På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-05-26 09:30 Nr 2011:133


Finansmarknadsstatistik, april 2011:

Liten dämpning av hushållens lånetillväxt

Hushållens lån i monetära finansinstitut (MFI) hade i april en årlig tillväxttakt på 7,2 procent. Det är en liten minskning jämfört med mars då tillväxttakten var 7,3 procent. Man får gå tillbaka till 1998 för att hitta en tillväxttakt för hushållens upplåning som är lägre än 7,2 procent. I april 2010 var tillväxttakten 9,2 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Hushållens lån hos MFI uppgick i april till 2 557 miljarder kronor. Av detta svarar bostadslån för  2 047 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den årliga tillväxttakten för bostadslån var 7,3 procent i april, en minskning från 7,5 procent i mars. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet och lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick till 157 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 1,7 procent. 

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i april till 1 746 miljarder, vilket är samma nivå som i mars. Tillväxttakten ökade från 3,0 procent i mars till 3,5 procent i april.


Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Diagram - Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

 

Räntorna steg - men i måttligare takt

I april har utlåningsräntorna till hushåll fortsatt uppåt. Uppgången är dock måttligare än under de tidigare månaderna under året och under slutet av 2010. Den genomsnittliga räntan på hushållens nytecknade låneavtal var 4,10 procent vilket kan jämföras med 4,02 procent i mars. Både korta och långa räntor steg under månaden.

Trenden under det senaste året har varit att andelen av hushållens lån från bostadsinstitut som väljs med rörlig ränta har minskat. I april har däremot andelen rörligt ökat igen och efter två månader där en större del av hushållens nya lån från bostadsinstitut tagits med bunden ränta var det nu åter en större del som togs med rörlig ränta. I april togs 54 procent av lånebeloppet med rörlig ränta vilket kan jämföras med 49 procent i mars och 80 procent i april 2010.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag var i april i genomsnitt 3,48 procent. Detta var en ökning jämfört med mars då räntan var 3,44 procent. I april 2010 var räntan 1,75 procent.


Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 

Ränta,
hushållens
nya
låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till
hushåll

Ränta, 
icke-finansiella
företags
nya låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till
icke-finansiella
företag

Apr 2010
2,13 % 9,2 % 1,75 % -4,9 %
Mar 2011
4,02 % 7,3 % 3,44 % 3,0 %
Apr 2011
4,10 %
7,2 %
3,48 %
3,5 %

Fortsatt negativ tillväxttakt för M1

Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade i april en årlig tillväxttakt på -0,6 procent, vilket är oförändrat mot tillväxttakten i mars och tredje månaden i rad med negativ tillväxt. M1 uppgick i april till 1 523 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i april 4,0 procent. Det är lägre än i mars då tillväxttakten var 5,4 procent. Totalt uppgick M3 i april till 2 225 miljarder.


Penningmängd, årlig tillväxttakt

Diagram - Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en Rapport.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-06-30 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Holmberg
08-506 945 11
fornamn.efternamn@scb.se

Tina Hansson
08-506 942 55
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.