På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-29 09:30 Nr 2016:67


Finansmarknadsstatistik, februari 2016

Tillväxttakten för hushållens lån oförändrad

I februari hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,5 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med januari. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 328 miljarder kronor. Det är en ökning med 230 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Ökningen beror främst på bostadslånen, som ökade med 210 miljarder till totalt 2 721 miljarder i februari. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 8,4 procent i februari, oförändrat jämfört med januari.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 3,3 procent i februari, vilket är en minskning jämfört med januari då den var 3,6 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 3,8 procent i februari, vilket kan jämföras med 3,7 procent i januari. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 181 respektive 426 miljarder kronor i februari.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Finansmarknadsstatistik, februari 2016

Företagens kredittillväxt minskade

I februari var den årliga tillväxttakten 4,2 procent för lån till icke-finansiella företag, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående månad. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 023 miljarder kronor. Det är en ökning med 54 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen, vilka i februari uppgick till 641 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 362 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, vilka räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 391 miljarder.

Minskad bolåneränta i februari

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,60 procent i februari, en minskningjämfört med januari då genomsnittsräntan var 1,63 procent. Den rörliga räntan var 1,57 procent i februari vilket betyder att även den minskade med 0,03 procentenheter jämfört med januari.

I februari var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,08 procent, oförändrat jämfört med januari. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var i februari 0,11 procent, även den oförändrad jämfört med januari.

Den genomsnittliga företagsräntan ökade till 1,49 procent i februari, jämfört med 1,42 procent i januari. Ökningen kan bland annat härledas till att den rörliga företagsräntan ökade från 1,38 procent i januari till 1,48 procent i februari.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 

Ränta,
hushållens
nya
låne-
avtal

Ränta,
hushållens
nya
bolåne-
avtal
Tillväxt-
takt,
utlåning
till
hushåll
Ränta,
icke-
finansiella
företags
nya
låneavtal

Tillväxt-
takt,
utlåning
till icke-
finansiella
företag

Feb-
15
2,13% 1,81% 6,2% 1,60% 5,0%
Jan-
16
1,90% 1,63% 7,5% 1,42% 4,7%
Feb-
16
1,89% 1,60% 7,5% 1,49% 4,2%

Minskad tillväxttakt för M1och M3

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, minskade från 9,9 procent i januari till 8,8 procent i februari. Totalt uppgick M3 i februari till 2 811 miljarder.

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 13,5 procent under februari, vilket är en minskning jämfört med januari då den var 14,9 procent. M1 uppgick i februari till 2 301 miljarder kronor.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

Finansmarknadsstatistik, februari 2016

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Finansmarknadsstatistik februari 2016.

Nästa publiceringstillfälle

2016-04-27 klockan 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Elin Henriksson
08-506 947 96
elin.henriksson@scb.se

Jens Viklund
08-506 948 82
jens.viklund@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.