På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-09-25 09:30 Nr 2014:237


Finansmarknadsstatistik, augusti 2014:

Hushållens lån passerar 3 000 miljarder

I augusti uppgick hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) till 3 003 miljarder. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad föregående år är det en ökning med 153 miljarder, vilket ger en oförändrad årlig tillväxttakt på 5,6 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Bostadslånen, som står för 81 procent av den totala utlåningen till hushållen, ökade med 133 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år och hade därmed en årlig tillväxttakt på 5,9 procent. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Totalt uppgick hushållens utestående bostadslån hos MFI till närmare 2 430 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån, vilka oftast saknar säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i augusti till 179 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Finansmarknadsstatistik, augusti 2014

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i augusti till 1 942 miljarder kronor vilket är en ökning på drygt 56 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Det innebar att tillväxttakten ökade med 0,2 procentenheter till 3,5 procent.

Hushållens bolåneräntor sjönk under augusti

Hushållens bolåneräntor för avtal tecknade under augusti sjönk från 2,21 till 2,15 procent, vilket kan härledas till att både den rörliga och de bundna räntorna sjönk under perioden. Den rörliga räntan uppgick till 2,11 procent i augusti vilken är sänkning med 7 punkter jämfört med i juli.

I augusti var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton oförändrad jämfört med föregående månad och uppgick till 0,29 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Aug-13
2,99% 2,72% 4,9% 2,82% 1,9%
Juli -14
2,44% 2,21% 5,6% 2,24% 3,3%
Aug-14
2,41% 2,15% 5,6% 2,23% 3,5%

Minskad tillväxttakt för M3

I augusti var den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, 10,4 procent. Det kan jämföras med juli då tillväxttakten var 9,7 procent. M1 uppgick i augusti till 1 894 miljarder kronor.
Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, uppgick i augusti till 4,6 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående månad. Totalt uppgick M3 i augusti till 2 512 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, augusti 2014

 

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2014-10-27 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Jens Viklund
08-506 948 82
jens.viklund@scb.se

Tina Hansson
08-506 942 55
tina.hansson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.