På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-03-03 09:30 Nr 2010:57


Betalningsbalansen, 4:e kvartalet 2009:

Försvagad bytesbalans under 2009

Bytesbalansen för 2009 uppgick till 225,2 miljarder kronor vilket är en försvagning med 74,6 miljarder jämfört med 2008. Det är framförallt lägre kapitalavkastning som har bidragit till försvagningen.

Handelsbalansen uppgick till 13,8 miljarder vilket nästan är en halvering från fjärde kvartalet 2008. Tjänstebalansen stärktes däremot något och uppgick till 31,1 miljarder kronor. Den totala handeln med varor och tjänster uppgick under 2009 till 209,2 miljarder kronor vilket kan jämföras med 2008 då den totala handeln uppgick till 232,2 miljarder kronor.

Posten resor, som föregående kvartal för första gången resulterade i ett nettoinflöde, gav under fjärde kvartalet ett nettoutflöde på 1,7 miljarder kronor. Utländska resenärers konsumtion vid resande i Sverige ökade med 9 procent jämfört med fjärde kvartalet 2008 medan svenskarnas konsumtion vid resande utomlands var nästintill oförändrad.

Lägre kapitalavkastning under 2009

Den totala kapitalavkastningen resulterade i ett nettoinflöde på 10,7 miljarder kronor under kvartalet vilket var en försämring med 21,0 miljarder jämfört med fjärde kvartalet 2008. Avkastningen för 2009 uppgick till 55,9 miljarder kronor vilket var en halvering mot 2008 då avkastningen uppgick till 111,9 miljarder kronor. Den minskade avkastningen bidrog starkt till försvagningen i bytesbalansen för 2009.

Den finansiella balansen resulterade i ett nettoutflöde på 16,5 miljarder kronor. Direkta investeringar gav ett nettoutflöde på 44,0 miljarder kronor medan portföljinvesteringar gav ett nettoinflöde på 27,2 miljarder kronor. Helåret 2009 gav den finansiella balansen ett nettoutflöde på 315,6 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 2008 då den finansiella balansen gav ett nettoinflöde på 139,1 miljarder kronor.

Betalningsbalansen, miljarder kronor netto
  2009 Kv 4 2009 Kv 3 2008 Kv 4 2009     2008    
Bytesbalans
40,8 54,0 70,6 225,2 299,8
Handelsbalans
13,8 21,9 26,4 97,5 115,0
Tjänstebalans
31,1 27,4 30,8 111,7 117,2
Löner
-0,7 -0,5 -0,7 -2,4 -2,1
Kapitalavkastning
10,7 16,0 31,7 55,9 111,9
Löpande transfereringar
-14,2 -10,8 -17,7 -37,4 -42,2
Kapitalbalans
-0,5 -1,2 -2,0 -3,2 -5,1
Finansiell balans
-16,5 -175,1 28,6 -315,6 139,1
Direkta investeringar
-44,0 -94,2 -11,3 -158,7 38,9
Portföljinvesteringar
27,2 55,2 -147,0 286,3 -197,1
Finansiella derivat
2,0 -16,9 30,7 -16,6 16,1
Övriga investeringar
3,6 -82,8 99,0 -310,6 277,6
Valutareserv
-5,3 -36,3 57,2 -116,0 3,7
Betalningsbalansen, miljarder kronor netto

Diagram - Betalningsbalansen, miljarder kronor netto

Nästa publiceringstillfälle

Första kvartalet 2010 publiceras 2010-06-02 klockan 9.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Fredrik Öhrström
08-506 941 12
fredrik.ohrstrom@scb.se

Camilla Bergeling
08-506 942 06
camilla.bergeling@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.