På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-11-25 09:30 Nr 2016:519


Finansmarknadsstatistik, oktober 2016

Lägre tillväxttakt för hushållslån

I oktober hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,3 procent. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med september. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 493 miljarder kronor i oktober. Det är en ökning med 15 miljarder jämfört med föregående månad och 232 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hushållens bostadslån uppgick till 2 865 miljarder i oktober. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående månad och 210 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade därmed en årlig tillväxttakt på 7,9 procent i oktober, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med september.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 4,8 procent i oktober, vilket är en minskning jämfört med september då den var 4,9 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 4,7 procent i oktober. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående månad. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 185 respektive 443 miljarder i oktober.

Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Årlig tillväxttakt, %. 

Finansmarknadsstatistik, oktober 2016

Minskad kredittillväxt för företagslån

I oktober var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 6,2 procent, vilket är en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med föregående månad. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 084 miljarder kronor. Det är en ökning med 2 miljarder jämfört med föregående månad. På grund av stora stockökningar tidigare under året har utlåningen till icke-finansiella företag ökat med 87 miljarder jämfört med oktober 2015.

Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen. De uppgick i oktober till 665 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 381 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, vilka räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 410 miljarder.

Bolåneräntan minskade i oktober

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,59 procent i oktober, vilket innebär att den minskade jämfört med september då den var 1,60 procent. Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,58 procent i oktober och var därmed oförändrad jämfört med september.

I oktober var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med september. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var också oförändrad och uppgick till 0,09 procent i oktober.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag minskade från 1,32 procent i september till 1,26 procent i oktober. Den rörliga företagsräntan minskade från 1,35 procent i september till 1,22 procent i oktober.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Okt-15
1,89% 1,59% 7,2% 1,47% 3,3%
Sep-16
1,86% 1,60% 7,5% 1,32% 7,3%
Okt-16
1,90% 1,59% 7,3% 1,26% 6,2%

Minskad tillväxttakt för M1 och M3

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, minskade från 8,8 procent i september till 7,5 procent i oktober. Totalt uppgick M3 i oktober till 2 973 miljarder.

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 9,8 procent i oktober, vilket är en minskning jämfört med september då den var 11,1 procent. M1 uppgick i oktober till 2 450 miljarder kronor.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

Finansmarknadsstatistik, oktober 2016

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Nästa publiceringstillfälle

2016-12-28 klockan 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Emil Jansson
010-479 43 57
emil.jansson@scb.se

Jens Viklund
010-479 48 82
jens.viklund@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.