På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-06-29 09:30 Nr 2016:156


Finansmarknadsstatistik, maj 2016

Ökad efterfrågan på hushållslån

I maj ökade den årliga lånetillväxten med 0,1 procentenheter jämfört med april. Det innebar att hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) hade en årlig tillväxttakt på 7,8 procent. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 396 miljarder kronor i maj. Det är en ökning med 27 miljarder jämfört med föregående månad och 243 miljarder jämfört motsvarande månad föregående år.

Den ökade efterfrågan på lån berodde främst på bostadsutlåningen, som ökade med 24 miljarder jämfört med föregående månad och 223 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Totalt uppgick hushållens bostadslån till 2 782 miljarder i maj. Detta innebar att den årliga tillväxttakten för bostadslån ökade med 0,2 procentenheter jämfört med april och hade således en tillväxttakt på 8,7 procent.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 2,9 procent i maj, vilket är en minskning jämfört med april då den var 3,3 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 4,3 procent i maj, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående månad. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 184 respektive 430 miljarder i maj.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Finansmarknadsstatistik, maj 2016

Högre kredittillväxt för företagslån

I maj var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 5,6 procent, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående månad. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 041 miljarder kronor. Det är en ökning med 16 miljarder kronor jämfört med föregående månad och 63 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen, vilken i maj uppgick till 648 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 353 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, vilka räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 398 miljarder.

Bolåneräntan sjönk marginellt

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,60 procent i maj, vilket innebär att bolåneräntan sjönk med 1 punkt jämfört med april. Den rörliga räntan var däremot oförändrad på 1,58 procent i maj.

I maj var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,08 procent, vilket innebär att den var oförändrad jämfört med april. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag sjönk med 1 punkt och uppgick till 0,10 procent i maj.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag sjönk från 1,41 procent i april till 1,38 procent i maj. Den rörliga företagsräntan sjönk från 1,39 procent i april till 1,33 procent i maj.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta,
hushållens
nya låne-
avtal
Ränta,
hushållens
nya bolåne-
avtal
Tillväxt-
takt,
utlåning
till
hushåll
Ränta, icke-
finansiella
företags
nya
låneavtal
Tillväxt-
takt, utlåning
till icke-
finansiella
företag
Maj-15
1,99% 1,66% 6,6% 1,39% 2,5%
Apr-16
1,83% 1,61% 7,7% 1,41% 4,9%
Maj-16
1,88% 1,60% 7,8% 1,38% 5,6%

Minskad tillväxttakt för M1och M3

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, minskade från 8,8 procent i april till 7,4 procent i maj. Totalt uppgick M3 i maj till 2 859 miljarder.

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 10,4 procent i maj, vilket är en minskning jämfört med april då den var 12,6 procent. M1 uppgick i maj till 2 357 miljarder kronor.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, maj 2016

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Finansmarknadsstatistik maj 2016.

Nästa publiceringstillfälle

2016-07-27 klockan 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Elin Henriksson
08-506 947 96
elin.henriksson@scb.se

Jens Viklund
08-506 947 48 55
jens.viklund@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.