På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-25 09:30 Nr 2016:34


Finansmarknadsstatistik januari 2016

Tillväxttakten för hushållens lån oförändrad

I januari hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,5 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med december. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 314 miljarder kronor. Det är en ökning med 229 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Ökningen kan främst härledas till bostadslånen, som ökade med 209 miljarder och totalt uppgick till 2 708 miljarder i januari. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 8,4 procent i januari, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med december.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 3,6 procent i januari, vilket är minskning jämfört med december då den var 3,7 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 3,7 procent i januari, vilket kan jämföras med 3,8 procent i december. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 182 respektive 425 miljarder kronor i januari.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
Finansmarknadsstatistik, januari 2016

Företagens kredittillväxt ökade

I januari var den årliga tillväxttakten 4,7 procent för lån till icke-finansiella företag, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående månad. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 010 miljarder kronor. Det är en ökning med 63 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen, vilka i januari uppgick till 636 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 358 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, vilka räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 389 miljarder.

Ökad bolåneränta i januari

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,63 procent i januari, vilket innebär att den ökade jämfört med december då genomsnittsräntan var 1,62 procent. Den rörliga räntan var 1,60 procent i januari vilket betyder att den ökade med 0,1 procentenheter jämfört med december.

I januari var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,08 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med december. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var i januari 0,11 procent, vilket är en minskning jämfört med december då räntan var 0,12 procent.

Den genomsnittliga företagsräntan var 1,42 procent i januari, jämfört med 1,38 procent i december. Ökningen kan bland annat härledas till att den rörliga företagsräntan ökade från 1,34 procent i december till 1,38 procent i januari. Räntan för lån med räntebindningstid över 5 år var den enda räntan för företag som minskade under januari. Räntan för alla andra räntebindningstider ökade under månaden jämfört med december.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya
låne-
avtal
Ränta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Jan-15
2,17% 1,89% 6,1% 1,89% 4,4%
Dec-15
1,83% 1,62% 7,5% 1,38% 4,0%
Jan-16
1,90% 1,63% 7,5% 1,42% 4,7%

Ökad tillväxttakt för M1och M3

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, ökade från 7,6 procent (reviderad) i december till 9,9 procent i januari. Totalt uppgick M3 i januari till 2 826 miljarder.
Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 14,9 procent under januari, vilket är en ökning jämfört med december då den var 13,0 procent. M1 uppgick i januari till 2 311 miljarder kronor.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, januari 2016

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

 

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Finansmarknadsstatistik januari 2016.

Nästa publiceringstillfälle

2016-03-29 klockan 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Elin Henriksson
08-506 947 96
elin.henriksson@scb.se

Jens Viklund
08-506 948 82
jens.viklund@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.