På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-01-27 09:30 Nr 2012:21


Finansmarknadsstatistik, december 2011:

Lägre tillväxttakt på hushållens lån

I december hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,2 procent. Det var en minskning jämfört med november då tillväxttakten låg på 5,3 procent. I december 2010 var tillväxttakten 7,9 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Hushållens lån hos MFI uppgick i december till 2 649 miljarder kronor. Av detta stod bostadslån för den största delen, 2 124 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den årliga tillväxttakten för bostadslån var i december 5,4 procent vilket är en minskning jämfört med november då tillväxttakten var 5,6 procent. Av de utestående bostadslånen har 51 procent rörlig ränta vilket är samma andel som i november. I december 2010 var andelen med rörlig ränta 61 procent. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet och lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i december till 164 miljarder.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i december till 1 825 miljarder. Den årliga tillväxttakten ökade till 7,0 procent, från 5,5 procent i november. I december 2010 var tillväxttakten 1,8 procent.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Fortsatt uppgång för utlåningsräntor till hushåll

Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal var 4,25 procent i december vilket var en uppgång jämfört med 4,18 procent i november (reviderad siffra). Det var främst lån med en räntebindningstid till och med 1 år som visade på uppgångar. Den rörliga räntan steg exempelvis från 4,47 i november (reviderad siffra) till 4,53 i december.

I december var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 1,33 procent vilket kan jämföras med 1,38 procent i november. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag visade på svag nedgång från 2,26 procent i november till 2,25 procent i december.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag var i december i genomsnitt 3,82 procent vilket kan jämföras med 3,83 procent i november. I december 2010 var den genomsnittliga räntan 2,91 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 

Ränta, hushållens nya låneavtal

Tillväxttakt, utlåning till hushåll

Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal

Tillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag

Dec‑10
3,38% 7,9% 2,91% 1,8%
Nov‑11
4,18% 5,3% 3,83% 5,5%
Dec‑11
4,25%
5,2%
3,82%
7,0%

Positiv tillväxttakt för M1 och M3

Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade i december en årlig tillväxttakt på 0,9 procent vilket var en ökning jämfört med 0,2 procent i november. M1 uppgick i december till 1 599 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i december 6,3 procent. I november var tillväxttakten 6,1 procent (reviderad siffra). Totalt uppgick M3 i december till 2 376 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Revideringar för bostadsräntor och M3

Till denna publicering har revideringar gjorts för bankernas utlåningsräntor till bostadsändamål (utestående och nya avtal). Revideringen gäller för tidsperioden maj till och med november 2011 och berör samtliga räntebindningstider. För bostadslånen totalt sett är revideringens påverkan dock måttlig, för utstående lån och nya avtal sjönk räntan med som mest 0,05 respektive 0,13 procentenheter.

Revideringar har också gjorts för MFI:s löptider på emitterade värdepapper. Som en följd av revideringen sjönk den årliga tillväxttakten för M3 mellan januari och november 2011.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-02-27 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Andersson
08-506 949 93
fornamn.efternamn@scb.se

Anders Nyberg
08-506 944 43
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.