På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-09-27 09:30 Nr 2011:246


Finansmarknadsstatistik, augusti 2011:

Fortsatt nedgång för hushållens lånetillväxt

I augusti fortsatte hushållens tillväxttakt på lån från monetära finansinstitut (MFI) att sjunka. Tillväxttakten var då 6,2 procent vilket kan jämföras mot 6,4 procent i juli. I augusti 2010 var tillväxttakten 8,8 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Hushållens lån hos MFI uppgick i augusti till 2 605 miljarder kronor. Bostadslån utgör cirka 80 procent, det vill säga 2 085 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den årliga tillväxttakten för bostadslån var 6,1 procent i augusti, en minskning från 6,3 procent i juli. Av de utestående bostadslånen har 53 procent rörlig ränta. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet och lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick till 161 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 3,0 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i augusti till 1 798 miljarder, vilket var samma nivå som i juli. Tillväxttakten var i augusti 5,1 procent vilket också var oförändrat mot juli. I augusti 2010 var tillväxttakten däremot negativ, -1,1 procent.


Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
Diagram - Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Hushållens korta räntor upp och långa räntor ned

Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal gick ned från 4,33 procent i juli till 4,26 procent i augusti. Det är första gången sedan december 2009 som den genomsnittliga räntan gått ned. Det var lån med räntebindningstid över 1 år som visade på nedgångar. Exempelvis gick lån med räntebindningstid över 1 till och med 5 år ner från 4,43 procent i juli till 4,06 i augusti. De rörliga räntorna fortsätter däremot sin uppåtgående trend och ökade från 4,36 procent i juli till 4,43 procent i augusti.

I augusti var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på olika typer av bankkonton 1,35 procent vilket är en ökning från 1,31 procent i juli. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag steg från 2,13 procent i juli till 2,17 procent i augusti. Räntan på konton med bindningstid över 2 år gick däremot ned från 4,26 procent i juli till 4,01 procent i augusti.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag visade på en mindre uppgång i augusti. Den genomsnittliga räntan var 3,64 procent i juli och steg till 3,65 procent i augusti. I augusti 2010 var räntan 2,12 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 

Ränta,
hushållens
nya
låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till
hushåll

Ränta, icke-
finansiella
företags nya låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till
icke-finansiella företag

Aug 2010
2,66 % 8,8 % 2,12 % -1,1 %
Jul 2011
4,33 % 6,4 % 3,64 % 5,1 %
Aug 2011
4,26 %
6,2 %
3,65 %
5,1 %

Fortsatt negativ tillväxttakt för M1

Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade i augusti en negativ årlig tillväxttakt. Tillväxttakten har varit negativ i M1 sedan februari 2011. En bidragande orsak till den negativa tillväxttakten har varit icke-finansiella företags avistainlåning. I augusti var tillväxttakten -0,1 procent, vilket kan jämföras med juli då tillväxttakten låg på -1,9 procent. M1 uppgick i augusti till 1 530 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i augusti 6,2 procent. Det är högre än i juli då tillväxttakten var 3,3 procent. Totalt uppgick M3 i augusti till 2 299 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Diagram - Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-10-27 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Anders Nyberg
08-506 944 43
fornamn.efternamn@scb.se

Tina Hansson
08-506 942 55
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.