På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-11-28 09:30 Nr 2012:919


Betalningsbalansen, 3:e kvartalet 2012:

Försvagad bytesbalans

Överskottet i bytesbalansen minskade under årets tredje kvartal jämfört med samma period föregående år. Överskottet uppgick till 66 miljarder detta kvartal och till 72 miljarder motsvarande kvartal föregående år.

Den försvagade bytesbalansen förklaras främst av ett minskat överskott i utrikeshandeln med varor.

Minskat överskott i handelsbalansen

Överskottet i handelsbalansen uppgick för kvartalet till 17 miljarder. För tredje kvartalet 2011 var överskottet 23 miljarder. Såväl export som import minskade. Exporten föll dock kraftigare än importen vilket medförde en försvagad handelsbalans. Det var främst varuexporten till länder inom EU som minskade.

Portföljinvesteringar gav inflöden

Den finansiella balansen gav ett inflöde på 51 miljarder kronor. Portföljinvesteringar  genererade kapitalinflöden medan övriga investeringar gav kapitalutflöden. Portföljinvesteringar  bidrog med inflöde på 97 miljarder. En stor del av inflödet kom från den gränsöverskridande handeln med svenska räntebärande värdepapper som främst förklaras av svenska bankers emissioner av räntebärande värdepapper på de utländska kapitalmarknaderna. Samtidigt ökade de svenska bankerna sin utlåning mot utlandet vilket gav utflöden i övriga investeringar på 65 miljarder.

Längre tidsserie för betalningsbalansen publiceras

I samband med publiceringen av betalningsbalansen för det tredje kvartalet 2012 publiceras även en tidsserie från och med 1950 på årsbasis och från och med 1982 på kvartalsbasis. Även utlandsställningen publiceras på årsbasis från och med 1982.   

Betalningsbalansen, miljarder kr netto
 
2012
2012
2011
2011
2010
 
Kv 3
Kv 2
Kv 3
   
Bytesbalans
66,1 61,5 72,3 249,5 228,4
Handelsbalans
17,3 24,4 22,6 77,6 83,5
Tjänstebalans
35,6 38,7 35,3 127,5 119,6
Löner
-0,7 -0,5 -0,6 -2,6 -1,9
Kapitalavkastning
25,6 8,7 24,8 92,8 71,8
Löpande transfereringar
-11,8 -9,8 -9,7 -45,8 -44,6
Kapitalbalans
-0,1 -0,7 0,2 -3,6 -4,7
Finansiell balans
51,3 -55,6 -40,4 -313,8 -270,5
Direkta investeringar
0,4 -17,2 46,0 -122,7 -147,4
Portföljinvesteringar
97,3 -26,4 138,8 172,9 139,2
Finansiella derivat
19,0 9,3 -34,6 -19,6 29,7
Övriga investeringar
-65,3 -17,2 -194,0 -339,7 -294,0
Valutareserv
0,0 -4,1 3,4 -4,6 2,1
Betalningsbalansen, miljarder kr netto
Diagram - Betalningsbalansen, miljarder kr netto
Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Fredrik Öhrström
08-506 941 12
fornamn.efternamn@scb.se

Staffan Eriksson
08-506 948 84
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.