 12
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.