På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-11-27 09:30 Nr 2014:294


Finansmarknadsstatistik, oktober 2014:

Hushållens bolåneräntor fortsätter att sjunka

Hushållens genomsnittliga bolåneräntor för nya avtal från monetära finansinstitut (MFI) sjönk under oktober från 2,15 till 2,06 procent. Detta kan härledas till att både den rörliga och de bundna räntorna sjönk under perioden. Den rörliga räntan uppgick till 2,03 procent i oktober vilket är en minskning med 7 punkter jämfört med september.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta för nya avtal till icke-finansiella företag sjönk från 2,16 procent i september till 2,07 procent i oktober.

I oktober var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,29 procent, vilket betyder att den sjönk jämfört med september då den var 0,30 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var i oktober 0,59 procent, vilket är en minskning jämfört med september då räntan var 0,61 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Okt-13
2,96% 2,70% 5,0% 2,88% 1,4%
Sep -14
2,35% 2,15% 5,7% 2,16% 3,2%
Okt-14
2,30% 2,06% 5,9% 2,07% 3,9%

Tillväxttakten för hushållens lån ökade

I oktober hade hushållens lån från MFI en årlig tillväxttakt på 5,9 procent, vilket är en ökning jämfört med september då tillväxttakten var 5,7 procent. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 037 miljarder kronor. Det är en ökning med 161 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst härledas till bostadslånen, som ökade med 141 miljarder och därmed hade en årlig tillväxttakt på 6,1 procent i oktober. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter.

I oktober uppgick hushållens utestående bostadslån hos MFI till 2 459 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån, vilka oftast saknar säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i oktober till 180 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 5,2 procent.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
Finansmarknadsstatistik, oktober 2014

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i oktober till 1 950 miljarder kronor vilket är en ökning med 64 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta innebar att den årliga tillväxttakten ökade från 3,2 procent i september till 3,9 procent i oktober. Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen, vilka i oktober uppgick till 589 miljarder. Lån till bostadsrättsföreningar, vilka räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 360 miljarder.

Minskad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, ökade under oktober och uppgick till 10,9 procent. Det kan jämföras med september då tillväxttakten var 10,0 procent. M1 uppgick i oktober till 1 936 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, uppgick i oktober till 4,8 procent, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående månad. Totalt uppgick M3 i oktober till 2 553 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, oktober 2014

 

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2014-12-30

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Elin Henriksson
08-506 947 96
elin.henriksson@scb.se

Tina Hansson
08-506 948 55
tina.hansson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.