På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-01-28 09:30 Nr 2013:19


Finansmarknadsstatistik, december 2012:

Hushållens lån växer långsammare

I december hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,5 procent. Det var en minskning jämfört med november då tillväxttakten var 4,6 procent. I december 2011 var tillväxttakten 5,2 procent. Tillväxttakten har under andra halvan av 2012 hållit sig mellan 4,5 och 4,6 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Hushållens lån hos MFI uppgick i december till 2 764 miljarder kronor. Det är en ökning med 115 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst förklaras av bostadslånen som stod för 97 miljarder av ökningen och hade en årlig tillväxttakt på 4,6 procent i december. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I december uppgick hushållens utestående bostadslån hos MFI till 2 223 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet samt övriga lån där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i december till 167 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 5,0 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i december till 1 853 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt på 1,5 procent. Det är en minskning jämfört med november då tillväxttakten låg på 2,0 procent. I december 2011 var tillväxttakten 6,7 procent och hade under större delen av 2012 en avtagande trend. Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen vilket i december uppgick till 566 miljarder. Lån till bostadsrättsföreningar uppgick till 338 miljarder.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
Diagram - Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Fortsatt nedgång för ut- och inlåningsräntor

I december 2012 fortsatte ut- och inlåningsräntorna sin sjunkande trend. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal uppgick i december till 3,18 procent vilket kan jämföras mot 3,29 procent i november. Den rörliga räntan på nya avtal sjönk från 3,44 procent i november till 3,30 procent i december. För lån med räntebindningstid på över ett år till och med fem år låg räntan på nya avtal på 2,96 procent i december vilket kan jämföras mot 2,97 procent i november. Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån uppgick i december till 3,14 procent jämfört med 3,20 procent i november.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i december till 2,85 procent jämfört med 2,90 procent i november.

I december var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,82 procent vilket är minskning jämfört med november då räntan var 0,88 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick i december till 1,62 procent vilket är en minskning jämfört med november då räntan var 1,76 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 

Ränta, hushållens nya låneavtal

Tillväxttakt, utlåning till hushåll

Ränta, icke‑
finansiella företags nya låneavtal

Tillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag

dec 2011
4,25 % 5,2 % 3,82 % 6,7 %
nov 2012
3,29 % 4,6 % 2,90 % 2,0 %
dec 2012
3,18 %
4,5 %
2,85 %
1,5 %

Minskad tillväxttakt för M1

I december var den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, 4,7 procent. Det kan jämföras med november då tillväxttakten var 5,0 procent. M1 uppgick i december till 1 693 miljarder kronor.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i december 4,5 procent, vilket är en ökning jämfört med november då tillväxttakten var 4,4 procent. Totalt uppgick M3 i december till 2 425 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Diagram - Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-02-27 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

John Svanäng
08-506 948 85
fornamn.efternamn@scb.se

Jens Viklund
08-506 948 82
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.